A Bizottság sürgeti a szerzői jogi reform mielőbbi bevezetését

Az Európai Bizottság indokolással ellátott véleményt küldött 10 tagországnak amiatt, mert azok még mindig nem ültették át a SatCab II. irányelvet, 13 tagországnak pedig azért, mert a CDSM irányelv átültetésével késlekednek.

A két említett irányelvet az EU még 2019-ben fogadta el, mindkét esetben két évet biztosított az új szabályok átültetésére. Ez a határidő 2021. június 7-én járt le. SatCab II. irányelv elsődleges célja az ún. közvetlen betáplálással és az online kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályok bevezetése volt. A CDSM irányelv egy sor, a digitális közös piac megteremtése szempontjából fontos szabályt tartalmazott, ideértve például az online tartalommegosztó szolgáltatók felelősségére vonatkozó szabályokat, a szerzőket és előadókat megillető méltányos díjazáshoz fűződő jog megerősítését, a szerzőket és előadókat megillető átláthatósági követelmények rögzítését, a paródia kivételt, vagy a kereskedelmi forgalomban nem kapható művek felhasználásának megkönnyítését.

A Bizottság a kötelezettségszegési eljárást már 2021. július 23-án elindította, most pedig továbblépett az úton, és indokolással ellátott véleményt küldött a még mindig késlekedő tagállamoknak. A SatCabII. irányelv kapcsán ilyen véleményt kapott Bulgária, Ciprus, Görögország, Írország, Lettország, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Szlovákia és Finnország. A CDSM irányelv kapcsán Belgium, Bulgária, Ciprus, Dánia, Görögország, Franciaország, Lettország, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Szlovákia, Finnország és Svédország kapott két hónapot arra, hogy a késlekedés megoldása érdekében hozott intézkedéseiről beszámoljon.

A teljesség kedvéért érdemes hozzátenni, hogy a CDSM irányelv egyik legtöbbet vitatott szabálya, az online tartalommegosztó szolgáltatók felelősségét érintő 17. cikk kapcsán a lengyel kormány által indított eljárásban az Európai Bíróság alig egy hónapja, 2022. április 26-án hozott ítéletet. A Szellemi Tulajdon Világnapjára időzített ítéletében a bíróság a lengyel kormány keresetét minden tekintetben elutasította, így a CDSM irányelv átültetésével kapcsolatos egyik fontos vitapont csak pár hete zárult le.