SZJSZTémák #2.2.

A Szerzői Jogi Szakértő Testület két újabb szakvéleményét publikálta az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle idei második száma. Ezek közös nevezője a „gyűjtés”: az egyik határozatokból épített adatbázisra, a másik egy laktanyában felhúzott múzeum kiállításának gyűjteményes műként való minősítésére vonatkozik.

Az SzJSzT-18/13-as számú szakvélemény azt a témát járta körbe, hogy egyrészt a köztisztviselő által vezetett nyilvántartás szerzői jogilag védett alkotásnak tekinthető-e, ha igen, akkor ki tekinthető a jogok jogosultjának, mennyiben releváns, hogy a munkaköri leírás csak az elmúlt néhány év vonatkozásában utalt kifejezetten a nyilvántartás „gondozásának” feladatára. A kérdéskör körbejárását pedig az indokolta, hogy egy külső, harmadik személy azzal a kéréssel fordult a munkáltatóhoz, hogy az tudományos kutatási célokra biztosítson a teljes nyilvántartáshoz hozzáférést. A szakvélemény rendkívül alapos munkát végezve a nemzetközi és a magyar szerzői jogi háttéranyagot hosszú-hosszú oldalakon keresztül vázolja fel. Ugyancsak bemutatta a kérdéses nyilvántartás vezetésének gyakorlatát, tartalmát (publikus határozatok kulcsszavak mentén történő gyűjtése), célját (belső használatra készült, esetleges jövőbeli nyilvánosságra hozatallal), és a szerkesztők szerepét. Mindent egybe vetve a tanács a nyilvántartást gyűjteményes műnek minősülő adatbázisnak találta. Ezen felül, bár ebben nem foglalt egyértelműen állást, feltehetőleg együttesen létrehozott műként is értékelhető. A nyilvántartás ugyanakkor munkaviszonyban létrehozott mű is egyben, egészen pontosan azóta, hogy a szerkesztők munkaszerződése a nyilvántartás gondozására vonatkozó kitételt (2010. február 1. óta) tartalmazta. Mindezek fényében pedig a tanács arra a következtetésre jutott, hogy az említett megkeresőnek a munkáltatótól kell engedélyt kérnie a felhasználásra, amelyért a munkáltató jogosult díjazást kérni.
Az SzJSzT-34/13-as számú szakvélemény teljesen más témakörben, mégis egy ponton az előzőhöz kapcsolódó jogi kérdésben született. A megkeresés tárgyát ezúttal az képezte, hogy vajon egyéni, eredeti jelleggel rendelkező gyűjteményes műként értékelhető-e egy kiállítás „csapattörténeti emlékszoba”), amelyet korábbi katonai támaszpont épületében alakítottak ki, s amely korabeli  katonai eszközöket (pl. szerszámokat, fegyvereket, ruhákat), emlékeket (pl. kitüntetéseket, fényképeket, leírásokat) tartalmaz (1928-tól kezdődően). A kiállításon a látogatók kipróbálhatják a fegyvereket, felpróbálhatják az egyenruhákat, stb. A vitát az generálta, hogy az elsőrendű alperes a kiállítás üzemeltetését a másodrendű alperesnek adta át, a felpereseket pedig, akik ugyanakkor a kiállítást életre hívták, kizárta az épületből. A kérdés gyakorlati jelentőségére tekintettel – ez bizonyosan ritka az SzJSzT esetében – kihelyezett tanácsülésre került sor, vagyis a szakértők a helyszínen szemlélték meg a kiállítást. Az eljáró tanács ebben az esetben is alaposan megágyazott a szakvéleményének a nemzetközi és magyar szerzői jogi alapok felvázolása révén. A tanács megállapítása szerint:

„a kiállított tárgyak fő rendezési elve a történetiség, azaz a bázis történetének, jelentősebb eseményeinek bemutatása, amely csupán egy, de a leginkább jellemző rendszerező eszköz a különféle reprezentációs módok közül. Az eljáró tanács véleménye szerint a szerkesztők egyénisége megnyilvánul többek között abban, hogy az időrendi sorrendben elrendezett tárgyak mellett megjelennek más tematikus összeállítások is (…).”

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet a tanács, hogy a kiállítás szerkesztőinek a munkáját olyan körülmények is meghatározták, mint a kiállítási tér adottságai, az installációs lehetőségek és a kiállításnak helyt adó laktanya rendeltetése. Mindent egybevetve a tanács szerint:

„a kiállított tárgyak sorrendje általában, többnyire nem magától értetődő, elhelyezésük nem mindig nyilvánvaló. A kurátorok számára rendelkezésre állt az az alkotók számára elengedhetetlen mozgástér, amely lehetővé teszi egyéni, eredeti, azaz szerzői alkotás létrehozását.”

A webes hivatkozásokon kívül íme a bibliográfiai adatok:
SzJSzT-18/13 – „Köztisztviselő által vezetett nyilvántartások/adatbázisok jogi védelme”. In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2014. április, p. 182-203.
SzJSzT-34/13 – „Kiállítás mint gyűjteményes mű szerzői jogi védelme”. In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2014. április, p. 204-210.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük