Beszámoló Pogácsás Anett műhelyvitájáról

2016. november 28. napján került sor Pogácsás Anett disszertációjának műhelyvitájára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának falai között. Élménybeszámoló következik.

A tervezettek szerint 15:00-kor kezdődő műhelyvita levezető elnöke Koltay András (PPKE-JÁK, docens) volt, aki köszöntötte a megjelenteket, ismertette az esemény menetrendjét, majd át is adta a szót Pogácsás Anettnek, aki egy 15 perces, prezentációval kísért előadásban ismertette a „Különbözőség az egységben – A szerzői jogi szabályozás differenciálódásának hatása a jogterület szerepére és hatékonyságára” című doktori értekezésének téziseit.

Ezt követően a dolgozat felkért hozzászólói, Grad-Gyenge Anikó (KRE-ÁJK, tanszékvezető) és Faludi Gábor (ELTE-ÁJK, docens) vették át a szót, ismertetve a dolgozattal kapcsolatos véleményüket.

Elsőként Faludi Gábor osztotta meg a műhelyvitán megjelentekkel a dolgozattal kapcsolatos észrevételeit, javaslatait. Jelezte, hogy a szerző rendkívül nehéz feladatra vállalkozott, amit sikerrel valósított meg. Részletesen ismertette az értekezés legfőbb megállapításait, amelyekkel egyetértett, illetve javasolta a nem címzett engedélyezési nyilatkozatokra vonatkozó elemzés beépítését. Emellett kiegészítőleg megjegyezte, hogy a szerzői jogról szóló törvény jogkezelési adat védelemével foglalkozó részébe beleérthető a joggyakorlás módja is, amely lehetőséget ad a szerzőnek arra, hogy ne kérjen díjat a mű felhasználásáért.

Ezt követően Grad-Gyenge Anikó ismertette az álláspontját. A történeti feltárásból vonatkozó következtetések között kisebb pontosításokat javasolt, illetve külön kiemelte, hogy a territorialitás és a szerzői jogról való lemondás vizsgálatának fontosságát. Ezen túlmenően javasolta a reklám célú művek és fotografikus alkotásokra vonatkozó részek bővítését is.

Ugyanakkor mindkét opponens kihangsúlyozta, hogy álláspontjuk szerint a dolgozat minden szempontból alkalmas és megfelel a nyilvános vitára bocsájtás feltételeinek. Faludi Gábor álláspontja szerint a dolgozat roppant gazdag, mind forrásaira, mind a benne lévő információkra tekintettel, Grad-Gyenge Anikó véleménye szerint pedig a dolgozat impozáns, tudatos célkitűzést tartalmaz, a kérdéseket megfelelően feltárja, következtetései helytállóak, forrásjegyzéke pedig példaértékű.

Ezt követően a dolgozat témavezetője, Tattay Levente (PPKE-JÁK, professor emeritus) is szót kért, az értekezéssel kapcsolatban pedig kifejtette, hogy  az kiterjedt és alapos kutatást valósított meg, az értekezés különleges értékét pedig többek között a jövőkép felvázolása és a digitális technológiák által okozott változások beható ismertetése adja.

Mindezek után az értekezés Szerzője megköszönte az észrevételeket, majd röviden válaszolt is azokra. A kutatóhelyi vitán résztvevő, illetve írásbeli hozzászólást benyújtó, tudományos fokozattal rendelkező személy alkalmasnak találta az értekezést a nyilvános vitára bocsátásra. Az opponensi vélemények, és a műhelyvita eredményei alapján megállapíthatjuk, hogy kifejezetten sikeres esemény résztvevői lehettünk, és annál nagyobb lelkesedéssel várjuk a nyilvános védést is.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük