Dr. Mezei Péter, Ph.D.

Dr. Mezei Péter 2004 óta az SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézetének munkatársa, jelenlegi beosztása: egyetemi tanár. 2015. március 1. és 2016. június 30. között az SZTE ÁJTK stratégiai dékánhelyetteseként, 2016. július 1. és 2018. augusztus 31. között a kar nemzetközi ügyekért felelős dékánhelyetteseként dolgozott. Oktatási feladatain felül az Intézet angol nyelvű speciális képzéseit vezette 2005-2015 között, 2013 és 2017 között pedig a Jogi Kar Erasmus koordinátori feladatait látta el. 2013-2017 között az SZTE ÁJTK Külügyi Bizottságának titkára, 2017. március 2. és 2018. augusztus 31. között a Külügyi Bizottság elnöke. 2018. november 1. óta az Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet intézetvezető-helyettese, 2021. július 1. óta a Szegedi Tudományegyetem Doktori Intézetének igazgatója, továbbá a felelős a Szeged-Drezda IP LLM képzés szegedi oldaláért, illetve vezeti az SZTE ÁJTK Comparative Intellectual Property Law LLM képzését.

Doktori fokozatát 2010-ben szerezte. Monográfia formájában publikált értekezése 2012-ben elnyerte az SZTE ÁJTK Pro Scientia Nívódíját. 2016 novemberében sikerrel tartotta meg habilitációs előadásait Szegeden. Habilitált doktor oklevelét 2017. június 30-án vette át. A habilitációs eljárás alapját képező monográfiáját 2016-ban a Médiatudományi Intézet adta ki. A kötet angol nyelvű, frissített és bővített változata 2018 februárjában jelent meg a Cambridge University Press-nél. A kötet második kiadása 2022 februárjában jelent meg.

2014 decemberében a Turun Yliopisto (University of Turku, Finnország) címzetes egyetemi docensi (dosentti) címet adományozott részére. Az Université Jean Moulin Lyon3 jogi karának meghívott előadója („professor invité”), illetve a Technical University of Dresden vendégoktatója. 2023. szeptember óta a Vytautas Magnus University vezető kutatója („chief researcher”). Évekig a University of Toledo College of Law és Bocconi University (Milánó) jogi karának meghívott előadója volt.

Fő kutatási területe az összehasonlító és digitális szerzői jog. Összes publikációinak a száma: 226, melyek közül 75 idegen nyelven jelent meg. Publikációira mindeddig 1369 idézést kapott; Hirsch-indexe 19-es. (Valamennyi adat naprakészen elérhető az MTMT profilból.) Mindeddig 98 vendégelőadást tartott külföldi egyetemeken Ausztriában, Csehországban, az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Finnországban, Franciaországban, Írországban, Kínában, Máltán, Németországban, Olaszországban, Oroszországban, Portugáliában, Spanyolországban és Szudánban. Konferencia-előadásainak száma: 250. Ebből idegen nyelven tartott prezentációinak száma: 172. 2010-től a Szerzői Jogi Szakértő Testület tagja. E munka keretében 24 szakértői vélemény elfogadásában vett részt előadóként vagy szavazó tagként. Öt doktorandusz hallgatója (Hajdú Dóra, Waddah Al-Rawashdeh, Harkai István, Békés Gergely, Narmin Miriyeva) szerzett eddig PhD fokozatot; jelenleg hét PhD hallgató témavezetője Szegeden és Finnországban (Xiao Baiyang, Bedrettin Gürcan, Reijnders Judit, Lábody Péter, Eetu Huhta, Artha Dermawan, Isohanni Perttu).

A 18. Nemzetközi Összehasonlító Jogi Világkonferencia szerzői jogi korlátozásokról és kivételekről szóló nemzeti jelentésének szerzője, valamint Dr. Grad-Gyenge Anikóval társszerzőségben jegyzi a 19. Nemzetközi Összehasonlító Jogi Világkonferencia felhasználási szerződésekről, szabad szoftverekről és a Creative Commonsról szóló nemzeti jelentését. A 21. Nemzetközi Összehasonlító Jogi Világkonferencia nemzeti jelentéstevője Dr. Keserű Barna Arnolddal a streaming technológiák tárgyában.

További kutatási projektekben vett részt, melyeket
– a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (Védelmi Idő Munkacsoport, 2012),
– a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Audiovizuális Munkacsoport, 2013),
– a De Wolf & Partners Ügyvédi Iroda (2013),
– a KEA European Affairs és a belga Namuri Egyetem „Research Center in Information, Law and Society” egysége (2014),
– a Public Policy and Management Institute (2016),
– a Center for Intellectual Property Policy and Management (2018),
– az IViR (University of Amsterdam) (2020) és
a Visionary Consulting (2020)
– a European Audiovisual Observatory (2021)
– University of Torino (2022)
kezdeményeztek. 2019-2023 között a reCreating Europe H2020-as kutatás aktív résztvevője volt.

A magyar szakmai szervezetek közül a Szerzői Jogi Fórum Egyesület, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület és a Magánjogot Oktatók Egyesületének a tagja. A nemzetközi szakmai szervezetek közül a European Copyright Society (ECS), az Association of Internet Researchers (AoIR), a European Intellectual Property Teachers’ Network (EIPTN), a European Policy for Intellectual Property (EPIP) és az International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP) tagja. Szerzői joggal és információs társadalmi kérdésekkel foglalkozó blogja a 2012-es HVG GOLDENBLOG versenyének „Szakértői kategóriájában”, majd 2014-ben a „Business kategóriában” egyaránt 10. helyezést ért el. 2018-ban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a Copy21 blogot Millenniumi díjjal tüntette ki.

Kapcsolatfelvétel:

Dr. Mezei Péter, Ph.D., habil., egyetemi tanár
intézetvezető-helyettes
Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet
Állam- és Jogtudományi Kar
Szegedi Tudományegyetem
6721 Szeged Bocskai u. 10-12.
Tel.: +36-62/546-735
Email: mezei.peter@szte.hu

Publikációs lista:

Monográfiák:

 1. Digitális sampling és fájlcsere, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 2010, ISBN 978-963306000-1
 2. A fájlcsere dilemma – a perek lassúak, az internet gyors, HVG-Orac, Budapest, 2012, ISBN 978-963-258-1576
 3. Jogkimerülés a szerzői jogban, Médiatudományi Könyvtár 20., Médiatudományi Intézet, 2016, ISBN 978-615-5302-16-9
 4. Copyright Exhaustion: Law and Policy in the United States and the European Union, Cambridge University Press, 2018, ISBN 978-1-107-19368-0
 5. Copyright Exhaustion: Law and Policy in the United States and the European Union, Second Edition, Cambridge University Press, New York, 2022, ISBN 978-1-108-91491-8
 6. Mezei Péter – Harkai István: A platform-gazdaság szerzői jogi kihívásai, Orac, Budapest, 2024, ISBN 978-963-258-613-7

Tankönyvek, tankönyvi fejezetek:

 1. A német jogrendszer alapjai. In: Badó Attila – Bencze Mátyás (szerk.): Betekintés a jogrendszerek világába, Studio Batiq, Szeged, 2007: p. 126-144.
 2. Betekintés a kínai jog világába. In: Badó Attila – Bencze Mátyás (szerk.): Betekintés a jogrendszerek világába, Studio Batiq, Szeged, 2007: p. 205-220.
 3. Betekintés az afrikai jogba. In: Badó Attila – Bencze Mátyás (szerk.): Betekintés a jogrendszerek világába, Studio Batiq, Szeged, 2007: p. 236-244.
 4. Badó Attila – Bencze Mátyás – Bóka János – Mezei Péter (szerk.): A jogrendszerek világa, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, 2012, ISBN 978-963-08-5069-8
 5. A német jogrendszer alapjai. In: Badó Attila – Bencze Mátyás – Bóka János – Mezei Péter (szerk.): A jogrendszerek világa, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, 2012: p. 129-151.
 6. Az afrikai jog világa. In: Badó Attila – Bencze Mátyás – Bóka János – Mezei Péter (szerk.): A jogrendszerek világa, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, 2012: p. 282-292.
 7. Mezei Péter – Hajdú Dóra: Introduction to Digital Copyright Law, University of Szeged, Szeged, 2014, ISBN 978-963-306-250-0
 8. Copyright Law Policy – National and International, University of Szeged, 2015, ISBN 978-963-306-405-4
 9. Mezei Péter – Hajdú Dóra: Introduction to Digital Copyright Law, 2nd Edition, University of Szeged, Szeged, 2015 978-963-306-406-1
 10. Mezei Péter – Hajdú Dóra – Luis-Javier Capote-Pérez: Introduction to Digital Copyright Law, 3rd Edition, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2018, ISBN 978-615-5300-23-3
 11. Mezei Péter – Harkai István: Copyright Law Policy – National and International, 2nd Edition, University of Szeged, 2018, ISBN 978-963-306-579-2
 12. Nemzetközi együttműködés a szellemi tulajdonjog védelem területén. In: Fejes Zsuzsanna – Szalai Anikó (Szerk.): Államközi kapcsolatok, Opera Iurisprudentiae 2/1., Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2019: p. 239-251.
 13. International Cooperation in the Field of Intellectual Property Protection. In: Zsuzsanna Fejes – Márton Sulyok – Anikó Szalai (Ed.): Interstate Relations, Opera Iurisprudentiae 2/2., Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2019: p. 229-241.
 14. La coopération internationale en matière de la protection de la propriété intellectuelle. In: Zsuzsanna Fejes – Anikó Szalai: Les relations interétatiques, Opera Iurisprudentiae 2/3., Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2019: p. 245-257.
 15. Bartha Ildikó – Mezei Péter – Paksy Máté: A római-germán jogcsalád. In: Badó Attila (szerk.): A jogrendszerek világa – Jogi alapismeretek, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, 2020: p. 20-55.
 16. Tradicionális jogok. In: Badó Attila (szerk.): A jogrendszerek világa – Jogi alapismeretek, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, 2020: p. 301-308.
 17. Betekintés a kínai jog világába. In: Badó Attila (szerk.): A jogrendszerek világa – Jogi alapismeretek, Pro Talentis Universitatis Alapítvány, Szeged, 2020: p. 290-300.
 18. Mezei Péter – Hajdú Dóra – Luis-Javier Capote-Pérez – Jie Qin: Comparative Digital Copyright Law, Vandeplas Publishing, 2020

Szerkesztett könyvek:

 1. Balogh Elemér – Hegedűs Andrea – Mezei Péter – Szomora Zsolt – Traser Julianna Sára (szerk.): Legal Transitions – Development of Law in Formerly Socialist States and the Challenges of the European Union, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2007, ISBN 978-963-9650-32-9
 2. Mezei Péter (szerk.): Természeti és ipari katasztrófák – Jogi aspektusok a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófa fényében, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2012, ISBN 978-963-306-134-3
 3. Badó Attila – Detlev W. Belling – Bóka János – Mezei Péter (Hrsg.): Internationale Konferenz zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Rechtsvergleichung der Universität Szeged, Acta Iuridica Universitatis Potsdamiensis, Band 1, Universitätsverlag Potsdam, Potsdam, 2014, ISSN (print) 2199-9686
 4. Görög Márta – Mezei Péter: A szellemi tulajdonvédelem és a szabadkereskedelem aktuális kérdései. A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 71., Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2018, ISBN 978-615-5411-63-2
 5. Görög Márta – Mezei Péter (Szerk.): Innovatív társadalom – innovatív szellemi tulajdonvédelem, A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2020, ISBN 978-615-541-187-8
 6. Péter Mezei – Hannibal Travis – Anett Pogácsás: Harmonizing Intellectual Property Law for a Trans-Atlantic Knowledge Economy, Brill, Leiden-Boston, 2024, ISBN 978-90-04-68620-5

Könyvfejezet:

 1. A bírák szerepe a jogrendszerben, in: Tudományos Diákköri Szemle – 2003, Szerk.: Badó Attila – Bóka János, Nyitott Könyv Kiadó, 2003, p. 220-251.
 2. The Most Important Changes of the Hungarian Court System after the Transition. In: Balogh Elemér – Hegedűs Andrea – Mezei Péter – Szomora Zsolt – Traser Julianna Sára (szerk.): Legal Transitions – Development of Law in Formerly Socialist States and the Challenges of the European Union, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2007: p. 123-134.
 3. Double Jeopardy itt és ott – A kétszeres eljárás alá vonás és a kétszeres büntetés tilalom elvének összehasonlító vizsgálata. In: Badó Attila (szerk.): A bírói függetlenség, a tisztességes eljárás és a politika, Gondolat Kiadó, Budapest, 2011: p. 180-204.
 4. Hungary. In: Reto M. Hilty – Sylvie Nérisson (szerk.): Balancing Copyright – A Survey of National Approaches, Max Planck Institute Studies on Intellectual Property and Competition Law, Volume 18, Springer Verlag, München, 2012: p. 475-505.
 5. A könyvdigitalizálás jövője Európában. In: Fuglinszky Ádám – Klára Annamária (szerk.): Európai jogi kultúra – Megújulás és hagyomány a magyar civilisztikában, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012: p. 77-91.
 6. A digitális szocializmus és a telekommunizmus kritikája a szerzői jog szemszögéből. In: Katona Tamás (szerk.): Ünnepi eKönyv Herczeg János professzor 70. születésnapjára, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2012: p. 469-482.
 7. Double Jeopardy in a Global Perspective: A Comparative Analysis of the Right not to be Punished Twice for the Same Criminal Offense. In: Attila Badó (szerk.): Studies in the Fields of Comparative Law and Comparative Constitutional Law, Getaway Exchange Program, Pro Talentis Universitaties Alapítvány, Szeged, 2012: p. 109-129.
 8. ‘Not Twice for the Same’: Double Jeopardy Protections Against Multiple Punishments. In: Badó Attila (Szerk.): Fair Trial and Judicial Independence – Hungarian Perspectives. Series: Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Vol. 27, Springer, 2014: p. 197-219.
 9. Elképzeltem: nem lenne jó – Kritikai észrevételek egy szerzői jogi abolicionista tanulmány kapcsán. In: Pogácsás Anett (Szerk.): Quaerendo et Creando – Ünnepi kötet Tattay Levente 70. születésnapjára, Szent István Társulat, Budapest, 2014: p. 407-423.
 10. The Role of Technology and Consumers’ Needs in the Evolution of Copyright Law – From Gutenberg to the Filesharers. In: Éva Jakab (Hrsg.): Geistiges Eigentum und Urheberrecht aus der historischen Perspektive, Lectiones Iuridicae 10, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 2014: p. 71-79.
 11. Technológiai mérföldkövek és szerzői jog. In: Blutman László (Szerk.): Ünnepi Kötet Dr. Bodnár László egyetemi tanár 70. születésnapjára, Acta Juridica et Politica Szeged, Tomus LXXVII, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2014: p. 395-406.
 12. Péter Mezei – Tünde Szűcs: Die historische Entwicklung des ungarischen Urheberrechts bis zum ersten Gesetzesentwurf. In: Badó Attila – Detlev W. Belling – Bóka János – Mezei Péter: Internationale Konferenz zum zehnjährigen Bestehen des Instituts für Rechtsvergleichung der Universität Szeged, Acta Iuridica Universitatis Potsdamiensis, Band 1, Universitätsverlag Potsdam, Potsdam, 2014: p. 239-276.
 13. The development of the doctrine of exhaustion under the EEC/EU law. In: Bosic’kij U. – Frensis Gari – Mihal Svantner – Semsucenko U – Cernec’ka O (Ed.): Sucasni vikliki i aktual’ni problemi prava intelektual’noi vlasnosti v Ukraini ta Evropi: zbirnik materialiv Mižnarodnoi naukovo-praktićnoi konferencii, 6 žovtnaa 2014. r., Kiev, VIDAVNICTVO LIRA-K, 2014: p. 28-39.
 14. Grad-Gyenge Anikó – Mezei Péter: License Contracts, Free Software and Creative Commons in the Hungarian Law. In: Axel Metzger (Ed.): Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models, Ius Comparatum – Global Studies in Comparative Law, Volume 12, Springer, 2016: p. 235-250.
 15. Badó Attila – Mezei Péter: Jogösszehasonlítás és Alaptörvény. A magyar Alaptörvény a ‘Raz-ós’ kritériumok tükrében. In: Balogh Elemér (Szerk.): Számadás az Alaptörvényről – Tanulmányok a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának oktatói tollából, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, Budapest, 2016: p. 145-157.
 16. Jogerős döntés a Google Books ügyben: fair use! In: Gál Andor – Karsai Krisztina (Szerk.): Ad Valorem – Ünnepi tanulmányok Vida Mihály 80. születésnapjára, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2016: p. 273-282.
 17. Paródia az Európai Bíróságon. In: Homoki-Nagy Mária – Hajdú József (Szerk.): Ünnepi kötet Dr. Czúcz Ottó egyetemi tanár 70. születésnapjára, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2016: p. 469-475.
 18. The theory of functional equivalence and digital exhaustion: an almost concurring opinion to the Usedsoft v. Oracle decision, Gellén Klára – Görög Márta (Szerk.): Lege et Fide: Ünnepi tanulmányok Szabó Imre 65. születésnapjára, A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, 65., Iurisperitus Bt., Szeged, 2016: p. 387-400.
 19. Mezei Péter – Harkai István: A szerzői jogi tudatosság szükségessége. In: Gellén Klára (Szerk.): Honori et Virtuti – Ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2017: p. 295-300.
 20. Bevezetés az összehasonlító szerzői jogba. In: Legeza Dénes (Szerk.): Szerzői jog mindenkinek, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, 2017: p. 306-330.
 21. Mezei Péter – Harkai István: Szabadkereskedelem és szerzői jog. Az Európai Unió Kanadával, Dél-Koreával és a CARIFORUM-államokkal kötött szabadkereskedelmi megállapodásainak szerzői jogi vonatkozásai. In: Görög Márta – Mezei Péter: A szellemi tulajdonvédelem és a szabadkereskedelem aktuális kérdései. A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 71., Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2018: p. 25-43.
 22. Mezei Péter – Békés Gergely: Eredetiség és azonosíthatóság. In: Grad-Gyenge Anikó – Kabay Eszter – Menyhárd Attila: Liber Amicorum Studia G. Faludi Dedicata, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2018: p. 23-47.
 23. Balás P. Elemér 1934/1947-es szerzői jogi reformkoncepciója – haladás és realitás. In: Koltay András (Szerk.): Balás P. Elemér emlékkönyv – Tisztelgés és antológia sajtójogi, szerzői jogi és személyiségi jogi műveiből, halálának 70. évfordulóján, Wolters Kluwer Hungary, Budapest, 2018: p. 41-54.
 24. Copyright Protection of Sport Moves. In: Nicola Lucchi – Enrico Bonadio (Szerk.): Non-Conventional Copyright – Do New and Non Traditional Works Deserve Protection?, Edward Elgar, Cheltenham, 2018: p. 271-297.
 25. Meet the unavoidable – the challenges of digital second-hand marketplaces to the doctrine of exhaustion. In: Taina Pihlajarinne – Juha Vesala – Olli Honkkila (Ed.): Online Distribution of Content in the EU, Edward Elgar, Cheltenham, 2019: p. 62-78.
 26. A Development of Hungarian Copyright Law until the Creation of the First Copyright Act (1793-1884). In: Mira T. Sundara Rajan (Ed.): Cambridge Handbook on Intellectual Property in Central and Eastern Europe, Cambridge University Press, 2019: p. 37-50.
 27. The Painter, the One Horn Cow, and Ole Hank Wilson’s Back Lot: The Future of Library Digitization in Hungary and the European Union. In: Mira T. Sundara Rajan (Ed.): Cambridge Handbook on Intellectual Property in Central and Eastern Europe, Cambridge University Press, 2019: p. 284-309.
 28. Mezei Péter – Harkai István – Ibrahim, Ádám: A blokklánc technológia szerzői jogi aspektusai. In: Görög Márta – Mezei Péter (Szerk.): Innovatív társadalom – innovatív szellemi tulajdonvédelem, A Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2020: p. 87-100.
 29. Acquis Communautaire+ The Copyright Aspects of the EU’s Free Trade Agreements. In: Csongor Nagy (Ed.): World Trade and Local Public Interest – Trade Liberalization and National Regulatory Sovereignty, Springer, 2020: p. 51-64.
 30. Előszó. In: Harkai István: Az internet hatása a többszörözési és a nyilvánossághoz közvetítési jogra, Iurisperitus Kiadó, Szeged, 2021, p. 9-10.
 31. Digital Exhaustion: Furthering Social Justice in a Streaming-Dominated Copyright Ecosystem. In: Collection of Papers “Сhallenges to the legal system”, Vol. II., East Sarajevo, 2021, p. 190-203.
 32. Copyright Aspects of the European Union’s Free Trade Agreements. In: Csongor István Nagy (Ed.): Global Values and International Trade Law, Routledge, London, 2021, p. 141-159.
 33. Copyright Liability and Music ‘Piracy’: Capitol Records v. Thomas-Rasset. In: Enrico Bonadio – Aislinn O’Connell (Eds.): Intellectual Property Excesses, Hart Publishing, 2022, p. 33-50.
 34. Harkai István – Mezei Péter: Végfelhasználói flexibilitások és platformfelelősség a CDSM-irányelv fényében. In: Török Bernát – Ződi Zsolt (Szerk.): Az internetes platformok kora, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 2022, p. 109-127.
 35. “You Ain’t Seen Nothing Yet” – Arguments against the Protectability of AI-generated Outputs by Copyright Law. In: Maurizio Borghi – Roger Brownsword (szerk.): Informational Rights and Informational Wrongs: A Tapestry for Our Times, Routledge, Abingdon, 2023, p. 126-143.
 36. Péter Mezei – Anett Pogácsás – Gergely Békés: The Concept of Originality in Hungarian Copyright Law. In: Indranath Gupta (Ed.): Handbook on Originality in Copyright – Cases and Materials, Springer Nature, 2023, p. 1-24.
 37. Péter Mezei – Gergely Békés: Hungarian Musical Heritage Goes Viral – Hungarian Folk Music from a Copyright Perspective. In: Enrico Bonadio – Chen Wei Zhu: Music Borrowing, Creativity and Copyright – A Genre-by-Genre Analysis, Hart, London, 2023, p. 291-303.
 38. Bevezetés az összehasonlító szerzői jogba. In: Legeza Dénes (Szerk.): Szerzői jog mindenkinek, 2. kiadás, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Budapest, 2023, p. 341-369.
 39. Péter Mezei – Hannibal Travis – Anett Pogácsás: Harmonizing Intellectual Property Law for a Trans-Atlantic Knowledge Economy – an Introduction. In: Péter Mezei – Hannibal Travis – Anett Pogácsás: Harmonizing Intellectual Property Law for a Trans-Atlantic Knowledge Economy, Brill, Leiden-Boston, 2024, p. 1-41.
 40. Péter Mezei – Caterina Sganga: The Need for a More Balanced Policy Approach for Digital Exhaustion – A Critical Review of the Tom Kabinet and ReDigi Judgments. In: Péter Mezei – Hannibal Travis – Anett Pogácsás: Harmonizing Intellectual Property Law for a Trans-Atlantic Knowledge Economy, Brill, Leiden-Boston, 2024, p. 133-153.
 41. Péter Mezei – Ioanna Lapatoura: All roads lead to tokens – The impact of NFTs on galleries and museums. In: Enrico Bonadio – Caterina Sganga: NFTs, Creativity and the Law – Within and Beyond Copyright, Routledge, London-New York, 2024, p. 82-104.

Kommentár:

 1. IV. Fejezet – A szabad felhasználás és a szerzői jog más korlátjai. In: dr. Gyertyánfy Péter (szerk.): Nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez [online], Ügyvéd Jogtár. Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2017.01.01.
 2. IV. Fejezet – A szabad felhasználás és a szerzői jog más korlátjai. In: dr. Legeza Dénes (szerk.): Nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez [online], Ügyvéd Jogtár. Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2020.01.01.
 3. IV. Fejezet – A szabad felhasználás és a szerzői jog más korlátjai. In: Gyertyánfy Péter – Legeza Dénes (szerk.): Nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez, Wolters Kluwer, Budapest, 2020, p. 261-293. és 296-300.
 4. V. Fejezet – A szabad felhasználás és a szerzői jog más korlátjai. In: dr. Legeza Dénes (szerk.): Nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez [online], Ügyvéd Jogtár. Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2021.01.01
 5. IV. Fejezet – A szabad felhasználás és a szerzői jog más korlátjai. In: Gyertyánfy Péter (Szerkesztő) – Legeza Dénes (Szerkesztő-lektor): Nagykommentár a szerzői jogi törvényhez, Wolters Kluwer Hungary, Budapest, 2023, p. 268-312. és 315-320.

Cikkek, tanulmányok:

   1. A joghézag kérdése, Jogelméleti Szemle, 2002/2. szám
   2. A bírák szerepe a jogrendszerben – A XX. század első felének jogelméleti gondolkodói tükrében, Jogelméleti Szemle, 2002/3. szám
   3. A bírák szerepe a jogrendszerben – Száz év magyar jogelméleti gondolkodóinak felfogásában, Jogelméleti Szemle, 2003/1. szám
   4. A szerzői jog története a törvényi szabályozásig (1884: XVI.tc.), Jogelméleti Szemle, 2004/3. szám
   5. A női esélyegyenlőség kérdése – különös tekintettel az afgán helyzetre, Jogelméleti Szemle, 2005/3. szám
   6. A fair use doktrína az amerikai szerzői jogban, Acta Juridica et Politica, Tomus LXVII., Fasc. 13., Szeged, 2005
   7. Előszó az Osztrák Alkotmány szövegéhez. In: „Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban”, Szerk.: Trócsányi László – Badó Attila, KJK-Kerszöv, Budapest, 2005: p. 21-22.
   8. Előszó a Német Alkotmány szövegéhez. In: „Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban”, Szerk.: Trócsányi László – Badó Attila, KJK-Kerszöv, Budapest, 2005: p. 723-724.
   9. Új osztrák alkotmány a láthatáron, Kontroll, 2006/1. szám, p. 66-87.
   10. Szabad felhasználás az osztrák jogrendszerben, Acta Juridica et Politica, Tomus LXVIII., Fasc. 15., Szeged, 2006
   11. Péter Mezei – Regina Henning: Das konstruktive Misstrauensvotum unter besonderer Berücksichtigung der ungarischen Verfassung, WGO – Monatshefte für Osteuropäisches Recht, 2007/3. szám, p. 175-187.
   12. A magáncélú szabad felhasználás a német szerzői jogban, Acta Juridica et Politica, Tomus LXX., Fasc. 10., Szeged, 2007
   13. Szabad felhasználás és kultúra – Észrevételek a Gowers-jelentéssel kapcsolatban, Debreceni Jogi Műhely, 2008/1. szám
   14. Mezei Péter – Regina Henning: A bizalmi kérdés a magyar és a német alkotmányjogban, De Iurisprudentia et Iure Publico, 2008/1. szám, p. 1-20.
   15. Fair Use and Culture: Comments on the Gowers Review, 39 The University of Toledo Law Review, 2008: p. 653-668.
   16. Digitális sampling az amerikai szerzői jogban – Sírba szálltok, „groove robbers”?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 3. (113.) Évfolyam, 2008/3. szám, p. 5-24.
   17. Mitől fair a fair? Szerzői művek felhasználása a fair use teszt fényében, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 3. (113.) Évfolyam, 2008/6. szám, p. 26-68.
   18. A sárkány levágott feje helyére mindig kettő új nő? A fájlcseréléssel szembeni küzdelem a P2P szolgáltatók, a felhasználók és az Internetszolgáltatók felelősségének fényében, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 4. (114.) Évfolyam, 2009/3. szám, p. 5-74.
   19. Badó Attila – Bencze Mátyás – Mezei Péter: A bírói gyakorlat kutatásának módszertani kérdései, Előkészítő tanulmány, OTKA-73089 (2009)
   20. Mezei Péter – Németh László: A Direct Download Link (DDL) szolgáltatás szerzői jogi megítélése, Infokommunikáció és Jog, 2009/5. szám, p. 179-186.
   21. Digitális technológiák – digitális kultúra, Acta Juridica et Politica, Tomus LXXII., Fasc. 12., Szeged, 2009
   22. Molnár István – Mezei Péter: Szavatosság és termékfelelősség a licenciaszerződésben az egyetem, mint licenciaadó szemszögéből, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2010/1. szám, p. 19-54.
   23. Az online kalózkodás kihívásai az internetszolgáltatók számára, Média – Kábel – Műhold, 2010. március, p. 24-25.
   24. Mezei Péter – Németh László: Mozgásban a fájlmegosztók – negyedik generációs fájlcserélés a láthatáron?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2010/2. szám, p. 51-82.
   25. Mezei Péter – Németh László: Internetes fájlcserélő televíziózás – A P2PTV technológiai és jogi sajátosságai, Média – Kábel – Műhold, 2010. június, p. 30-31.
   26. Digital Technologies – Digital Culture, Nordic Journal of Commercial Law, Issue 2010/1.
   27. Mezei Péter – Németh László – Békés Gergely – Munkácsi Péter: Futball VB tévén és neten – A sportközvetítések letöltési tapasztalatai, Média – Kábel – Műhold, 2010. november, p. 54-55. A teljes kutatási anyagot lásd itt.
   28. Békés Gergely – Mezei Péter: A sampling megítélése a magyar szerzői jogban, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2010/6. szám, p. 5-32.
   29. Tisztul a kép a RapidShare körül? – A DDL szolgáltatók felelősségének a korlátozása, Infokommunikáció és Jog, 2010/6. szám, p. 187-191.
   30. Mit hozott 2010 a fájlcserélőknek?, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2011/1. szám, p. 18-36.
   31. A szerzői jog jövője (is) a tét – Gondolatok a Google Books könyvdigitalizálási projektről, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2011/5. szám, p. 5-47.
   32. Future Legal Aspects of Long Term Preservation. In: Case study report – Long Term Preservation, D5.1 of the INDICATE project, October 2011, p. 101-104.
   33. A fájlcsere retorikája – gondolatok egy álvita margójára, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2012/2. szám, p. 46-67.
   34. A technológia és a szerzői jog szimbiózisa, Jogtudományi Közlöny, 2012/5. szám, p. 197-208.
   35. Mezei Péter – Németh László: A fájlcserélés és a netes semlegesség kihívása a szerzői jog és információs társadalom viszonyára, Információs társadalom, 2012/1. szám, p. 96-107.
   36. Most Recent Amendments to Hungarian Copyright Law, 2013 LexisNexis Emerging Issues Analysis 7115.
   37. A jogkimerülés intézményének kialakulása és fejlődése az Egyesült Államokban, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2014/2. szám, p. 5-77.
   38. Mi várható a magyar szerzői jogtól 2014-ben?, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2014/4. szám, p. 129-141.
   39. Egyedül a sötétben – a DDL szolgáltatók felelősségének aktuális fejleményei, Infokommunikáció és Jog, 2014. március (57. szám), p. 29-38.
   40. Stefan Larsson – Måns Svensson – Péter Mezei – Marcin de Kaminski: The Digital IP Challenge Revisited – File-sharing and Copyright Development in Hungary, The WIPO Journal, 2013/2. szám (megjelent 2014-ben), p. 176-188.
   41. Mezei Péter – Hajdú Dóra: Az Európai Unió Bíróságának ACI Adam döntése a jogellenes forrásból történő másolatkészítés után fizetendő jogdíjak egyes kérdéseiről, Európai Jog, 2014/5. szám, p. 33-47.
   42. The New Orphan Works Regulation of Hungary, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2014/8. szám, p. 940-952.
   43. Az Európai Bíróság ítélete a jogellenes tartalmakat szolgáltató streaming oldalak blokkolásának egyes kérdéseiről. A szerzői jog érvényesítésének új útjai az online világban, Jogesetek Magyarázata, 2014/4. szám, p. 63-72.
   44. Rozgonyi Krisztina – Békés Gergely – Detrekői Zsuzsa – Gondol Daniella – Grad-Gyenge Anikó – Hepp Nóra – Ivanics Krisztina – Kiss Zoltán – Lendvai Zsófia – Mezei Péter – Munkácsi Péter – Csömör Magdolna – Kabdebó György – Zalatnay Nóra: A Szerzői Jogi Szakértő Testület tanulmánya az audiovizuális ágazat és a kulturális örökség intézményeivel kapcsolatban, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2014/6. szám, p. 99-166.
   45. A linkelés szerzői jogi vonatkozásai – négyszögletes dugó a hatszögletű lyukba?, Infokommunikáció és Jog, 2015. március (61. szám), p. 30-39.
   46. Digital First Sale Doctrine Ante Portas – Exhaustion in the Online Environment, JIPITEC, 2015/1. szám, p. 23-71.
   47. A könyvtárak és a változó szerzői jog, Könyv és nevelés, 2015/2. szám, p. 9-21.
   48. A jogkimerülés intézményének a kialakulása és fejlődése az Európai Unió szerzői jogában, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2015/4. szám, p. 38-80.
   49. Élettudományi és klinikai e-tananyagok szerzői jogi vonatkozásai, Med. et Jur., 2015/2. szám, p. 9-13.
   50. A Ptk. 6:524.§ online környezetben, Glossa Iuridica, 2015/1-2. szám, p. 96-120.
   51. A digitális jogkimerülés határai az Egyesült Államokban és az Európai Unióban – I. rész, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2015/5. szám, p. 79-123.
   52. The painter, the one horn cow and ole Hank Wilson’s back lot – The future of library digitization in the European Union and Hungary, NIR – Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2015/5. szám, p. 535-562.
   53. Első oldal, Infokommunikáció és Jog, 2015. július-szeptember, 62-63. szám, p. 45.
   54. Internetadó és szerzői jog, Jog – Állam – Politika, 2015/3. szám, p. 3-22.
   55. A digitális jogkimerülés határai az Egyesült Államokban és az Európai Unióban – II. rész, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2015/6. szám, p. 78-96.
   56. Peter Mezei – Benjamin G. Davis: A Hungarian E-Learning Initiative and Its Implications, International Journal of Online Dispute Resolution, 2015/2. szám, p. 198-205.
   57. Corinna Coors – Péter Mezei: Image rights – Exploitation and legal control in English and Hungarian Law, Acta Juridica Hungarica – Hungarian Journal of Legal Studies, 2016/1. szám, p. 10-24.
   58. The exclusion of personal data disclosure in file-sharing cases in Hungary, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016/5. szám, p. 328-329.
   59. Enter the matrix: the effects of the CJEU’s case law on linking and beyond, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2016/10. szám, p. 877-900.
   60. Enter the matrix: the effects of the CJEU’s case law on linking and beyond, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016/10. szám, p. 778-794. (reprint)
   61. IV. Fejezet – A szabad felhasználás és a szerzői jog más korlátjai. In: dr. Gyertyánfy Péter (szerk.): Nagykommentár a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényhez [online], Ügyvéd Jogtár. Wolters Kluwer Kft., Budapest, 2017.01.01.
   62. Digitális Unió: az Egységes Piac a felhőbe költözik, Médiapiac, 2017/9-10. szám, p. 56-57.
   63. Peter Mezei – István Harkai: Enforcement of Copyrights over the Internet – A Review of the Recent Case Law of the CJEU, Journal of Internet Law, October 2017, p. 1. & 13-28.
   64. Big and Hot: Robbanás előtt a streamingpiac?, Médiapiac, 2017/11-12. szám, p. 44-45.
   65. Új utak a sampling megítélésében, Acta Universitatis Sapientiae Legal Studies, 2017/2. szám, p. 309-322.
   66. Attila Badó – Péter Mezei: Comparativism and the New Hungarian Fundamental Law, International and Comparative Law Review, 2017/1. szám, p. 109-127.
   67. Mit hoz az új GDPR: kiadhatók-e a torrentezők adatai?, Médiapiac, 2018/1-2. szám, p. 44-45.
   68. De Minimis and Artistic Freedom: Sampling on the Right Track?, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego / Jagiellonian University Intellectual Property Law Review, 2018/1. szám, p. 56-67.
   69. Az Európai Bíróság VCAST döntésének hatásai a felhőmegoldások jövőjére, Gazdaság és Jog, 2018/4. szám: p. 9-14.
   70. Felhő mögül a nap?, Médiapiac, 2018/3-4. szám, p. 52-53.
   71. Állítsuk meg a YouTube-ot?, Médiapiac, 2018/5-6. szám, p. 52-53.
   72. Eredetiség-vizsgálat, Médiapiac, 2018/7-8. szám, p. 48-49.
   73. Get a licence or do not stream! Interlocutory judgment against Deezer in Hungary, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2018/9. szám, p. 690-691.
   74. Mesterséges intelligencia kontra szerzői jog, Médiapiac, 2018/9-10. szám, p. 46-47.
   75. Platform Economy vs. Piracy: The (Un)expected Consequences of Online Media Consumption, Medien und Recht International, 2018/2. szám, p. 57-60.
   76. Véleménynyilvánítás 2.0: Megbanksyzés, Médiapiac, 2018/11-12. szám, p. 20-21.
   77. Thou Shalt Sample! Pozitív változások a samplingelés amerikai gyakorlatában, Infokommunikáció és Jog, 2018/2. szám, p. 47-53.
   78. A kínai szerzői jog fejlődése, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2019/3. szám, p. 58-70.
   79. Sampling az Európai Bíróság előtt – Szerzői jogok kontra művészeti szabadság, Európai Jog, 2019/3. szám, p. 29-35.
   80. Az állami kontrolltól az ébredő sárkányig – A kínai szerzői jog jelene és jövője, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2019/4. szám, p. 46-73.
   81. Thou Shalt (Not) Sample? New Drifts in the Ocean of Sampling, Zeitschrift für Geistiges Eigentum / Journal of Intellectual Property Law, 2019/2. szám, p. 170-198.
   82. Péter Mezei – Emircan Karabuga: Judicial Recusation in Germany and Turkey, Comparative Law Working Papers, Volume 3 No. 2. 2019, p. 1-12.
   83. 4th WIPS Workshop: Limitations and Exceptions in Copyright Law, Medien und Recht International, 2019/2. szám, p. 39.
   84. The Dimensions of the De Minimis Exception and Musical Sampling, Medien und Recht International, 2019/2. szám, p. 48-51.
   85. The Doctrine of Exhaustion in Limbo – Critical Remarks on the CJEU’s Tom Kabinet Ruling, Zeszty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego – Prace z Prawa Wlasnosci Intelektualnej (Jagiellonian University Intellectual Property Law Review), 2020/2. szám, p. 130-153.
   86. No Time to Laugh – The Parody Defence is Unavailable under Hungarian Copyright Law, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2020/7. szám, p. 499-501.
   87. Somló Bódog, FORVM – Acta Juridicate et Politica, X. évfolyam, 1. szám, 2020, p. 639-652.
   88. Péter Mezei – Andreea Verteș-Olteanu: From trust in the system to trust in the content, Internet Policy Review, 2020/4. szám
   89. Shubha Ghosh – Péter Mezei: Elusive Quest for Digital Exhaustion in US and EU: The CJEU’s Tom Kabinet Ruling as Milestone or Millstone for Legal Evolution?, Hungarian Yearbook of International Law and European Law, 2020, p. 249-275.
   90. Sportolói képmások védelme az Egyesült Államokban, Sportjog, 2020/4. szám, p. 19-26.
   91. From Leonardo to the Next Rembrandt – The Need for AI-Pessimism in the Age of Algorithms, UFITA – Archiv für Medienrecht und Medienwissenschaft, 2020/2. szám, p. 390-429.
   92. Péter Mezei – Bernd Justin Jütte: CJEU clarifies that framing infringes copyright if TPMs are circumvented, Intellectual Property Law & Practice, 2021/6. szám, p. 461-463.
   93. “You AIn’t Seen Nothing yet” – Arguments against the Protectability of AI-generated Outputs by Copyright Law, MTA Law Working Papers 2021/16
   94. Bódog Somló (1873-1920), FORVM – Acta Juridica et Politica, 11. évfolyam, 2021/2. szám, p. 223-237.
   95. Harkai István – Mezei Péter: Szerzői jogi flexibilitások végfelhasználó szerződések fényében, FORUM: ACTA JURIDICA ET POLITICA, 11. évfolyam, 2021/3. szám, p. 137-145.
   96. Péter Mezei – Anett Pogácsás: Foreword, Medien und Recht International, 2021/3. szám, p. 114.
   97. Péter Mezei – István Harkai: End-User Flexibilities in Digital Copyright Law – An Empirical Analysis of End-user License Agreements, Interactive Entertainment Law Review, 2022/1. szám, p. 2-21.
   98. Alexander Peukert, Martin Husovec, Martin Kretschmer, Péter Mezei, João Pedro Quintais: European Copyright Society – Comment on Copyright and the Digital Services Act Proposal, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2022/3. szám, p. 358-376.
   99. Florian Idelberger – Péter Mezei: NFT – Non-Fungible Tokens, Glossary of decentralised technosocial systems – 2021 edition, Internet Policy Review, 11(2)
   100. Giulia Priora – Bernd Justin Jütte – Péter Mezei: Copyright and Digital Teaching Exceptions in the EU: Legislative Developments and Implementation Models of Article 5 CDSM Directive, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2022/4. szám, p. 543-566.
   101. Balázs Bodó – Alexandra Giannopoulous – Péter Mezei – João Pedro Quintais: The rise of NFTs: These aren’t the droids you’re looking for, European Intellectual Property Review, 2022/5. szám, p. 265-282.
   102. NFT-k a szerzői jog világában, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2022/3. szám, p. 7-23.
   103. Alina Trapova – Péter Mezei: Robojournalism – A Copyright Study on the Use of Artificial Intelligence in the European News Industry, GRUR International, 2022/7. szám, p. 589-602.
   104. Mezei Péter – Harkai István: Önszabályozó platformok? Elemzés a végfelhasználói jogok érvényesüléséről a CDSM irányelv 17. cikkének átültetése fényében, In Medias Res, 2022/1. szám, p. 5-17.
   105. Péter Mezei – István Harkai: Self-Regulating Platforms? The Analysis of the enforcement of end-user rights in the light of the transposition of Article 17 of the CDSM Directive, Public Governance, Administration and Finances Law Review, 2022/1. szám, p. 109-122.
   106. Hop on the Rollercoaster – New Hopes for Digital Exhaustion?, GRUR International, 2022/11. szám, p. 017-1018.
   107. Mezei Péter – Lábody Péter: Több jogdíj, kevesebb vélemény? – Irányváltás az online tartalommegosztó -szolgáltatók szerzői jogi felelősségében, Fundamentum, 2022/3. szám, p. 17-26.
   108. Digitális felsőoktatás, szerzői jog és COVID-19 pandémia – Empirikus kutatás a Szegedi Tudományegyetemen, FORVM, 2022/1. szám, p. 141-156.
   109. Péter Mezei – Heidi Härkönen: Monopolising Trash: The Critical Analysis of Upcycling under Finnish and EU Copyright Law, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2023/5. szám, p. 360-366.
   110. Digital Higher Education and Copyright Law in the Age of Pandemic – The Hungarian Experience, JIPITEC, 2023/2. szám, p. 330-350.
   111. Bernd Justin Jütte – Péter Mezei: Does Andy Warhol Foundation v Goldsmith Mark the End of the European Fair Use Fetish?, European Intellectual Property Review, 2023/9. szám, p. 501-504.
   112. João Pedro Quintais, Christian Katzenbach, Sebastian Felix Schwemer, Daria Dergacheva, Thomas Riis, Péter Mezei, István Harkai & João Carlos Magalhães: Copyright Content Moderation in the European Union: State of the Art, Ways Forward and Policy Recommendations, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2024/1. szám, p. 157-177.
   113. Knock, Knock, Knockin’ on Tranformativeness’ Doors, IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law, 2024/4. szám, p. 495-498.
   114. Új általános szerzői jogi kivétel a láthatáron? Pastiche az Európai Bíróság előtt, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2024/3. szám, p. 68-99.
   115. A saviour or a dead end? Reservation of rights in the age of generative AI, European Intellectual Property Review, 2024/7. szám, p. xxx.

Enciklopédia szócikk:

 1. Tradicionális jogok. In: Jakab András – Könczöl Miklós – Menyhárd Attila – Sulyok Gábor (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Jogösszehasonlítás rovat, rovatszerkesztő: Fekete Balázs) (2019)
 2. Kelemen Katalin – Mezei Péter: Kontinentális jogrendszerek. In: Jakab András – Könczöl Miklós – Menyhárd Attila – Sulyok Gábor (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Jogösszehasonlítás rovat, rovatszerkesztő: Fekete Balázs) (2023)
 3. Jogkimerülés a szerzői jogban és az iparjogvédelemben. In: Jakab András – Könczöl Miklós – Menyhárd Attila – Sulyok Gábor (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia (Szellemi tulajdon rovat, rovatszerkesztő: Grad-Gyenge Anikó – Pogácsás Anett) (2023)

Recenziók:

 1. Recenzió Nótári Tamás: A magyar szerzői jog fejlődése c. könyvéhez, De Iurisprudentia et Iure Publico, 2011/1. szám
 2. Új szerzői jogi Nagykommentár: végre!, Infokommunikáció és Jog, 2014. december (60. szám), p. 188.
 3. Recenzió Grad-Gyenge Anikó “Az audiovizuális archívumok szabályozási kerete – különös tekintettel a médiajogi és szerzői jogi rendelkezésekre” című könyvéről, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2016/2. szám, p. 218-220.
 4. Szalai Péter: A megkülönböztető képesség jelentése a védjegyjogban (Győr: Universitatis-Győr Nonprofit Kft. 2015) 300., Állam- és Jogtudomány, 2016/2. szám, p. 119-122.
 5. Papp László „A szabadalmi jogvédelem történeti perspektívái” című könyvéről, Jogtudományi Közlöny, 2016/11. szám, p. 583-584.
 6. Exhaust this! Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports, Journal of Intellectual Property Law & Practice, April 2017, p. 353-356.
 7. Mission Completed! A Comprehensive Monograph on the Challenges of Digital Copyright Law in the EU, Journal of Intellectual Property Law & Practice, May 2018, p. 423-425.
 8. A New Research Handbook on the Intersection of Creative Industries and Intellectual Property Law, Journal of Intellectual Property Law & Practice, October 2018, p. 840-841.
 9. A Practical Guide to the Copyright and Competition Law Aspects of Transnational Licencing, Journal of Intellectual Property Law & Practice, June 2019, p. 505-506.
 10. Fan Productivity with Chinese Characteristics – A Comparative Analysis of Fan Videos in the Chinese, US American and Japanese Copyright Law, Journal of Intellectual Property Law & Practice, August 2019, p. 653-654.
 11. A Comprehensive Guide to the InfoSoc Directive, Journal of Intellectual Property Law & Practice, January 2020, p. 71-72.
 12. Struggling with Class Struggles? An Analysis of Creative Economies in the Age of Platform Economy and Social Media, Journal of Intellectual Property Law & Practice, February 2020, p. 142-144.
 13. How (Not) to Steal a Book? The Social History of the Chinese Publishing Industry, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2020/7. szám, p. 567-569.
 14. Recenzió Russ VerSteeg és Jack P. Sahl Amerikai Sprotjogi Tankönyvéről, Sportjog, 2020/3. szám, p. 36-37.
 15. Jyh-An Lee/Reto M. Hilty/Kung-Chung Liu (eds.) Artificial Intelligence and Intellectual Property, GRUR International, 2022/4. szám, p. 390-392.
 16. Modern gondolatok a modern szerzői jogról. Recenzió Grad-Gyenge Anikó monográfiájáról, Jogtudományi Közlöny, 2022/2. szám, p. 87-88.
 17. Kalózkodás és sport – A European Audiovisual Observatory jelentése a jogellenes online sportközvetítések elleni küzdelemről, Sportjog, 2022/1. szám, p. 33-34.
 18. Unlawful Content Online: Towards a New Regulatory Framework for Online Platforms. Luxembourg Legal Studies – Volume 21 by Carsten ULLRICH, Baden-Baden, Nomos, 2021, 650 pp., European Journal of Risk Regulation, 2022/4. szám, p. 682-683.
 19. A primer on performers’ rights – for the sixth time, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2023/3. szám, p. 264-265.
 20. Review of Irini Stamatoudi’s Research Handbook on Intellectual Property and Cultural Heritage, Queen Mary Journal of Intellectual Property, 2023/2. szám, p. 266-269.

Publikált Szerzői Jogi Szakértő Testületi szakvélemények:

 1. SzJSzT 34/10 – A MIDI állományok szerzői jogi jellegéről, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2011/6. szám, p. 162-173.
 2. SzJSzT 19/12 – A B. integrált rekonstrukciójával kapcsolatos szerzői jogi kérdések, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2013/3. szám, p. 136-164.
 3. SzJSzT 19/12/2 – A P. rekonstrukciójával érintett szerzői jogokra vonatkozó korábbi szerződések értelmezése, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2013/3. szám, p. 164-179.
 4. SzJSzT 05/13 – Uszoda fejlesztésével kapcsolatos szerzői jogi kérdések, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2013/5. szám, p. 113-130.
 5. SzJSzT 22/13 – Tankönyv felhasználásával kapcsolatos szerzői jogi kérdések, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2013/6. szám, p. 212-230.
 6. SzJSzT 02/14 – A szerzői jogi törvény hatálya a fájlcserélő szolgáltatás keretében kínált tartalmakra, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2014/6. szám, p. 214-231.
 7. SzJSzT 21/16 – Grafika szerzői jogvédelme és felhasználása, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2018/1. szám, p. 168-173.
 8. SzJSzT 21/16/2 – Kiegészítő szakvélemény grafikai tervek szerzőségéről, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2018/1. szám, p. 174-175.
 9. SzJSzT 38/15 – Egyedi hangfelvételek és a felhasználók által szerkesztett zenei csoportosítások internetes nyilvánossághoz közvetítése, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2018/3. szám, p. 106-111.
 10. SzJSzT 13/16 – Versszerkezet, rímforma, szóhasználat és stílusjegyek átvétele; versparódia, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2018/4. szám, p. 132-136.
 11. SzJSzT 21/18 – Kutatás Fejlesztési Költségmegosztási Szerződés szerzői jogi értelmezése, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2020/4. szám, p. 122-131.
 12. SzJSzT 20/16 – A Szerzői jogi törvény hatálya a számítógépen többszörözött, illetve fájlcserélő szolgáltatás keretében lehívásra hozzáférhetővé tett tartalmakra, Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2021/3. szám, p. 133-147.

Közreműködés szakértői jelentések elkészítésében:

 1. Jean-Paul Triaille (ed.): Study on the Application of Directive 2001/29/EC on Copyright and Related Rights in the Information Society (“The InfoSoc Directive), commission by the European Commission, 2013, ISBN: 978-92-79-29918-6
 2. Séverine Dussolier – Caroline Ker – Maria Iglesias – Yolanda Smits: Contractual Arrangements Applicable to Creators: Law and Practice of Selected Member States, commissioned by the European Parliament, Directorate General for Internal Policies, Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 2014
 3. Giovanni Maria Riccio – Fabiola Iraci: Mapping report on national remedies against online piracy of sports content, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, 2021
 4. Maurizio Borghi: Trade Secrets Litigation Trends in the EU, EUIPO, 2023

 Jelentősebb, publikációban megjelent fordítások:

 1. Bevezetés a jogrendszerek világába (Szerk.: Badó Attila – Loss Sándor), 2. Kiadás, Nyitott Könyv Kiadó, Szeged, 2004, p. 106-219.
 2. Badó Attila: Esküdtszéki ítéletek – Futni hagyott bűnösök?, Studio Batiq, Szeged, 2004, p. 125-138.
 3. Az osztrák Alkotmány. In: Nemzeti alkotmányok az Európai Unióban (Szerk.: Trócsányi László – Badó Attila), KJK-Kerszöv, Budapest, 2005, p. 23-109.
 4. Jerome Frank: Bíráskodás az elme ítélőszéke előtt (Válogatott írások), Szent István Társulat, Budapest, 2006, pp. 19-27., 33-42., 67-70., 119-139.

Frissítés dátuma: 2024. június 23.