Reszkessetek betörők!

Ahogy azt korábban ígértem egy rövid összefoglaló erejéig bemutatnám az online területen releváns hazai bűnüldöző szerveket. A téma aktuális, hiszen a szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértésekkel összefüggő bűncselekmények kapcsán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lett a Be. módosítását követően az országos hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bűnüldöző hatóság. Ezzel párhuzamosan a Rendőrségen belül is szervezeti átalakulások zajlanak/zajlottak ezen a területen.

A különböző bűnüldöző szervek az internetes jogsértések kapcsán gyakran „kényszerülnek” együttműködésre. Az online bűncselekmények felderítéséhez komoly informatikai szaktudás és infrastruktúra szükséges, miközben az ilyen jellegű jogsértések szinte kivétel nélkül országos, sőt nemritkán regionális/globális jellegűek. Ennek ellenére még országos szinten is komoly problémát jelenthet a hatáskör/illetékesség pontos meghatározása.


Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda NNI, mint Igazgatóság Csúcstechnológiai Bűnözés Elleni Osztály, aka NNI CSBEO
Internet rendőrségA korábban külön szervezetként működő NNI a Készenléti Rendőrség állományába olvadt, ahol külön igazgatóságként működik tovább. A CSBEO elődje az un. „Internetrendőrség” volt, ennek megfelelően a feladatai kiterjednek a számítástechnikai eszközökkel, különösen az interneten vagy az internet felhasználásával elkövetett bűncselekmények monitorozására, felderítésére, és egyes kiemelt súlyú, bonyolult megítélésű bűncselekmények ügyében a büntetőeljárás lefolytatására. Szintén az egység feladatai közé tartozik a rendőrség helyi és területi szervei – interneten elkövetett bűncselekmények vonatkozásában indított – nyomozásainak háttértámogatása speciális nyomozati technikai ismeretekkel („support”), illetve egyedi büntetőeljárási cselekmények teljesítése, az interneten vagy annak felhasználásával elkövetett bűncselekmények nyomozása. Emellett az osztály kapcsolatot tart azokkal a civil szervezetekkel, amelyek a biztonságos internet megvalósításán fáradoznak, így például a hálózat-biztonság terén működő és az állami CERT feladatait ellátó CERT-Hungaryvel, valamint a szerzői jogvédő szervezetekkel.Budapesti Rendőr-főkapitányság BRFK, Gazdaságvédelmi Osztály, Számítógépes Bűnözés Elleni Alosztály, aka BRFK GVO SZGBEA

 A szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogsértések tekintetében a hatáskör és illetékesség a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz került. Korábban ennek az osztálynak volt a feladata az ilyen jellegű bűncselekmények felderítése a Rendőrség szervezetén belül. Alapvetően egy kis létszámú csoportról van szó, melynek jelenlegi feladatai a számítógépes rendszer elleni támadások, az internetes csalások, az adathalászat, a bankkártyával történő visszaélések, a pedofília, a személyiségi joggal való online visszaélések felderítése és más nyomozati és támogató tevékenységek lebonyolítása. A NMHH által üzemeltetett Internet Hotline adatait ők dolgozzák fel, azonban ők maguk csak Budapest illetékességgel járhatnak el. Jelenleg a szerzői joggal és az iparjogvédelemmel összefüggő bűncselekmények felderítése és a kapcsolódó nyomozati munka a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladata.Nemzeti Adó- és Vámhivatal NAV, Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, Szellemitulajdon-védelmi Osztály, aka NAV KAVIG SzTVO
Szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos intézkedések, koordinációs, ellenőrzési feladatok tartoznak az osztály hatáskörébe. Országos illetékességgel rendelkezik a vámfigyelési kérelmek elbírálása kapcsán a szerzői jogot és iparjogvédelmet érintő bűncselekmények tekintetében.
Statisztikákat készít a szellemi tulajdonnal összefüggő bűncselekmények alakulásáról. Kapcsolatot tart fent az Európai Unió társszerveivel, és e területen képviseli hazánkat.
  


Nemzeti Adó- és Vámhivatal NAV, NAV Bűnügyi Főigazgatóság, Központi Nyomozó Főosztály, Információtechnológiai Osztály, aka NAV CYBER-csoport
A NAV Bűnügyi Főigazgatóság és középfokú szervei végzik a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 36. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények megelőzését, felderítését, illetve a nyomozati munkát. Ezen törvényhely tartalmazza a nem az általános nyomozó hatóság, azaz a Rendőrség hatáskörébe tartozó büntetőjogi tényállásokat. A Be. módosítását követően Az operatív munkát regionális szinten a NAV Regionális Bűnügyi Igazgatóságok végzik.

A CYBER-csoport kiemelt célja az internetes kalózszerverek lenyomozása és lefoglalása országos illetékességgel. A fent részletezett  szerveken túlmenően a nem hagyományos hatáskörű és illetékességű bűnüldöző szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok is segítséget nyújthatnak az online jogsértések felderítése kapcsán.


Terrorelhárítási Központ TEK, Terrorizmus és Számítógépes Bűnözés Elleni Monitoring Egység, aka E-Osztály

A TEK  részt vesz a kritikus infrastruktúrák védelmére vonatkozó nemzeti program kidolgozásában, a veszélyeztetettség értékelésében és biztonsági intézkedési tervek kidolgozásában. Az E-Osztály 2012. szeptemberében alakulhatott, hivatalosan kevés információ látott róla napvilágot. Alapvetően az internet segítségével, vagy azt eszközül használva elkövetett terrorcselekmények felderítése érdekében jött létre, ennek megfelelően az egyik legkorszerűbb technológiával rendelkezik az online jogsértések felderítésére. 2012. szeptemberében egy több millió eurós közbeszerzési eljárásban az internetet monitorizáló technológiát kívántak beszerezni. Az osztály jelenlegi készültségi állapota, konkrét feladatai és létszáma nem ismert.


Alkotmányvédelmi Hivatal, Informatikai Igazgatóság AH
Az Alkotmányvédelmi Hivatalnak egyik alapvető feladata, hogy Magyarország gazdaságát veszélyeztető, a tudományos és a technikai eredményeket jogszerűtlen módon megszerezni vagy felhasználni kívánó, a pénzügyi rendszer működésére kockázatot jelentő személyekkel és törekvésekkel, valamint a jogellenes kábítószer-, illetve fegyverkereskedelemmel szemben fellépjen.
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat NBSZ, Információ Feldolgozó Igazgatóság 

Elektronikus hírközlő hálózaton folytatott kommunikáció tartalmának az ellenőrzése, feldolgozása, továbbá a lakásban történtek technikai eszközök segítségével való megfigyelése és rögzítése során keletkezett adatok, információk feldolgozása. A bűnüldöző szervek munkáját segítő, állami feladatokat ellátó szervezetek:
HENT – Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
– statisztikai módszertan kidolgozása a szerzői jogi jogsértések területén;
– prevenciós tevékenységek;
– jogszabály-véleményezés;
– kormányzati szintű kapcsolattartás és koordináció;
– képzés és támogatás;
– hamisítás elleni nemzeti statisztika.

CERT – Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ

Kiemelt feladata, hogy hálózatbiztonsági szolgáltatásokat nyújtson a támogatott közigazgatási és kritikus információs infrastruktúrákat üzemeltető szervek részére.A Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ a magyar és nemzetközi hálózatbiztonsági és kritikus információs infrastruktúra védelmi szervezetek felé, mint az országon belüli koordinációs szervezet végzi az internetet támadási csatornaként felhasználó incidensek kezelését és elhárításának koordinálását, továbbá közzéteszi a felismert és publikált szoftver sérülékenységeket. A szoftver sérülékenységeket kockázatértékelés után, magyar nyelven, az internet segítségével (tech.cert-hungary.hu) publikálja, illetve jelentések és hírlevelek formájában erről a partnereit értesíti.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük