Tattay Leventére emlékezünk

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 2021. február 16. napján hajnalban professor emeritus Dr. Tattay Levente, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának oktatója, kedves kollégánk, életének 78. évében, hosszan tartó és méltósággal viselt betegséget követően elhunyt. A mai napon az ő munkássága előtt tisztelgünk.

Forrás: PPKE VM Stúdió (2020.03.06.)

A múlthéten hétfőn fél tizenegykor csörgött a telefonom, Tattay Levente keresett. Elnézést kért, hogy az előző pénteki nyilvános védésem után egyből nem hívott, hogy gratuláljon, de nem akart zavarni az ünneplésben. Elmondta, hogy a járvány miatti technikai nehézségek ellenére sikeresen tudta követni a fokozatszerzés utolsó állomását, ami meglátása szerint remekül sikerült. Az alkalmat megragadva megköszöntem, hogy pár héttel korábban eljuttatott hozzám még egy francia nyelvű tanulmányt, amit paródiával kapcsolatban talált, és egyből az eszébe jutottam. Egy kicsit beszélgettünk a francia bírói gyakorlatról, majd – ahogy mindig, amikor beszélgettünk – helyzetjelentést kért az aktuális szellemi tulajdonjogi jogalkotásról. A CDSM irányelv átültetésével kapcsolatos, soron következő nyilvános konzultáció különösen érdekelte, a 2019 őszén tartott munkacsoporti üléseken személyesen is részt vett, és írásos véleménnyel is segítette az implementációt.

Mint utólag megtudtam, Levente az utolsó telefonbeszélgetésünk idején már nagyon beteg volt, de a szellemi tulajdonjog érdeklődése, és barátsága utolsó heteiben is olthatatlan volt.

Tattay Leventét ugyanakkor sem a Pázmány jogi karán végzetteknek, sem pedig a szellemi tulajdonjogi iránt érdeklődőknek nem kell bemutatni. Számos érdeme közül az én szívemhez legközelebb az áll, hogy az egyetemen munkásságának évtizedei alatt igazai szellemi tulajdonjogi műhelyet alakított ki, számos kiváló kolléga szakmai útja kezdődött Levente vezetésével. Ezzel összefüggésben kevés olyan oktató van, aki olyan komolyan vette volna a tehetséggondozást, mint Levente.  Személyes élményem, hogy amikor negyedéves joghallgatóként szellemi tulajdonjogból a Tanár Úrnál vizsgáztam (a védjegyek fajtái és funkció tételből), akkor a vizsga végén „kapacitált” volna arra, hogy ezen a területen TDK dolgozat útján is méressem meg magam. Bár akkor már Pogácsás Anett vezetése alatt gőzerővel készült a dolgozatom, Levente felajánlotta, hogy ő is szívesen közreműködik majd a munka véglegesítésében, és forrásokkal is örömmel segíti a munkámat.

Véget nem ismerő elhivatottsága mellett tanúskodik, hogy bár kiemelkedő számú publikáció kötődik a nevéhez, még 2020-ban is publikált tudományos munkát, és a nemrég megkezdődött egyetemi szemeszterben két szellemi tulajdonjogi órát is vállalt, amelyeket online formában tervezett megtartani.

A PPKE Polgári Jogi Tanszékének oktatói és Blogunk szerzői ezúton tisztelegnek a Tanár Úr emléke és munkássága előtt, az Örök Világosság fényeskedjék neki!

 

Tattay Levente életrajzát a 70. születésnapjára összeállított, Pogácsás Anett által szerkesztett ünnepi kötetből idézzük.

Tattay Levente 1943. december 17-én született Budapesten, Tattay György építészmérnök és Monspart Aranka tanítónő gyermekeként. Az általános iskola elvégzése után 1958-ban a Budapesti Piarista Gimnáziumba iratkozott be és ott 1962-ben érettségizett. Érettségi után az elektroműszerész szakmát tanulta ki, majd egy év munka után a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának nappali tagozatára nyert felvételt 1965-ben. 1970-re befejezte egyetemi tanulmányait, ezt követően három évig jogi előadóként dolgozott. 1973-ban az ügyvéd-jogtanácsosi vizsga letételével a Söripari Vállalatok Trösztjéhez került, ahol egészen a cég megszűnéséig, 1981-ig a Jogi Osztályon osztályvezetőként állt alkalmazásban.

Feleségével, Dr. Tattayné Dr. Baski Ágnes ügyvéddel 1974 óta élnek szép házasságban, melyből két gyermekük is született: 1977-ben Szilárd, aki
azóta a PPKE JÁK Jogbölcseleti Tanszékének adjunktusa, és 1980-ban Enikő, aki ma építészmérnökként tevékenykedik.

1981-től 1994 közepéig az Országos Találmányi Hivatalban (mely a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala jogelődjének tekinthető) dolgozott, 1986-ig a Nemzetközi Osztályon, majd 1990-ig a Jogi Osztályon főelőadói minőségben tevékenykedett. Erre az időszakra (1981-1986) esett szakértőként Moszkvába, a KGST-be, a volt szocialista országok integrációs szervezetébe történő tartós kiküldetése. Később, 1991-ben kinevezték a Védjegyosztály vezetőjének, mely tisztséget négy évig látta el.

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán a kezdetektől, 1996 júliusától tevékenykedik, először mellékállásban, majd 1997. január 1-jétől mind a mai napig főállásban. Jelenleg a Kar Magánjogi és Kereskedelmi Jogi Tanszékének professzora, az általa oktatott főbb tantárgyak a szellemi alkotások joga és az öröklési jog. Számos alkalommal tart vendégelőadások társkarokon, illetve más egyetemeken is. Tagja a Szerzői Jogi Szakértő Testületnek és a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesületnek is.

1980 és 2013 között több mint 300 könyve, egyetemi jegyzete, monográfiája és tanulmánya jelent meg, orosz, német, francia és angol nyelveken is. Szívügye a hallgatók tehetséggondozása is, évről évre számos hallgató eredményes országos diákköri konferenciákon az ő konzulensi munkájának is köszönhetően, melynek elismeréseként az OTDT 2013-ban Mestertanár Aranyéremmel tüntette ki. 2013 októberében Pázmány Plakett kitüntetésben részesült.

 

One thought on “Tattay Leventére emlékezünk”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük