A fájlcserélés társadalmi megítélése

A végén még rendszer lesz belőle, s nagyon nem bánnám. Múlt heti vendégbloggerünk írása után íme egy újabb bejegyzés, amit egy külső szerző készített, s amelynek közlésére örömmel vállalkozunk. Annál is inkább, mert nem is oly rég e blog is részt vállalt az eredeti kérdőív népszerűsítésében. Íme Szabó András gondolatai a fájlcserélés társadalmi megítéléséről.


A jog van az emberért, nem pedig az ember a jogért. Ezt a szempontot szem előtt tartva gondoltam úgy, hogy a szakdolgozati témám, az internetes fájlcserélés és a büntetőjog viszonyának komplex, átfogó elemzéséhez a vonatkozó bel- és külföldi, szerzői- és büntetőjogi jogszabályokon túl szükséges lenne annak az ismerete is, hogy maguk a jogalanyok hogyan állnak hozzá a fájlcserélés jelenségéhez.

Hogy a kérdésre választ kapjak, egy kutatást végeztem. Egy öt kérdésből álló, anonim módon kitölthető kérdőívet állítottam össze a témám szempontjából releváns kérdések felmérésére. Alapvetően két tényezőt vizsgáltam: a jogalanyok fájlcseréléssel (annak szerzői- és büntetőjogba ütközésével) kapcsolatos jogismeretét és a jelenség hatályos jogi szabályozásának értékelését. A kérdőívet az interneten főként a Facebookon terjesztettem, két hét felmérési idő alatt 339-en töltötték ki. Kitöltőim túlnyomó többségben egyetemista, internethasználó, a fájlcserélés jelenségével tisztában lévő (azt használó vagy nem használó) fiatalok voltak. A kérdőív elején tisztáztam, hogy a fájlcserélés kifejezés alatt nem saját, hanem mások szerzői joga alatt álló fájlok internet segítségével történő cseréjét értem.

A kérdések a következőképp hangzottak:
1. Szoktál-e torrent program segítségével fájlt cserélni?

2. Szerinted a hatályos magyar jog alapján a fájlcserélés útján történő letöltés jogsértésnek minősül?

3. Szerinted a hatályos magyar jog alapján a fájlcserélés útján történő feltöltés jogsértésnek minősül?
4. Szerinted lehetséges-e a fájlcserélő programokat – feltöltés nélkül – csak letöltésre használni?
5. Helyesnek tartod-e, hogy a fájlcserélés ellen a büntetőjog fellépjen?

1. ábra: Szoktál-e torrent program segítségével fájlt cserélni?
A fájlcserélési szokásokkal foglalkozó első kérdésre adott válaszok szerint a megkérdezettek 74%-a aktív fájlcserélő. Ez azt jelenti, hogy tisztában vannak a jelenség technikai működésével és amikor a jogi szabályozásról mondanak véleményt, a saját maguk által elkövetett folyamatot értékelik.
2. ábra: Szerinted a hatályos magyar jog alapján
a fájlcserélés útján történő letöltés jogsértésnek minősül?
3. ábra: Szerinted a hatályos magyar jog alapján
a fájlcserélés útján történő feltöltés jogsértésnek minősül?
A második és harmadik kérdés a felhasználók jogismeretének felmérését célozta. A rájuk adott válaszok alapján elmondható, hogy a fájlcserélők körében a letöltés jogszerűségét illetően nagy a bizonytalanság: a válaszadók 20%-a nem tudta eldönteni a kérdést és az igen-nem válaszok közötti különbség is kevesebb volt 15%-nál. A feltöltés jogszerűségének kérdésében már jóval nagyobb az összhang, a válaszok 70%-a szerint jogsértő és csak 13%-uk véli úgy, hogy nem az. A bizonytalanok aránya azonban itt is magas, 17%-ot tesz ki.
4. ábra: Szerinted lehetséges-e a fájlcserélő programokat
– feltöltés nélkül – csak letöltésre használni?

A negyedik kérdéssel a fájlcserélők technikai ismereteire kérdeztem rá, nevezetesen a torrent programok egy tulajdonságára. A válaszadók között minden bizonnyal akadt olyan, aki azon kevés programok egyikével rendelkezett, amelyekkel a fájlcsere feltöltés nélkül is bonyolítható volt.

5. ábra: Helyesnek tartod-e, hogy a fájlcserélés ellen a büntetőjog fellépjen?
A legfontosabbnak – úgy gondolom – az utolsó kérdésre adott válaszok tekinthetők. Az eredmény egyértelmű: a jogalanyok túlnyomó többsége (79%-a) ellenzi, hogy a fájlcserélés szabályozása a büntetőjog eszközeivel történjen.
A bejegyzés zárásaként köszönetet szeretnék mondani Péternek, hogy lehetővé tette a felhívás blogon való közlését, valamint azon blogolvasóknak, akik kitöltéssel vagy megosztással segítették munkámat.

Szerkesztői megjegyzések: az ehhez hasonló felmérések mind-mind hasznosak a szerzői jogi tudatosság erősítése, a fogyasztói attitűdök felmérése, a piaci környezet helyes értékelése céljából. Tanulságos látni, hogy a válaszadók szignifikáns része jogellenesnek tekinti még a letöltést is, nem csak a visszaosztást (én jobb szeretem ezt a szót használni, semmint a feltöltést, az inkább a release tevékenységre vonatkozhat, András gondolok a seedelésre gondolt feltöltés alatt), miközben 73 százalékuk fájlcserélő. Ergo az emberek egy jelentős része tudja, hogy amit csinál, az jogellenes. A kérdésekből ugyanakkor csak a válaszadók általános, pillanatnyi és felszíni ismeretei érhetők tetten. Így nem tudni, hogy az emberek többsége hallott-e az új Btk. vonatkozó, dekriminalizációs hatású rendelkezéséről. Illetve ha a jövőben hasonló felmérések születnek, feltétlenül érdemes korra, nemre, végzettségre vonatkozó adatokat is gyűjteni (ha ezt megtette András, az jó hír), ezek is visszatérő elemei a nemzetközi statisztikáknak, s ezek segítségével az ilyen és ehhez hasonló felmérések eredményei összehasonlíthatókká válnak a többi forrással. Ezzel együtt gratula Andrásnak, örülök, hogy ilyen témában ír szakdolgozatot.

Szerző: Szabó András 

András az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának V. éves jogász hallgatója és az ELTE Bibó István Szakkollégium Büntetőjogi Műhelyének tagja. Egy éve Erasmus ösztöndíjjal tanul Göttingenben, a Georg August Universitäten. Érdeklődési területe a szerzői jog és a büntetőjog területére esik, ezek összefüggéseit vizsgálja. A 2011-es pécsi Országos Tudományos Diákköri Konferencián “Az internetes fájlcserélés büntetőjogi vonatkozásai” című dolgozattal vett részt. Később ezen jogterületek valamelyikével szeretne foglalkozni.

One thought on “A fájlcserélés társadalmi megítélése”

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük