Tag Archives: adatbázis

Adatbázis-e egy földrajzi térkép?

Az Európai Unió Bírósága 2015. október 29-én közzétette előzetes döntését a C-490/14-es számú ügyben. Az eljárás központi kérdését az adta, hogy vajon adatbázisnak minősül-e egy földrajzi térkép, amely a klasszikus geográfiai adatokon kívül további – például turisztikai – információkat is tartalmaz. A válasz… Még nem

Mi az adatbázis-előállító utolsó mentsvára?

Az Európai Unió Bíróságának első 2015-ös szerzői jogi előzetes döntése (Case C-30/14) az adatbázisjogból érkezik, és világos üzenetet hordoz: az Adatbázis-irányelv nem alkalmazható azon adatbázisokra, amelyek nem felelnek meg a szerzői jog vagy sui generis jogvédelem előfeltételeinek. Az ügy központi kérdése mégis az, hogy a

Tíz éves adatbázis jubileum: BHB és Fixture Marketing trió

A vasárnap vásárnap! Semmi esetre sem blogolással kell tölteni az időt. Így azonban hivatalosan lemaradtam arról, hogy napra pontosan tíz év elteltével “ünnepi” bejegyzést készítsek négy érdekes uniós előzetes döntésről, melyek egyaránt sportfogadásokkal kapcsolatos adatbázisok jogi védelmére fókuszáltak. 2004. november 9-én az EUB nagytanácsa egyszerre

Adatbázisok újrahasznosítása: az Innoweb ügy

2014. november 9-e jeles évfordulója lesz az adatbázisok európai uniós jogvédelmével kapcsolatos joggyakorlatnak. Aznap négy ítélet vázlatos bemutatására fogok majd vállalkozni. Ennek előfutáraként álljon itt egy jóval frissebb előzetes döntés elemzése, amely rendkívül izgalmas kérdésre kereste a választ: jogszerű-e egy “meta kereső motorral” mások adatbázisában

SZJSZTémák #2.2.

A Szerzői Jogi Szakértő Testület két újabb szakvéleményét publikálta az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle idei második száma. Ezek közös nevezője a “gyűjtés”: az egyik határozatokból épített adatbázisra, a másik egy laktanyában felhúzott múzeum kiállításának gyűjteményes műként való minősítésére vonatkozik. Az SzJSzT-18/13-as számú szakvélemény azt