OTDK 2021 – Szellemi alkotások joga tagozat

Először az én emlékezetemben, a kétévente megrendezésre kerülő hallgatói seregszemle, az OTDK nem valamely egyetem kampuszán került megrendezésre. A pandémia szülte kihívások között a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara embert próbáló szervező munkával sikeresen megszervezte az „e-OTDK”-t. Én – meglepett-e valakit? – a szellemi alkotások joga címet viselő tagozatot ültem végig.

Grad-Gyenge Anikó kolléganő kedves megnyitó szavai – és egy csoportfotó elkészítése – után belevágtak a hallgatók az előadásaik prezentálásába.

A tíz versenyző közül elsőként Tóth Ágnes (PPKE) az építészeti művek átdolgozásával összefüggő aktuális kérdésekre fókuszált, kiemelve a meglátása szerint további javításra szoruló szabályozási és gyakorlati vonatkozásokat. Szunyogh Örs Péter (ME) a szerzőket megillető méltányos díjazás szabályairól és a bestseller klauzuláról írta dolgozatát. Ebben a magyar szabályozásból indult ki, ám kitekintett az uniós fejleményekre és néhány tagállami normaszövegre is. Bakos Lajos (KRE) a szellemi tulajdonvédelem és a sport határterületére navigált el minket, különös tekintettel iparjogvédelmi érdekességekre (sportszergyártók védjegyeire, szervezetek logóira, formatervekre).

Kis szünetet követően a második panellel folytattuk. Sándor Médea Lola (PPKE) a nemzetközi filmkoprodukciós szerződéssel kapcsolatos szerzői jogi és filmjogi normatív és gyakorlati kérdésekről értekezett, szemrevételezve a magyar tapasztalatokat, ide értve a koronavírus pandémia kihívásait is. A prezentáció kitért skandináv példákra is az összehasonlítás érdekében, sőt az tis megtudtuk, hogy a dolgozat elkészüléséhez interjúk is születtek. Ilyés Gábor (DE) ugyancsak a filmes világból származó munkával érkezett a versenyre. Szisztematikus jelleggel vizsgálta a filmalkotások fogalmi elemeit és a gyakorlati tendenciákat e területen. Néhány felvetett ötlete pedig (filmötlet védelme; merchandising szabályozás) aktív kérdezz-feleleket is szült. Erdősi Gergely (SZTE) a digitális jogkimerüléssel kapcsolatos európai uniós jogfejlődés legújabb állomásairól számolt be, kiállva amellett a nézőpont mellett, hogy a jogkimerülés tételének alkalmazása a digitális térben indokolt lenne – kapott is kérdéseket erre vonatkozóan az opponenstől és a zsűritől.

Ebédszünetet követően folytatódott a program a harmadik, záró – és már nem szerzői joghoz fűződő dolgozatokat tárgyaló – panellel. (Ez persze nem zárja ki, hogy írjak a lelkes hallgatókról.) Geyer-Hirt Dóra (PPKE) a biotechnológiai szabadalmakkal kapcsolatos amerikai joggyakorlat egyik fontos döntésének, a Myriad döntésnek az elemzését végezte el, és vetette össze az európai – sokkal megengedőbb – tapasztalatokkal, valamint a magyar lehetőségekkel. Toplenszki Zalán (ME) az Európai Unió formatervezési mintavédelem fejlődéstörténetét és aktuális kérdéseit elemezte, színes, statisztikai adatokkal is alátámasztva. Szabó Lívia (SZE) reformjavaslatot terjesztett elő a szoftverek védelmének újragondolását illetően. Egy olyan új, sui generis rezsim beiktatását tartotta indokoltnak, amely sokat merít a fennálló szerzői és szabadalmi jogi rendszerből, ám azokon túl is lép, illetve megszabadul azok számos kötöttségétől. Mindezeket az elképzeléseket a mesterséges intelligencia  aktuális kihívásai mentén tartja indokoltnak a szerző. Végül Kócsó Martin (SZTE) ismertette a gyógyszerhamisítással kapcsolatos kutatási anyagát.

Az OTDK, mint mindig, ezúttal is felfrissítő hatású, gondolkodásra serkentő esemény volt. Mindig öröm látni, hogy a hallgatók mit találnak izgalmas témának, mit járnak közbe, milyen módszerekkel, milyen országok mintáira kitekintve. Ahol lehet, igyekeztem kérdéseket feltenni én is, érezzék a hallgatók, hogy a szakmai munka szükséges velejárója a kérdezz-felelek. A hallgatókon az is jól látható volt, hogy a kérdésektől sem ijedtek meg, ehhez gratulálok. Végül ugyancsak dicséret illeti a zsűrit: Anikót, a tagozat elnökét már a poszt elején említettem. Mellette Benke József és Szalai Péter vállalta magára a zsűrizés valamennyi kihívását és örömét.

Update: megvannak az eredmények. Beszéljen magáért a fénykép! Gratulálunk valamennyi díjazottnak, ahogy valamennyi résztvevőnek is! Folytatás 2023-ban.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük