Az EU-Mexikó kereskedelmi megállapodás szerzői jogi szemmel

Ahogy arról nem is oly rég hírt adtunk, az Európai uniós és Mexikó új kereskedelmi megállapodásról állapodott meg egymással. Ígértem egy áttekintő elemzést a megállapodás szellemi tulajdonvédelmi fejezetének szerzői jogot érintő rendelkezéseiről. Íme!

E rövid elemzést három részre bontanám. Először is „Section A” alfejezetben található általános rendelkezéseket, majd a „Section B – Sub-section 1” szerzői jogra vonatkozó előírásait, végül a „Section C” jogérvényesítéssel összefüggő pontjait nézzük át.

A megállapodás általános rendelkezései összhangban állnak az EU legutóbb megkötött kereskedelmi megállapodásainak logikájával. Ennek megfelelően a szellemi tulajdonvédelem területén a szerződő felek célja, hogy adekvát és hatékony védelmi keretrendszert és jogérvényesítési lehetőségeket biztosítsanak az innováció előmozdítása, a technológia-transzfer biztosítása, a gazdasági és társadalmi jólét, a jogok és kötelezettségek közötti egyensúly, és a szerződő felek közötti kereskedelem előmozdítása céljából. A kiindulópontot ebben a rendszerben a WTO joga (különösen a TRIPS Megállapodás) adja, melytől – ténylegesen – az uniós acquis communautaire átemelésével térnek el a felek (TRIPS+, vagy ahogy egy írásomban jeleztem: acquis communautaire+). Ugyancsak összhangban az EU korábbi megállapodásaival, ezúttal is rögzítést nyert, hogy a jogkimerülés tételét a megállapodás nem érinti, vagyis a felek szabadon határozhatják meg a tétel kereteit (megint más szóval az EU nem kívánja kiterjeszteni a regionális jogkimerülési tételét globálissá). Végül, de nem utolsó sorban, a nemzeti elbánás elvének érvényesítését írták elő a felek a megállapodásban.

A szerzői jogot érintő rendelkezéseket akár egy mondatban is össze lehetne foglalni: az EU-s szerzői jog mexikói átültetése. Hasonlóan az EU korábbi megállapodásaihoz, a konkrét rendelkezések alapvetően az acquis communautaire terminológiáját és logikáját alkalmazzák/követik. Rögzíti a megállapodás, hogy milyen jogokkal rendelkeznek a szerzők, illetve a kapcsolódó jogi jogosultak (előadóművészek, hangfelvétel-előállítók, rádió- és televízió-szerveztek); mennyi a védelmi idő (post mortem auctoris 70); a követő jog alkalmazása kötelező; a közös jogkezelők között párbeszédnek kell indulnia; a korlátozások és kivételek a három lépcsős tesztnek vannak alávetve; a hatásos műszaki intézkedések és a jogkezelési adatok alkalmazása kötelező. Akár mondhatnám azt is, hogy semmi érdekfeszítőt nem találunk az anyagban. Az ördög persze a részletekben rejlik. Az adatbázis-védelem európai modellje nem része a megállapodásnak, így a mexikói adatbázis-előállítók sem részesülnek védelemben az EU területén; a korlátozások és kivételek tételes listája nem került megadásra, így elképzelhetők e téren eltérések a szerződő felek között; a fényképek szerzői jogvédelméről hallgat a szöveg, így elképzelhető (jó, oké, meg kellene néznem a mexikói törvényt, erre most nincs lehetőségem), hogy a fényképek csak kapcsolódó jogot kapnak Mexikóban; és mindezeken felül hiányzik még számos részkérdés, transzparens közös jogkezelés; árva művek; sőt a digitális egységes piac számos vívmányának sem látom a nyomát a szövegben.

Végül ugyancsak fontos, hogy a megállapodás a TRIPS Megállapodás és az uniós Jogérvényesítési irányelv szövegével összhangban elég szigorú előírásokat tartalmat a bizonyítékok megőrzése és kiadása, információk nyújtása, előzetes és biztonsági intézkedések megtétele, kártérítés, ideiglenes és tartós intézkedések, eljárási költségek fedezése, valamint az ítéletek nyilvánosságra hozása vonatkozásában. Ugyanitt olvashatjuk a Jogérvényesítési irányelv azon előírását is, amely a szerzőség vélelmével kapcsolatos (az tekinthető szerzőnek, akinek a nevét a szokásos módon a művön/példányon elhelyezték). Végül viszonylag részletes módon taglalták a felek a vámjogi intézkedéseket is.

Röviden összefoglalva: a megállapodás nagyon fontos, részletes szerzői jogi (és általában véve szellemi tulajdonvédelmi) passzusok mentén igyekszik biztosítani, hogy a szerződő felek kereskedelmi együttműködései a lehető legzavartalanabb módon folyhassanak a jövőben.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük