Címke: személyiségi jogok

A képmáshoz fűződő jog (Right of Publicity) szerzői jogi gyökerei

Napjainkra egy igen érdekes jelenség bontakozott ki a személyhez fűződő jogok világában. Nevezetesen az egyébként az egyén személyéhez kötődő egyes jogok a kereskedelmi ügyletek tárgyaivá váltak, elég, ha csak híres előadókra, színészekre vagy sportolókra gondolunk. E téma önmagában megért egy tanulmányt jelen sorok írója számára,