Dr. Mezei Péter, Ph.D.

Dr. Mezei Péter 2004 óta az SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézetének munkatársa, jelenlegi beosztása: egyetemi tanár. 2015. március 1. és 2016. június 30. között az SZTE ÁJTK stratégiai dékánhelyetteseként, 2016. július 1. és 2018. augusztus 31. között a kar nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyetteseként dolgozott. Oktatási feladatain felül az Intézet angol nyelvű speciális képzéseit vezette 2005-2015 között, 2013 és 2017 között pedig a Jogi Kar Erasmus koordinátori feladatait látta el. 2013-2017 között az SZTE ÁJTK Külügyi Bizottságának titkára, 2017. március 2. és 2018. augusztus 31. között a Külügyi Bizottság elnöke. 2018. november 1. óta az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet intézetvezető-helyettese, 2021. július 1. óta a Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézetének igazgatója, továbbá a felelős a Szeged-Drezda IP LLM képzés szegedi oldaláért, illetve vezeti az SZTE ÁJTK Comparative Intellectual Property Law LLM képzését.

Doktori fokozatát 2010-ben szerezte. Monográfia formájában publikált értekezése 2012-ben elnyerte az SZTE ÁJTK Pro Scientia Nívódíját. 2016 novemberében sikerrel tartotta meg habilitációs előadásait Szegeden. Habilitált doktor oklevelét 2017. június 30-án vette át. A habilitációs eljárás alapját képező monográfiáját 2016-ban a Médiatudományi Intézet adta ki. A kötet angol nyelvű, frissített és bővített változata 2018 februárjában jelent meg a Cambridge University Press-nél. A kötet második kiadása 2022 februárjában jelent meg.

2014 decemberében a Turun Yliopisto (University of Turku, Finnország) címzetes egyetemi docensi (dosentti) címet adományozott részére. Az Université Jean Moulin Lyon3 jogi karának meghívott előadója („professor invité”), illetve a Technical University of Dresden vendégoktatója. Évekig a University of Toledo College of Law és Bocconi University (Milánó) jogi karának meghívott előadója volt.

Fő kutatási területe az összehasonlító és digitális szerzői jog. Összes publikációinak a száma: 199, melyek közül 60 idegen nyelven jelent meg. Publikációira mindeddig 955 idézést kapott; Hirsch-indexe 14-es. Mindeddig 80 vendégelőadást tartott külföldi egyetemeken az Egyesült Államokban, Finnországban, Franciaországban, Németországban, az Egyesült Királyságban, Ausztriában, Spanyolországban, Olaszországban, Kínában, Oroszországban, Szudánban és Csehországban. Konferencia-előadásainak száma: 197. Ebből idegen nyelven tartott prezentációinak száma: 131, melyekből 107 előadást külföldön tartott. 2010-től a Szerzői Jogi Szakértő Testület tagja. E munka keretében 18 szakértői vélemény elfogadásában vett részt előadóként vagy szavazó tagként.

A 18. Nemzetközi Összehasonlító Jogi Világkonferencia szerzői jogi korlátozásokról és kivételekről szóló nemzeti jelentésének szerzője, valamint Dr. Grad-Gyenge Anikóval társszerzőségben jegyzi a 19. Nemzetközi Összehasonlító Jogi Világkonferencia felhasználási szerződésekről, szabad szoftverekről és a Creative Commonsról szóló nemzeti jelentését. A 21. Nemzetközi Összehasonlító Jogi Világkonferencia nemzeti jelentéstevője Dr. Keserű Barna Arnolddal a streaming technológiák tárgyában.

További kutatási projektekben vett részt, melyeket
– a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (Védelmi Idő Munkacsoport, 2012),
– a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Audiovizuális Munkacsoport, 2013),
– a De Wolf & Partners Ügyvédi Iroda (2013),
– a KEA European Affairs és a belga Namuri Egyetem „Research Center in Information, Law and Society” egysége (2014),
– a Public Policy and Management Institute (2016),
– a Center for Intellectual Property Policy and Management (2018),
– az IViR (University of Amsterdam) (2020) és
a Visionary Consulting (2020)
– a European Audiovisual Observatory (2021)
kezdeményeztek.

A magyar szakmai szervezetek közül a Szerzői Jogi Fórum Egyesület, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület és a Magánjogot Oktatók Egyesületének a tagja. A nemzetközi szakmai szervezetek közül a European Copyright Society, az Association of Internet Researchers, a European Intellectual Property Teachers’ Network, a European Policy for Intellectual Property és az International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property tagja. Szerzői joggal és információs társadalmi kérdésekkel foglalkozó blogja a 2012-es HVG GOLDENBLOG versenyének „Szakértői kategóriájában”, majd 2014-ben a „Business kategóriában” egyaránt 10. helyezést ért el. 2018-ban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Copy21 blogot Millenniumi díjjal tüntette ki.

Kapcsolatfelvétel:

Dr. Mezei Péter, Ph.D., habil., egyetemi tanár
intézetvezető-helyettes
Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet
Állam- és Jogtudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem
6721 Szeged Bocskai u. 10-12.
Tel.: +36-62/546-735
Email: mezei.peter@szte.hu

Publikációs lista:

Monográfiák:

 1. Digitális sampling és fájlcsere, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 2010, ISBN 978-963306000-1
 2. A fájlcsere dilemma – a perek lassúak, az internet gyors, HVG-Orac, Budapest, 2012, ISBN 978-963-258-1576
 3. Jogkimerülés a szerzői jogban, Médiatudományi Könyvtár 20., Médiatudományi Intézet, 2016, ISBN 978-615-5302-16-9
 4. Copyright Exhaustion: Law and Policy in the United States and the European Union, Cambridge University Press, 2018, ISBN 978-1-107-19368-0
 5. Copyright Exhaustion: Law and Policy in the United States and the European Union, Second Edition, Cambridge University Press, New York, 2022, ISBN 978-1-108-91491-8

Tankönyvek, tankönyvi fejezetek:

 1. A német jogrendszer alapjai. In: Badó Attila – Bencze Mátyás (szerk.): Betekintés a jogrendszerek világába, Studio Batiq, Szeged, 2007: p. 126-144.
 2. Betekintés a kínai jog világába. In: Badó Attila – Bencze Mátyás (szerk.): Betekintés a jogrendszerek világába, Studio Batiq, Szeged, 2007: p. 205-220.
 3. Betekintés az afrikai jogba. In: Badó Attila – Bencze Mátyás (szerk.): Betekintés a jogrendszerek világába, Studio Batiq, Szeged, 2007: p. 236-244.
 4. Badó Attila – Bencze Mátyás – Bóka János – Mezei Péter (szerk.): A jogrendszerek világa, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, 2012, ISBN 978-963-08-5069-8
 5. A német jogrendszer alapjai. In: Badó Attila – Bencze Mátyás – Bóka János – Mezei Péter (szerk.): A jogrendszerek világa, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, 2012: p. 129-151.
 6. Az afrikai jog világa. In: Badó Attila – Bencze Mátyás – Bóka János – Mezei Péter (szerk.): A jogrendszerek világa, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, 2012: p. 282-292.
 7. Mezei Péter – Hajdú Dóra: Introduction to Digital Copyright Law, University of Szeged, Szeged, 2014, ISBN 978-963-306-250-0
 8. Copyright Law Policy – National and International, University of Szeged, 2015, ISBN 978-963-306-405-4
 9. Mezei Péter – Hajdú Dóra: Introduction to Digital Copyright Law, 2nd Edition, University of Szeged, Szeged, 2015 978-963-306-406-1
 10. Mezei Péter – Hajdú Dóra – Luis-Javier Capote-Pérez: Introduction to Digital Copyright Law, 3rd Edition, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2018, ISBN 978-615-5300-23-3
 11. Mezei Péter – Harkai István: Copyright Law Policy – National and International, 2nd Edition, University of Szeged, 2018, ISBN 978-963-306-579-2
 12. Nemzetközi együttműködés a szellemi tulajdonjog védelem területén. In: Fejes Zsuzsanna – Szalai Anikó (Szerk.): Államközi kapcsolatok, Opera Iurisprudentiae 2/1., Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2019: p. 239-251.
 13. International Cooperation in the Field of Intellectual Property Protection. In: Zsuzsanna Fejes – Márton Sulyok – Anikó Szalai (Ed.): Interstate Relations, Opera Iurisprudentiae 2/2., Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2019: p. 229-241.
 14. La coopération internationale en matière de la protection de la propriété intellectuelle. In: Zsuzsanna Fejes – Anikó Szalai: Les relations interétatiques, Opera Iurisprudentiae 2/3., Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2019: p. 245-257.
 15. Bartha Ildikó – Mezei Péter – Paksy Máté: A római-germán jogcsalád. In: Badó Attila (szerk.): A jogrendszerek világa – Jogi alapismeretek, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, 2020: p. 20-55.
 16. Tradicionális jogok. In: Badó Attila (szerk.): A jogrendszerek világa – Jogi alapismeretek, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, 2020: p. 301-308.
 17. Betekintés a kínai jog világába. In: Badó Attila (szerk.): A jogrendszerek világa – Jogi alapismeretek, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, 2020: p. 290-300.
 18. Mezei Péter – Hajdú Dóra – Luis-Javier Capote-Pérez – Jie Qin: Comparative Digital Copyright Law, Vandeplas Publishing, 2020

Szerkesztett könyvek:

 1. Balogh Elemér – Hegedűs Andrea – Mezei Péter – Szomora Zsolt – Traser Julianna Sára (szerk.): Legal Transitions – Development of Law in Formerly Socialist States and the Challenges of the European Union, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2007, ISBN 978-963-9650-32-9
 2. Mezei Péter (szerk.): Természeti és ipari katasztrófák – Jogi aspektusok a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa fényében, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2012, ISBN 978-963-306-134-3
 3. Badó Attila – Detlev W. Belling – Bóka János – Mezei Péter (Hrsg.): Internationale Konferenz zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Rechtsvergleichung der Universität Szeged, Acta Iuridica Universitatis Potsdamiensis, Band 1, Universitätsverlag Potsdam, Potsdam, 2014, ISSN (print) 2199-9686
 4. Görög Márta – Mezei Péter: A szellemi tulajdonvédelem és a szabadkereskedelem aktuális kérdései. A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 71., Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2018, ISBN 978-615-5411-63-2
 5. Görög Márta – Mezei Péter (Szerk.): Innovatív társadalom – innovatív szellemi tulajdonvédelem, A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2020, ISBN 978-615-541-187-8

Könyvfejezet:

 1. A bírák szerepe a jogrendszerben, in: Tudományos Diákköri Szemle – 2003, Szerk.: Badó Attila – Bóka János, Nyitott Könyv Kiadó, 2003, p. 220-251.
 2. The Most Important Changes of the Hungarian Court System after the Transition. In: Balogh Elemér – Hegedűs Andrea – Mezei Péter – Szomora Zsolt – Traser Julianna Sára (szerk.): Legal Transitions – Development of Law in Formerly Socialist States and the Challenges of the European Union, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2007: p. 123-134.
 3. Double Jeopardy itt és ott – A kétszeres eljárás alá vonás és a kétszeres büntetés tilalom elvének összehasonlító vizsgálata. In: Badó Attila (szerk.): A bírói függetlenség, a tisztességes eljárás és a politika, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011: p. 180-204.
 4. Hungary. In: Reto M. Hilty – Sylvie Nérisson (szerk.): Balancing Copyright – A Survey of National Approaches, Max Planck Institute Studies on Intellectual Property and Competition Law, Volume 18, Springer Verlag, München, 2012: p. 475-505.
 5. A könyvdigitalizálás jövője Európában. In: Fuglinszky Ádám – Klára Annamária (szerk.): Európai jogi kultúra – Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012: p. 77-91.
 6. A digitális szocializmus és a telekommunizmus kritikája a szerzői jog szemszögéből. In: Katona Tamás (szerk.): Ünnepi eKönyv Herczeg János professzor 70. születésnapjára, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2012: p. 469-482.
 7. Double Jeopardy in a Global Perspective: A Comparative Analysis of the Right not to be Punished Twice for the Same Criminal Offense. In: Attila Badó (szerk.): Studies in the Fields of Comparative Law and Comparative Constitutional Law, Getaway Exchange Program, Pro Talentis Universitaties Alapítvány, Szeged, 2012: p. 109-129.
 8. ‘Not Twice for the Same’: Double Jeopardy Protections Against Multiple Punishments. In: Badó Attila (Szerk.): Fair Trial and Judicial Independence – Hungarian Perspectives. Series: Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Vol. 27, Springer, 2014: p. 197-219.
 9. Elképzeltem: nem lenne jó – Kritikai észrevételek egy szerzői jogi abolicionista tanulmány kapcsán. In: Pogácsás Anett (Szerk.): Quaerendo et Creando – Ünnepi kötet Tattay Levente 70. születésnapjára, Szent István Társulat, Budapest, 2014: p. 407-423.
 10. The Role of Technology and Consumers’ Needs in the Evolution of Copyright Law – From Gutenberg to the Filesharers. In: Éva Jakab (Hrsg.): Geistiges Eigentum und Urheberrecht aus der historischen Perspektive, Lectiones Iuridicae 10, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2014: p. 71-79.
 11. Technológiai mérföldkövek és szerzői jog. In: Blutman László (Szerk.): Ünnepi Kötet Dr. Bodnár László egyetemi tanár 70. születésnapjára, Acta Juridica et Politica Szeged, Tomus LXXVII, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2014: p. 395-406.
 12. Péter Mezei – Tünde Szűcs: Die historische Entwicklung des ungarischen Urheberrechts bis zum ersten Gesetzesentwurf. In: Badó Attila – Detlev W. Belling – Bóka János – Mezei Péter: Internationale Konferenz zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Rechtsvergleichung der Universität Szeged, Acta Iuridica Universitatis Potsdamiensis, Band 1, Universitätsverlag Potsdam, Potsdam, 2014: p. 239-276.
 13. The development of the doctrine of exhaustion under the EEC/EU law. In: Bosic’kij U. – Frensis Gari – Mihal Svantner – Semsucenko U – Cernec’ka O (Ed.): Sucasni vikliki i aktual’ni problemi prava intelektual’noi vlasnosti v Ukraini ta Evropi: zbirnik materialiv Mižnarodnoi naukovo-praktićnoi konferencii, 6 žovtnaa 2014. r., Kiev, VIDAVNICTVO LIRA-K, 2014: p. 28-39.
 14. Grad-Gyenge Anikó – Mezei Péter: License Contracts, Free Software and Creative Commons in the Hungarian Law. In: Axel Metzger (Ed.): Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models, Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law, Volume 12, Springer, 2016: p. 235-250.
 15. Badó Attila – Mezei Péter: Jogösszehasonlítás és Alaptörvény. A magyar Alaptörvény a ‘Raz-ós’ kritériumok tükrében. In: Balogh Elemér (Szerk.): Számadás az Alaptörvényről – Tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatói tollából, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2016: p. 145-157.
 16. Jogerős döntés a Google Books ügyben: fair use! In: Gál Andor – Karsai Krisztina (Szerk.): Ad Valorem – Ünnepi tanulmányok Vida Mihály 80. születésnapjára, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2016: p. 273-282.
 17. Paródia az Európai Bíróságon. In: Homoki-Nagy Mária – Hajdú József (Szerk.): Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2016: p. 469-475.
 18. The theory of functional equivalence and digital exhaustion: an almost concurring opinion to the Usedsoft v. Oracle decision, Gellén Klára – Görög Márta (Szerk.): Lege et Fide: Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára, A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 65., Iurisperitus Bt., Szeged, 2016: p. 387-400.
 19. Mezei Péter – Harkai István: A szerzői jogi tudatosság szükségessége. In: Gellén Klára (Szerk.): Honori et Virtuti – Ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2017: p. 295-300.
 20. Bevezetés az összehasonlító szerzői jogba. In: Legeza Dénes (Szerk.): Szerzői jog mindenkinek, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, 2017: p. 306-330.
 21. Mezei Péter – Harkai István: Szabadkereskedelem és szerzői jog. Az Európai Unió Kanadával, Dél-Koreával és a CARIFORUM-államokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásainak szerzői jogi vonatkozásai. In: Görög Márta – Mezei Péter: A szellemi tulajdonvédelem és a szabadkereskedelem aktuális kérdései. A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 71., Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2018: p. 25-43.
 22. Mezei Péter – Békés Gergely: Eredetiség és azonosíthatóság. In: Grad-Gyenge Anikó – Kabay Eszter – Menyhárd Attila: Liber Amicorum Studia G. Faludi Dedicata, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018: p. 23-47.
 23. Balás P. Elemér 1934/1947-es szerzői jogi reformkoncepciója – haladás és realitás. In: Koltay András (Szerk.): Balás P. Elemér emlékkönyv – Tisztelgés és antológia sajtójogi, szerzői jogi és személyiségi jogi műveiből, halálának 70. évfordulóján, Wolters Kluwer Hungary, Budapest, 2018: p. 41-54.
 24. Copyright Protection of Sport Moves. In: Nicola Lucchi – Enrico Bonadio (Szerk.): Non-Conventional Copyright – Do New and Non Traditional Works Deserve Protection?, Edward Elgar, Cheltenham, 2018: p. 271-297.
 25. Meet the unavoidable – the challenges of digital second-hand marketplaces to the doctrine of exhaustion. In: Taina Pihlajarinne – Juha Vesala – Olli Honkkila (Ed.): Online Distribution of Content in the EU, Edward Elgar, Cheltenham, 2019: p. 62-78.
 26. A Development of Hungarian Copyright Law until the Creation of the First Copyright Act (1793-1884). In: Mira T. Sundara Rajan (Ed.): Cambridge Handbook on Intellectual Property in Central and Eastern Europe, Cambridge University Press, 2019: p. 37-50.
 27. The Painter, the One Horn Cow, and Ole Hank Wilson’s Back Lot: The Future of Library Digitization in Hungary and the European Union. In: Mira T. Sundara Rajan (Ed.): Cambridge Handbook on Intellectual Property in Central and Eastern Europe, Cambridge University Press, 2019: p. 284-309.
 28. Mezei Péter – Harkai István – Ibrahim, Ádám: A blokklánc technológia szerzői jogi aspektusai. In: Görög Márta – Mezei Péter (Szerk.): Innovatív társadalom – innovatív szellemi tulajdonvédelem, A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2020: p. 87-100.
 29. Acquis Communautaire+ The Copyright Aspects of the EU’s Free Trade Agreements. In: Csongor Nagy (Ed.): World Trade and Local Public Interest – Trade Liberalization and National Regulatory Sovereignty, Springer, 2020: p. 51-64.
 30. Előszó. In: Harkai István: Az internet hatása a többszörözési és a nyilvánossághoz közvetítési jogra, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2021, p. 9-10.
 31. Digital Exhaustion: Furthering Social Justice in a Streaming-Dominated Copyright Ecosystem. In: Collection of Papers “Сhallenges to the legal system”, Vol. II., East Sarajevo, 2021, p. 190-203.
 32. Copyright Aspects of the European Union’s Free Trade Agreements. In: Csongor István Nagy (Ed.): Global Values and International Trade Law, Routledge, London, 2021, p. 141-159.
 33. Copyright Liability and Music ‘Piracy’: Capitol Records v. Thomas-Rasset. In: Enrico Bonadio – Aislinn O’Connell (Eds.): Intellectual Property Excesses, Hart Publishing, 2022, p. 33-50.
 34. Harkai István – Mezei Péter: Végfelhasználói flexibilitások és platformfelelősség a CDSM-irányelv fényében. In: Török Bernát – Ződi Zsolt (Szerk.): Az internetes platformok kora, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022, p. 109-127.

Kommentár:

 1. IV. Fejezet – A szabad felhasználás és a szerzői jog más korlátjai. In: dr. Gyertyánfy Péter (szerk.): Nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez [online], Ügyvéd Jogtár. Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2017.01.01.
 2. IV. Fejezet – A szabad felhasználás és a szerzői jog más korlátjai. In: dr. Legeza Dénes (szerk.): Nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez [online], Ügyvéd Jogtár. Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2020.01.01.
 3. IV. Fejezet – A szabad felhasználás és a szerzői jog más korlátjai. In: Gyertyánfy Péter – Legeza Dénes (szerk.): Nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez, Wolters Kluwer, Budapest, 2020
 4. V. Fejezet – A szabad felhasználás és a szerzői jog más korlátjai. In: dr. Legeza Dénes (szerk.): Nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez [online], Ügyvéd Jogtár. Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2021.01.01

Cikkek, tanulmányok:

   1. A joghézag kérdése, Jogelméleti Szemle, 2002/2. szám
   2. A bírák szerepe a jogrendszerben – A XX. század első felének jogelméleti gondolkodói tükrében, Jogelméleti Szemle, 2002/3. szám
   3. A bírák szerepe a jogrendszerben – Száz év magyar jogelméleti gondolkodóinak felfogásában, Jogelméleti Szemle, 2003/1. szám
   4. A szerzői jog története a törvényi szabályozásig (1884: XVI.tc.), Jogelméleti Szemle, 2004/3. szám
   5. A női esélyegyenlőség kérdése – különös tekintettel az afgán helyzetre, Jogelméleti Szemle, 2005/3. szám
   6. A fair use doktrína az amerikai szerzői jogban, Acta Juridica et Politica, Tomus LXVII., Fasc. 13., Szeged, 2005
   7. Előszó az Osztrák Alkotmány szövegéhez. In: „Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban”, Szerk.: Trócsányi László – Badó Attila, KJK-Kerszöv, Budapest, 2005: p. 21-22.
   8. Előszó a Német Alkotmány szövegéhez. In: „Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban”, Szerk.: Trócsányi László – Badó Attila, KJK-Kerszöv, Budapest, 2005: p. 723-724.
   9. Új osztrák alkotmány a láthatáron, Kontroll, 2006/1. szám, p. 66-87.
   10. Szabad felhasználás az osztrák jogrendszerben, Acta Juridica et Politica, Tomus LXVIII., Fasc. 15., Szeged, 2006
   11. Péter Mezei – Regina Henning: Das konstruktive Misstrauensvotum unter besonderer Berücksichtigung der ungarischen Verfassung, WGO – Monatshefte für Osteuropäisches Recht, 2007/3. szám, p. 175-187.
   12. A magáncélú szabad felhasználás a német szerzői jogban, Acta Juridica et Politica, Tomus LXX., Fasc. 10., Szeged, 2007
   13. Szabad felhasználás és kultúra – Észrevételek a Gowers-jelentéssel kapcsolatban, Debreceni Jogi Műhely, 2008/1. szám
   14. Mezei Péter – Regina Henning: A bizalmi kérdés a magyar és a német alkotmányjogban, De Iurisprudentia et Iure Publico, 2008/1. szám, p. 1-20.
   15. Fair Use and Culture: Comments on the Gowers Review, 39 The University of Toledo Law Review, 2008: p. 653-668.
   16. Digitális sampling az amerikai szerzői jogban – Sírba szálltok, „groove robbers”?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 3. (113.) Évfolyam, 2008/3. szám, p. 5-24.
   17. Mitől fair a fair? Szerzői művek felhasználása a fair use teszt fényében, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 3. (113.) Évfolyam, 2008/6. szám, p. 26-68.
   18. A sárkány levágott feje helyére mindig kettő új nő? A fájlcseréléssel szembeni küzdelem a P2P szolgáltatók, a felhasználók és az Internetszolgáltatók felelősségének fényében, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 4. (114.) Évfolyam, 2009/3. szám, p. 5-74.
   19. Badó Attila – Bencze Mátyás – Mezei Péter: A bírói gyakorlat kutatásának módszertani kérdései, Előkészítő tanulmány, OTKA-73089 (2009)
   20. Mezei Péter – Németh László: A Direct Download Link (DDL) szolgáltatás szerzői jogi megítélése, Infokommunikáció és Jog, 2009/5. szám, p. 179-186.
   21. Digitális technológiák – digitális kultúra, Acta Juridica et Politica, Tomus LXXII., Fasc. 12., Szeged, 2009
   22. Molnár István – Mezei Péter: Szavatosság és termékfelelősség a licenciaszerződésben az egyetem, mint licenciaadó szemszögéből, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2010/1. szám, p. 19-54.
   23. Az online kalózkodás kihívásai az internetszolgáltatók számára, Média – Kábel – Műhold, 2010. március, p. 24-25.
   24. Mezei Péter – Németh László: Mozgásban a fájlmegosztók – negyedik generációs fájlcserélés a láthatáron?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2010/2. szám, p. 51-82.
   25. Mezei Péter – Németh László: Internetes fájlcserélő televíziózás – A P2PTV technológiai és jogi sajátosságai, Média – Kábel – Műhold, 2010. június, p. 30-31.
   26. Digital Technologies – Digital Culture, Nordic Journal of Commercial Law, Issue 2010/1.
   27. Mezei Péter – Németh László – Békés Gergely – Munkácsi Péter: Futball VB tévén és neten – A sportközvetítések letöltési tapasztalatai, Média – Kábel – Műhold, 2010. november, p. 54-55. A teljes kutatási anyagot lásd itt.
   28. Békés Gergely – Mezei Péter: A sampling megítélése a magyar szerzői jogban, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2010/6. szám, p. 5-32.
   29. Tisztul a kép a RapidShare körül? – A DDL szolgáltatók felelősségének a korlátozása, Infokommunikáció és Jog, 2010/6. szám, p. 187-191.
   30. Mit hozott 2010 a fájlcserélőknek?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2011/1. szám, p. 18-36.
   31. A szerzői jog jövője (is) a tét – Gondolatok a Google Books könyvdigitalizálási projektről, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2011/5. szám, p. 5-47.
   32. Future Legal Aspects of Long Term Preservation. In: Case study report – Long Term Preservation, D5.1 of the INDICATE project, October 2011, p. 101-104.
   33. A fájlcsere retorikája – gondolatok egy álvita margójára, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2012/2. szám, p. 46-67.
   34. A technológia és a szerzői jog szimbiózisa, Jogtudományi Közlöny, 2012/5. szám, p. 197-208.
   35. Mezei Péter – Németh László: A fájlcserélés és a netes semlegesség kihívása a szerzői jog és információs társadalom viszonyára, Információs társadalom, 2012/1. szám, p. 96-107.
   36. Most Recent Amendments to Hungarian Copyright Law, 2013 LexisNexis Emerging Issues Analysis 7115.
   37. A jogkimerülés intézményének kialakulása és fejlődése az Egyesült Államokban, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2014/2. szám, p. 5-77.
   38. Mi várható a magyar szerzői jogtól 2014-ben?, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2014/4. szám, p. 129-141.
   39. Egyedül a sötétben – a DDL szolgáltatók felelősségének aktuális fejleményei, Infokommunikáció és Jog, 2014. március (57. szám), p. 29-38.
   40. Stefan Larsson – Måns Svensson – Péter Mezei – Marcin de Kaminski: The Digital IP Challenge Revisited – File-sharing and Copyright Development in Hungary, The WIPO Journal, 2013/2. szám (megjelent 2014-ben), p. 176-188.
   41. Mezei Péter – Hajdú Dóra: Az Európai Unió Bíróságának ACI Adam döntése a jogellenes forrásból történő másolatkészítés után fizetendő jogdíjak egyes kérdéseiről, Európai Jog, 2014/5. szám, p. 33-47.
   42. The New Orphan Works Regulation of Hungary, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2014/8. szám, p. 940-952.
   43. Az Európai Bíróság ítélete a jogellenes tartalmakat szolgáltató streaming oldalak blokkolásának egyes kérdéseiről. A szerzői jog érvényesítésének új útjai az online világban, Jogesetek Magyarázata, 2014/4. szám, p. 63-72.
   44. Rozgonyi Krisztina – Békés Gergely – Detrekői Zsuzsa – Gondol Daniella – Grad-Gyenge Anikó – Hepp Nóra – Ivanics Krisztina – Kiss Zoltán – Lendvai Zsófia – Mezei Péter – Munkácsi Péter – Csömör Magdolna – Kabdebó György – Zalatnay Nóra: A Szerzői Jogi Szakértő Testület tanulmánya az audiovizuális ágazat és a kulturális örökség intézményeivel kapcsolatban, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2014/6. szám, p. 99-166.
   45. A linkelés szerzői jogi vonatkozásai – négyszögletes dugó a hatszögletű lyukba?, Infokommunikáció és Jog, 2015. március (61. szám), p. 30-39.
   46. Digital First Sale Doctrine Ante Portas – Exhaustion in the Online Environment, JIPITEC, 2015/1. szám, p. 23-71.
   47. A könyvtárak és a változó szerzői jog, Könyv és nevelés, 2015/2. szám, p. 9-21.
   48. A jogkimerülés intézményének a kialakulása és fejlődése az Európai Unió szerzői jogában, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2015/4. szám, p. 38-80.
   49. Élettudományi és klinikai e-tananyagok szerzői jogi vonatkozásai, Med. et Jur., 2015/2. szám, p. 9-13.
   50. A Ptk. 6:524.§ online környezetben, Glossa Iuridica, 2015/1-2. szám, p. 96-120.
   51. A digitális jogkimerülés határai az Egyesült Államokban és az Európai Unióban – I. rész, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2015/5. szám, p. 79-123.
   52. The painter, the one horn cow and ole Hank Wilson’s back lot – The future of library digitization in the European Union and Hungary, NIR – Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2015/5. szám, p. 535-562.
   53. Első oldal, Infokommunikáció és Jog, 2015. július-szeptember, 62-63. szám, p. 45.
   54. Internetadó és szerzői jog, Jog – Állam – Politika, 2015/3. szám, p. 3-22.
   55. A digitális jogkimerülés határai az Egyesült Államokban és az Európai Unióban – II. rész, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2015/6. szám, p. 78-96.
   56. Peter Mezei – Benjamin G. Davis: A Hungarian E-Learning Initiative and Its Implications, International Journal of Online Dispute Resolution, 2015/2. szám, p. 198-205.
   57. Corinna Coors – Péter Mezei: Image rights – Exploitation and legal control in English and Hungarian Law, Acta Juridica Hungarica – Hungarian Journal of Legal Studies, 2016/1. szám, p. 10-24.
   58. The exclusion of personal data disclosure in file-sharing cases in Hungary, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016/5. szám, p. 328-329.
   59. Enter the matrix: the effects of the CJEU’s case law on linking and beyond, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2016/10. szám, p. 877-900.
   60. Enter the matrix: the effects of the CJEU’s case law on linking and beyond, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016/10. szám, p. 778-794. (reprint)
   61. IV. Fejezet – A szabad felhasználás és a szerzői jog más korlátjai. In: dr. Gyertyánfy Péter (szerk.): Nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez [online], Ügyvéd Jogtár. Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2017.01.01.
   62. Digitális Unió: az Egységes Piac a felhőbe költözik, Médiapiac, 2017/9-10. szám, p. 56-57.
   63. Peter Mezei – István Harkai: Enforcement of Copyrights over the Internet – A Review of the Recent Case Law of the CJEU, Journal of Internet Law, October 2017, p. 1. & 13-28.
   64. Big and Hot: Robbanás előtt a streamingpiac?, Médiapiac, 2017/11-12. szám, p. 44-45.
   65. Új utak a sampling megítélésében, Acta Universitatis Sapientiae Legal Studies, 2017/2. szám, p. 309-322.
   66. Attila Badó – Péter Mezei: Comparativism and the New Hungarian Fundamental Law, International and Comparative Law Review, 2017/1. szám, p. 109-127.
   67. Mit hoz az új GDPR: kiadhatók-e a torrentezők adatai?, Médiapiac, 2018/1-2. szám, p. 44-45.
   68. De Minimis and Artistic Freedom: Sampling on the Right Track?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego / Jagiellonian University Intellectual Property Law Review, 2018/1. szám, p. 56-67.
   69. Az Európai Bíróság VCAST döntésének hatásai a felhőmegoldások jövőjére, Gazdaság és Jog, 2018/4. szám: p. 9-14.
   70. Felhő mögül a nap?, Médiapiac, 2018/3-4. szám, p. 52-53.
   71. Állítsuk meg a YouTube-ot?, Médiapiac, 2018/5-6. szám, p. 52-53.
   72. Eredetiség-vizsgálat, Médiapiac, 2018/7-8. szám, p. 48-49.
   73. Get a licence or do not stream! Interlocutory judgment against Deezer in Hungary, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2018/9. szám, p. 690-691.
   74. Mesterséges intelligencia kontra szerzői jog, Médiapiac, 2018/9-10. szám, p. 46-47.
   75. Platform Economy vs. Piracy: The (Un)expected Consequences of Online Media Consumption, Medien und Recht International, 2018/2. szám, p. 57-60.
   76. Véleménynyilvánítás 2.0: Megbanksyzés, Médiapiac, 2018/11-12. szám, p. 20-21.
   77. Thou Shalt Sample! Pozitív változások a samplingelés amerikai gyakorlatában, Infokommunikáció és Jog, 2018/2. szám, p. 47-53.
   78. A kínai szerzői jog fejlődése, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2019/3. szám, p. 58-70.
   79. Sampling az Európai Bíróság előtt – Szerzői jogok kontra művészeti szabadság, Európai Jog, 2019/3. szám, p. 29-35.
   80. Az állami kontrolltól az ébredő sárkányig – A kínai szerzői jog jelene és jövője, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2019/4. szám, p. 46-73.
   81. Thou Shalt (Not) Sample? New Drifts in the Ocean of Sampling, Zeitschrift für Geistiges Eigentum / Journal of Intellectual Property Law, 2019/2. szám, p. 170-198.
   82. Péter Mezei – Emircan Karabuga: Judicial Recusation in Germany and Turkey, Comparative Law Working Papers, Volume 3 No. 2. 2019, p. 1-12.
   83. 4th WIPS Workshop: Limitations and Exceptions in Copyright Law, Medien und Recht International, 2019/2. szám, p. 39.
   84. The Dimensions of the De Minimis Exception and Musical Sampling, Medien und Recht International, 2019/2. szám, p. 48-51.
   85. The Doctrine of Exhaustion in Limbo – Critical Remarks on the CJEU’s Tom Kabinet Ruling, Zeszty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego – Prace z Prawa Wlasnosci Intelektualnej (Jagiellonian University Intellectual Property Law Review), 2020/2. szám, p. 130-153.
   86. No Time to Laugh – The Parody Defence is Unavailable under Hungarian Copyright Law, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2020/7. szám, p. 499-501.
   87. Somló Bódog, FORVM – Acta Juridicate et Politica, X. évfolyam, 1. szám, 2020, p. 639-652.
   88. Péter Mezei – Andreea Verteș-Olteanu: From trust in the system to trust in the content, Internet Policy Review, 2020/4. szám
   89. Shubha Ghosh – Péter Mezei: Elusive Quest for Digital Exhaustion in US and EU: The CJEU’s Tom Kabinet Ruling as Milestone or Millstone for Legal Evolution?, Hungarian Yearbook of International Law and European Law, 2020, p. 249-275.
   90. Sportolói képmások védelme az Egyesült Államokban, Sportjog, 2020/4. szám, p. 19-26.
   91. From Leonardo to the Next Rembrandt – The Need for AI-Pessimism in the Age of Algorithms, UFITA – Archiv für Medienrecht und Medienwissenschaft, 2020/2. szám, p. 390-429.
   92. Péter Mezei – Bernd Justin Jütte: CJEU clarifies that framing infringes copyright if TPMs are circumvented, Intellectual Property Law & Practice, 2021/6. szám, p. 461-463.
   93. “You AIn’t Seen Nothing yet” – Arguments against the Protectability of AI-generated Outputs by Copyright Law, MTA Law Working Papers 2021/16
   94. Bódog Somló (1873-1920), FORVM – Acta Juridica et Politica, 11. évfolyam, 2021/2. szám, p. 223-237.
   95. Harkai István – Mezei Péter: Szerzői jogi flexibilitások végfelhasználó szerződések fényében, FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA, 11. évfolyam, 2021/3. szám, p. 137-145.
   96. Péter Mezei – Anett Pogácsás: Foreword, Medien und Recht International, 2021/3. szám, p. 114.
   97. Péter Mezei – István Harkai: End-User Flexibilities in Digital Copyright Law – An Empirical Analysis of End-user License Agreements, Interactive Entertainment Law Review, 2022/1. szám, p. 2-21.
   98. Alexander Peukert, Martin Husovec, Martin Kretschmer, Péter Mezei, João Pedro Quintais: European Copyright Society – Comment on Copyright and the Digital Services Act Proposal, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2022/3. szám, p. 358-376.
   99. Florian Idelberger – Péter Mezei: NFT – Non-Fungible Tokens, Glossary of decentralised technosocial systems – 2021 edition, Internet Policy Review, 11(2)
   100. Giulia Priora – Bernd Justin Jütte – Péter Mezei: Copyright and Digital Teaching Exceptions in the EU: Legislative Developments and Implementation Models of Article 5 CDSM Directive, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2022/4. szám, p. 543-566.
   101. Balázs Bodó – Alexandra Giannopoulous – Péter Mezei – João Pedro Quintais: The rise of NFTs: These aren’t the droids you’re looking for, European Intellectual Property Review, 2022/5. szám, p. 265-282.
   102. NFT-k a szerzői jog világában, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2022/3. szám, p. 7-23.
   103. Alina Trapova – Péter Mezei: Robojournalism – A Copyright Study on the Use of Artificial Intelligence in the European News Industry, GRUR International, 2022/7. szám, p. 589-602.
   104. Mezei Péter – Harkai István: Önszabályozó platformok? Elemzés a végfelhasználói jogok érvényesüléséről a CDSM irányelv 17. cikkének átültetése fényében, In Medias Res, 2022/1. szám, p. 5-17.
   105. Péter Mezei – István Harkai: Self-Regulating Platforms? The Analysis of the enforcement of end-user rights in the light of the transposition of Article 17 of the CDSM Directive, Public Governance, Administration and Finances Law Review, 2022/1. szám, p. 109-122.
   106. Hop on the Rollercoaster – New Hopes for Digital Exhaustion?, GRUR International, 2022/11. szám, p. 017-1018.
   107. Mezei Péter – Lábody Péter: Több jogdíj, kevesebb vélemény? – Irányváltás az online tartalommegosztó -szolgáltatók szerzői jogi felelősségében, Fundamentum, 2022/3. szám, p. 17-26.

Enciklopédia szócikk:

 1. Tradicionális jogok. In: Jakab András – Könczöl Miklós – Menyhárd Attila – Sulyok Gábor (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Jogösszehasonlítás rovat, rovatszerkesztő: Fekete Balázs) (2019)

Recenziók:

 1. Recenzió Nótári Tamás: A magyar szerzői jog fejlődése c. könyvéhez, De Iurisprudentia et Iure Publico, 2011/1. szám
 2. Új szerzői jogi Nagykommentár: végre!, Infokommunikáció és Jog, 2014. december (60. szám), p. 188.
 3. Recenzió Grad-Gyenge Anikó “Az audiovizuális archívumok szabályozási kerete – különös tekintettel a médiajogi és szerzői jogi rendelkezésekre” című könyvéről, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2016/2. szám, p. 218-220.
 4. Szalai Péter: A megkülönböztető képesség jelentése a védjegyjogban (Győr: Universitatis-Győr Nonprofit Kft. 2015) 300., Állam- és Jogtudomány, 2016/2. szám, p. 119-122.
 5. Papp László „A szabadalmi jogvédelem történeti perspektívái” című könyvéről, Jogtudományi Közlöny, 2016/11. szám, p. 583-584.
 6. Exhaust this! Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, Journal of Intellectual Property Law & Practice, April 2017, p. 353-356.
 7. Mission Completed! A Comprehensive Monograph on the Challenges of Digital Copyright Law in the EU, Journal of Intellectual Property Law & Practice, May 2018, p. 423-425.
 8. A New Research Handbook on the Intersection of Creative Industries and Intellectual Property Law, Journal of Intellectual Property Law & Practice, October 2018, p. 840-841.
 9. A Practical Guide to the Copyright and Competition Law Aspects of Transnational Licencing, Journal of Intellectual Property Law & Practice, June 2019, p. 505-506.
 10. Fan Productivity with Chinese Characteristics – A Comparative Analysis of Fan Videos in the Chinese, US American and Japanese Copyright Law, Journal of Intellectual Property Law & Practice, August 2019, p. 653-654.
 11. A Comprehensive Guide to the InfoSoc Directive, Journal of Intellectual Property Law & Practice, January 2020, p. 71-72.
 12. Struggling with Class Struggles? An Analysis of Creative Economies in the Age of Platform Economy and Social Media, Journal of Intellectual Property Law & Practice, February 2020, p. 142-144.
 13. How (Not) to Steal a Book? The Social History of the Chinese Publishing Industry, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2020/7. szám, p. 567-569.
 14. Recenzió Russ VerSteeg és Jack P. Sahl Amerikai Sprotjogi Tankönyvéről, Sportjog, 2020/3. szám, p. 36-37.
 15. Jyh-An Lee/Reto M. Hilty/Kung-Chung Liu (eds.) Artificial Intelligence and Intellectual Property, GRUR International, 2022/4. szám, p. 390-392.
 16. Modern gondolatok a modern szerzői jogról. Recenzió Grad-Gyenge Anikó monográfiájáról, Jogtudományi Közlöny, 2022/2. szám, p. 87-88.
 17. Kalózkodás és sport – A European Audiovisual Observatory jelentése a jogellenes online sportközvetítések elleni küzdelemről, Sportjog, 2022/1. szám, p. 33-34.
 18. Everything You Wanted to Know (But Did Not Dare to Ask) About Platform Regulation? A Review of Carsten Ullrich’s Unlawful Content Online, European Journal of Risk Regulation, 2022/4. szám, p. 682-683.

Publikált Szerzői Jogi Szakértő Testületi szakvélemények:

 1. SzJSzT 34/10 – A MIDI állományok szerzői jogi jellegéről, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2011/6. szám, p. 162-173.
 2. SzJSzT 19/12 – A B. integrált rekonstrukciójával kapcsolatos szerzői jogi kérdések, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2013/3. szám, p. 136-164.
 3. SzJSzT 19/12/2 – A P. rekonstrukciójával érintett szerzői jogokra vonatkozó korábbi szerződések értelmezése, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2013/3. szám, p. 164-179.
 4. SzJSzT 05/13 – Uszoda fejlesztésével kapcsolatos szerzői jogi kérdések, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2013/5. szám, p. 113-130.
 5. SzJSzT 22/13 – Tankönyv felhasználásával kapcsolatos szerzői jogi kérdések, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2013/6. szám, p. 212-230.
 6. SzJSzT 02/14 – A szerzői jogi törvény hatálya a fájlcserélő szolgáltatás keretében kínált tartalmakra, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2014/6. szám, p. 214-231.
 7. SzJSzT 21/16 – Grafika szerzői jogvédelme és felhasználása, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2018/1. szám, p. 168-173.
 8. SzJSzT 21/16/2 – Kiegészítő szakvélemény grafikai tervek szerzőségéről, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2018/1. szám, p. 174-175.
 9. SzJSzT 38/15 – Egyedi hangfelvételek és a felhasználók által szerkesztett zenei csoportosítások internetes nyilvánossághoz közvetítése, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2018/3. szám, p. 106-111.
 10. SzJSzT 13/16 – Versszerkezet, rímforma, szóhasználat és stílusjegyek átvétele; versparódia, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2018/4. szám, p. 132-136.
 11. SzJSzT 21/18 – Kutatás Fejlesztési Költségmegosztási Szerződés szerzői jogi értelmezése, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2020/4. szám, p. 122-131.
 12. SzJSzT 20/16 – A Szerzői jogi törvény hatálya a számítógépen többszörözött, illetve fájlcserélő szolgáltatás keretében lehívásra hozzáférhetővé tett tartalmakra, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2021/3. szám, p. 133-147.

Közreműködés szakértői jelentések elkészítésében:

 1. Jean-Paul Triaille (ed.): Study on the Application of Directive 2001/29/EC on Copyright and Related Rights in the Information Society (“The InfoSoc Directive), commission by the European Commission, 2013, ISBN: 978-92-79-29918-6
 2. Séverine Dussolier – Caroline Ker – Maria Iglesias – Yolanda Smits: Contractual Arrangements Applicable to Creators: Law and Practice of Selected Member States, commissioned by the European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 2014
 3. Giovanni Maria Riccio – Fabiola Iraci: Mapping report on national remedies against online piracy of sports content, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2021

 Jelentősebb, publikációban megjelent fordítások:

 1. Bevezetés a jogrendszerek világába (Szerk.: Badó Attila – Loss Sándor), 2. Kiadás, Nyitott Könyv Kiadó, Szeged, 2004, p. 106-219.
 2. Badó Attila: Esküdtszéki ítéletek – Futni hagyott bűnösök?, Studio Batiq, Szeged, 2004, p. 125-138.
 3. Az osztrák Alkotmány. In: Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban (Szerk.: Trócsányi László – Badó Attila), KJK-Kerszöv, Budapest, 2005, p. 23-109.
 4. Jerome Frank: Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt (Válogatott írások), Szent István Társulat, Budapest, 2006, pp. 19-27., 33-42., 67-70., 119-139.

Frissítés dátuma: 2023. január 5.