Évzáró MSZJF ankét – összefoglaló

2021. december 15-én került megrendezésre a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület szokásos éves ankétja – ezúttal is online környezetben. Az idei rendezvény témája (címe) „Az Európai Bíróság és a szerzői jog: döntések, eljárások, hatáskörök” volt. Ehhez mérten a terület (mind a szerzői jog, mind az európai jog és nemzetközi magánjog) nagyágyúi osztották meg véleményüket az ankéton. Lássuk röviden, mi történt.

Az MSZJF elnöke, Tomori Pál köszöntötte az egybegyűlteket, majd Lábody Péter, az SZNTH jogi elnökhelyettese nyitotta meg a rendezvényt. A program moderátora, Grad-Gyenge Anikó pedig a témaválasztást indokolta; amit nem másnak, mint az Európai Bíróság RAAP döntésének köszönhetünk (amely döntésről Anikó egy alapos és kiváló vitaindító összefoglalást is tartott).

Faludi Gábor (ügyvéd, ELTE-ÁJK) „A nyilvánossághoz közvetítési jog értelmezésének egyes kérdései az EUB gyakorlatában” című előadásában rendkívül feszes tempóban és kimerítő jelleggel ismertette a szerzői jog mindmáig legrészletesebb kivesézett területéről, a nyilvánossághoz közvetítés jogáról (és leginkább a joggyakorlat következetlenségéről és hiányosságairól). Id. Ficsor Mihály (a Szellemi Tulajdon Világszervezetének volt főigazgató-helyettese) „Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának hatásköri, eljárásjogi és tartalmi kérdései a szerzői jogi ítéletek tükrében” címet adta előadásának, és tovább görgette azt az alapvetően jól érzékelhető dilemmát, hogy – sorolom Mihály gondolatait – az EUB joggyakorlata belső ellentmondásokkal terhelt, túlzottan erős hatáskörökkel bír és szélsőségesen föderalista álláspontot képvisel. Fehér Miklós Zoltán (Igazságügyi Minisztérium) „Az előzetes döntéshozatali eljárás jellegéből adódó hibalehetőségek” címmel folytatta a közös gondolkodást, figyelmet szentelve annak, hogy az EUB joggyakorlatának problémái esetleg milyen eljárási szabályokból eredeztethetők (ide értve a megkereső bíróság felkészültségét, az EUB kérdés-átfogalmazási jogát, az ügyszám emelkedését, a végzésekkel történő döntést vagy a tárgyalások lehetőségeinek a szűkítését). Láncos Petra Lea (PPKE-JÁK) „Az uniós jogi regionalizmus eszközei a gyakorlatban” című előadásában az EU-s és tagállami jogok viszonyát, különösen az uniós jog elsőbbségét tárgyalta.

Sajnos Nagy Csongor István (SZTE ÁJTK) „Az Európai Bíróság jogértelmezési primátusa: ki őrzi az őrzőket?” c. előadását és a kibontakozó vitát már nem tudtam végigülni, családi feladatok hárulnak rám délután négytől. A négy általam is követett előadás