Artessuto-ügy: az eredeti alkotás feltételeinek átértékelése

Folytatva a közelmúlt szerzői jogi esetjogának feldolgozását, a tavaly év elején publicitást kapott Artessuto-ügyet mutatjuk ma be röviden. Az ügy a belga és a közösségi szerzői joghoz kapcsolódik, azon belül pedig eredeti mű kritériumainak kérdéséhez. Eddig az ítéletig a belga jogban is ezekhez a kritériumokhoz tartozott a szerző személyiségének kifejeződése. A belga legfelsőbb bíróság azonban szakított korábbi gyakorlatával az eddig a belga jogban is bevett nézettel tavalyi ítéletében, nem kis meglepetést okozva a szakmai közösségnek.
A kérdéses ítélet 2012. január 26-án hozta a testület az Artessuto NV felperes B&T Textilia NV és az Indecor-Europe NV alperesek ellen indított perében. Tekintve, hogy az ítélet csak holland nyelven érhető el, a tartalmára vonatkozóan csak az ügyről szóló cikkekre tudtam hagyatkozni, ezek alapján pedig az derült ki, hogy a jogvita olyan textíliába  (párnára és faliszőnyegekre) szőhető vagy festhető grafikák plagizálására vonatkozik, amik városok látképeit jelenítik meg.
Az ügyben az eldöntendő jogkérdés az volt, hogy az Artessuto jogosult-e a műve feletti szerzői jogra. Ennek megállapítására az 1994-es belga szerzői jogi törvény három feltételt szab: a mű bizonyos formában való kifejeződését, a közösséghez való közlésének tényét és az eredetiségét. E mellett a belga esetjog (az 1987-es Screenoprints ítélethez kötik) kidolgozott egy negyedik feltételt is, ami szerint a műnek a szerző személyiségjegyét magán kell viselnie. Ezt a negyedik feltételt, illetve ennek a felperes szerinti, az eljáró bíróság által indokolatlan használatát támadta fellebbezésében az Artessuto az Infopaq ítéletben megállapított standard (a mű feltétele, hogy “saját” “szellemi” “alkotás” legyen) szó szernti (nyelvtani) értelmezésével.
Ennek az érvelésnek az elfogadása, ahogy az Philippe Laurent meg is jegyezte a Kluwer Copyright Blogon publikált cikkében a teljes figyelmen kívül hagyása a blogunkon is bemutatott Painer ítéletnek, ahol az Infopaq esethez hasonlóan olyan műfajta került bírói vizsgálat alá, ahol a szerző kreatív önkifejezésének lehetőségei meglehetősen korlátozottak (az Infopaqnál többek közt cikkek címei, a Painernél pedig iskolások portréfotói), mégis megállapításra került a szerzői jogi értelemben vett mű kritériumának átlépése, mert “Amint a 93/98 irányelv (17) preambulumbekezdéséből következik, egy szellemi alkotás akkor tekinthető a szerző sajátjának, ha tükrözi az ő személyiségét.” (Painer ítélet 88. sor)
Nem valószínű, hogy Belgiumon kívül lesz bármilyen hatása az Artessuto ítéletnek, azonban mindenképpen érdemes leszögezni, hogy a közelmúlt gyakorlata alapján úgy tűnik, hogy Európában továbbra is az a tendencia, hogy a szerzői jog tárgyi hatálya (a jog által védett műnek tekinthető alkotások köre) egyre csak növekszik.
Források

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük