dr. Ujhelyi Dávid

Dr. Ujhelyi Dávid Ph.D. LL.M. a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának megbízott oktatója. A blogon található, a szerző által készített bejegyzések magánvéleményt tükröznek, nem feltétlenül azonosak a fenti intézmények álláspontjával.

 

 

 

Publikációs lista:
1. Ujhelyi Dávid – Varga Ádám: Bodó Balázs: A szerzői jog kalózai. Recenzió, In Medias Res, 2012/1. pp. 147-149.
2. Ujhelyi Dávid: Mezei Péter: A fájlcsere dilemma. A perek lassúak, az internet gyors. Recenzió, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2012/5. pp. 130-132.
3. Ujhelyi Dávid: Szerzői jog – élt 300 évet? In: Pogácsás Anett – Szilágyi Pál – Ádány Tamás (szerk.): Varietas Delectat: A PPKE JÁK hallgatóinak válogatott tanulmányai. Budapest, Pázmány Press, 2013. pp. 105-115. (ISBN:978-963-308-104-4)
4. Ujhelyi Dávid: Válságjelek és megoldásaik a digitális szerzői jogban. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2013/6. pp. 69-107.
5. Ujhelyi Dávid: A szerzői jog célja és emberképe a szellemi alkotásokat megalapozó elméletek tükrében. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2014/5. pp. 34-52.
6. Ujhelyi Dávid: Megjegyzések a büntető törvénykönyv szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése tényállásához. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2015/6. pp. 59-77.
7. Ujhelyi Dávid: Az IP Clause értelmezési lehetőségei az Egyesült Államok szerzői jogában. Iustum Aequum Salutare, 2015/4. pp. 111-118.
8. Ujhelyi Dávid: Javaslatok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény felülvizsgálatához. Polgári Jog, 2016/3.
9. Ujhelyi Dávid: Abraham Bell – Gideon Parchomovsky: Reinventing Copyright and Patent. Recenzió, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2016/2. pp. 220-223.
10. Nemessányi Zoltán – Ujhelyi Dávid: Breaking the news? A kiegészítő (szerzői) jog szerepe és megítélése. Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2016/6. pp.  29-54.
11. Ujhelyi Dávid: The Legislation and Practice of Criminal Copyright Infringement in Hungary. Iustum Aequum Salutare, 2017/1. pp. 245-262.
12. Ujhelyi Dávid: Mezei Péter: Jogkimerülés a szerzői jogban. Recenzió, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2017/1. pp. 179-182.
13. Ujhelyi Dávid: Értem a viccet, csak nem szeretem, avagy van-e szükség paródiakivételre a magyar szerzői jogban? Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2017/3. pp. 45-95.
14. Ujhelyi Dávid: Rossz vicc? A szűkebb értelemben vett paródia megítélése a magyar szerzői jogban. In: Koltay András – Darák Péter (szerk.): Ad Astra Per Aspera: Ünnepi kötet Solt Pál 80. születésnapja alkalmából. Pázmány Press, Budapest, 2017. pp. 665-673.
15. Ujhelyi Dávid: Pogácsás Anett: Különbözőség az egységben. A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára. Recenzió, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2018/3. pp. 139-142.
16. Pogácsás Anett –  Szilágyi Pál – Kovács Krisztián Ujhelyi Dávid (szerk.): Válaszok és kérdések: Válogatott tanulmányok joghallgatók tollából. Budapest, Magyarország, Pázmány Press, 2018.
17. Ujhelyi Dávid: Koltay András (szerk.): Balás P. Elemér emlékkönyv. Tisztelgés és antológia sajtójogi, szerzői jogi és személyiségi jogi műveiből, halálának 70. évfordulóján. Recenzió, Polgári Jog, 2018/11-12.
18. Ádány Tamás – Kovács Krisztián – Pogácsás Anett – Ujhelyi Dávid (szerk.): ‘Dies Diem Docet’: Válogatott tanulmányok joghallgatók tollából. Budapest, Magyarország, Pázmány Press, 2019.
19. Ujhelyi Dávid: „That escalated quickly”, avagy avagy a háromlépcsős-teszt és a paródia kapcsolódási pontjai I. Iparjogvédelmi és Szerző Jogi Szemle, 2019/6. pp. 7-41.
20. Ujhelyi Dávid: Sápi Edit: A színpadi művek szerzői jogi védelme. Recenzió, Polgári Jog, 2019/09-10. pp. 30-31.
21. Ujhelyi Dávid: „That escalated quickly”, avagy avagy a háromlépcsős-teszt és a paródia kapcsolódási pontjai II. Iparjogvédelmi és Szerző Jogi Szemle, 2020/1. pp. 7-30.
22. Ujhelyi Dávid: „Do You Want Some ’Tegridy?” – A paródia célú felhasználások megítélése a szerzői személyhez fűződő jogok tükrében. In Media Res, 2020/1. pp. 107-126.
23. Rudi Alexandra – Ujhelyi Dávid: A szellemi tulajdonjog területén megvalósult különleges jogrendi jogalkotás – háttér és eredmények. Fontes Iuris, 2020/2. pp. 53-58.
24. Tattay Levente – Pogácsás Anett – Ujhelyi Dávid: Szellemi alkotások joga. Pázmány Press, Budapest, 2020.
25. Ujhelyi Dávid: A versenyjog és szellemi tulajdonjog kapcsolódási pontjai, különös tekintettel a közös jogkezelésre. Iparjogvédelmi és Szerző Jogi Szemle, 2021/5. pp. 41-73.
26. Ujhelyi Dávid: A paródiakivétel szükségessége és lehetséges keretrendszere a hazai szerzői jogban. Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2021.
27. Tattay Levente – Pogácsás Anett – Ujhelyi Dávid: Szellemi alkotások joga. Szent István Társulat, Budapest, 2021.

 

Konferencia előadások:
1. Ujhelyi Dávid: Tévúton a Btk? Megjegyzések a Büntető Törvénykönyv szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése tényállásához.
MIE-MSZJF Szerzői Jogi Szakest, 2015. december 9.
2. Ujhelyi Dávid: The Legislation and Practice of Criminal Copyright Infringement in Hungary.
I. WIPS (Workshop on Intellectual Property Law Szeged) – Workshop a szellemi tulajdonvédelemről, 2016. március 18.
3. Ujhelyi Dávid: Javaslatok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény felülvizsgálatához.
Az ezerarcú magánjog: a jogfejlődés útjai és lehetőségei a XXI. Században, a Magánjogot Oktatót Egyesületének konferenciája, 2016. május 20.
4. Ujhelyi Dávid: Breaking the News? Avagy mi fán terem az ancillary (copy)right.
Copy21 Blogshop, 2016. október 7.
5. Munkácsi Péter – Ujhelyi Dávid: Értem a viccet, csak nem szeretem, avagy van-e szükség paródia-kivételre a magyar szerzői jogban?
Új nemzeti és nemzetközi trendek az IP és a szellemi tulajdon területén, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület konferenciája. 2016. november 24.
6. Ujhelyi Dávid: Rossz vicc? A Paródia-kivétel (hiányának) megítélése a magyar szerzői jogban
MISZJE konferencia, 2016. december 2.
7. Ujhelyi Dávid: A paródia szerzői jogi megítélése itthon és külföldön.
„Be van fejezve a nagy mű? Hogyan tovább a megújult magyar magánjogban?” a Magánjogot Oktatók Egyesületének konferenciája, 2017. május 26.
8. Ujhelyi Dávid: A fájlcserélés elleni harc ékkövei – Az ACI Adam és a The Pirate Bay ügyek.
II. Copy21 Blogshop, 2017. október 6.
9. Ujhelyi Dávid: Leggo my IP, avagy a LEGO és LEPIN közötti peres eljárás elemzése.
Copy21 Blogshop, 2018. október 5.
10. Lábody Péter – Ujhelyi Dávid: Helyzetjelentés a (C)DSM Irányelv átültetési munkálatairól.
A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület konferenciája, Mezőkövesd-Zsóry Fürdő, 2019. november 22.
11. Ujhelyi Dávid: A paródia-kivétel nemzetközi és hazai keretrendszere, különös tekintettel a háromlépcsős-tesztre.
A Magyar Tudományos Akadémia, Állam- és Jogtudományi Bizottság, Civilisztikai Albizottsági ülése, Budapest, 2019. december 20.
12. Ujhelyi Dávid: A szerzői személyhez fűződő jogok és a paródia célú felhasználások kapcsolódási (vagy ütközési?) pontjai.
Szerzői jogi helyzetkép ­– aktualitások, kutatások webinar. 2020. július 7.
13. Ujhelyi Dávid: TRIPs 31 vagy 31bis, avagy a szabadalmi kényszerengedélyre vonatkozó új szabályozás rapszódiája.
Prof. Dr. Tattay Levente tiszteletére rendezett emlékkonferencia, 2021. szeptember 24.
14. Ujhelyi Dávid: A szabadalmi kényszerengedélyekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálatának háttere és eredményei.
A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület „Aktuális kérdések a szellemi tulajdon védelem területén 2021” című konferenciája, 2021. november 4.
15. Grad-Gyenge Anikó – Lábody Péter – Ujhelyi Dávid: Kerekasztal beszélgetés a szerzői jogi reformról.
V. Copy21 Blogshop konferencia, 2021. október 1.