Nyilvános az Apáthy István-díj 2018-as kiírása

Ha már tavaly taroltak a szegediek, akkor nem lehet, hogy az Apáthy pályázat felhívását ne tegyük közzé csonkítatlan formában a blogon. Hajrá minden szerzői jog iránt érdeklődő végzős hallgató!

Pályázati felhívás

A neves jogtudós, a pesti tudományegyetem hajdani rektora, az első magyar szerzői jogi törvény előterjesztője, Apáthy István (1829-1889) szellemi öröksége ápolásának jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület pályázatot ír ki

APÁTHY ISTVÁN-DÍJRA

1. A pályázat célkitűzése:

A pályázatot kiíró szándéka a szerzői jog, és a szerzői joghoz kapcsolódó más jogágak, társadalomtudományok tudományos igényű művelésének elősegítésére, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzésére irányul.

2. A pályázat feltételei:

Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2017/2018. tanév keretében a jogász alapképzés, szakjogász képzés, illetve más posztgraduális képzés keretében nyújtották be, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem került. A pályázaton való részvételt ugyanakkor nem akadályozza, ha a szerző pályaművét más pályázatra is benyújtja, ha annak hivatalos eredményhirdetésére az Apáthy-pályázat benyújtási határidejét követően kerül csak sor.

3. A pályázók köre:

A pályázaton a 2017/2018. tanévben felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók indulhatnak.

4. A pályázati díj összege és annak elbírálása:

A pályázati díj összege bruttó 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint. A pályázatokat a kiíró szervezet által kijelölt bíráló bizottság bírálja el. Az I. helyezett bruttó 125 000 Ft azaz százhuszonötezer forint, a II. helyezett bruttó 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint, a III. helyezett bruttó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint pénzjutalomban részesül. A pénzjutalom adóköteles.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne hirdessen. A pályázat kiírója lehetőség szerint támogatja a díjazott pályaművek megjelentetését az „Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle” és/vagy az „Infokommunikáció és Jog” című szakfolyóiratokban, a folyóiratok szerkesztői által meghatározott terjedelemben.

5. A pályázat formai követelményei:

A pályázatok a 2. pontban megjelölt feltételeken túl nem esnek semmilyen tartalmi, terjedelmi korlátozás alá, azonban meg kell felelniük a szakdolgozattól (diplomamunkától) elvárható alapvető formai és tartalmi követelményeknek. A pályaműveket három példányban kell megküldeni a pályázatot kiíró részére, mellékelve egy nyílt nevezési lapot a következő adatok feltüntetésével:

• A pályázó neve, egyetemi évfolyama, lakcíme, telefonszáma, valamint e-mail címe
• A pályamű címe
• A pályázó felsőoktatási intézményének a megnevezése, címe, telefon és fax száma, valamint e-mail címe
• Képzés megjelölése (alapképzés, szakjogász képzés, más posztgraduális képzés)
• A konzulens tanár/tanárok neve

A pályázathoz csatolni szükséges a konzulens oktató (oktatók) rövid, írásos ajánlását.
A pályaművet továbbá elektronikus úton, pdf. formátumban is meg kell küldeni az info@mszjf.hu e-mail címre.

6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. október 12.

Az eredményhirdetésről, az ünnepélyes díjátadás helyéről és időpontjáról a díjazottak közvetlen értesítést kapnak. A pályázat végeredménye és a bíráló bizottság bírálata a pályázatot kiíró szervezet honlapján (www.mszjf.hu) is közzétételre kerülnek. Pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályaművet a saját honlapján lehívásra hozzáférhetővé tegye.

7. A pályázatok benyújtásának helye és címe:

Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, 1033 Budapest, Vörösvári út 101.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük