A RapidShare végnapjai? (2. rész)

Egy évvel az „Alone in the Dark” ítélet megszületését követően a BGH tovább formálta véleményét a tárhely-szolgáltatók felelősségének tárgyában az ún. File-Hosting-Dienst ügyben. A RapidShare-t ezúttal a zeneszerzők és dalszövegírók közös jogkezelő szervezete, a GEMA fogta perbe összesen 4815 zenemű jogellenes felhasználásában való közreműködés miatt.


A felperes érvelése szerint a RapidShare elmulasztott eleget tenni a felperes által 2006 novembere és 2008 áprilisa között továbbított eltávolítás iránti kérelmeknek, s az azokban megjelölt zeneművek a tájékoztatást követően is elérhetőek maradtak az alperes hálózatán keresztül.

A BGH jogerős ítélete elutasította az alperes jogorvoslati kérelmét. A főbírák ítéletükben tovább pontosították az egy évvel korábbi véleményüket. Hogy a RapidShare magatartása a közvetlen jogsértést és a részesi magatartást nem meríti ki, ugyanakkor felelőssége beáll, amint nem tesz eleget a tudomására hozott jogsértésekkel összefüggésben fennálló ellenőrzési kötelezettségének. Ez utóbbi semmi esetre sem jelent általános intézkedési kötelezettséget, annak mértékét az egyedi esetekben lehet konkrétan megállapítani.
Mindezt a jelen ügyre vetítve a BGH úgy találta, hogy a RapidShare szolgáltatása ugyan összhangban áll a jogrendszer előírásaival, hiszen mind magánszemélyek, mind céges partnerek részére lehetővé teszi a hatékony felhő alapú tárolást. Az a körülmény azonban, hogy a prémiumcsomag használói minden százezer letöltés után jutalmat kaptak, arra enged következtetni, hogy az említett határszám csakis népszerű, valószínűleg jogellenes tartalmak megosztásával teljesíthető. Következésképp a prémium szolgáltatás népszerűségének növekedésének köszönhetően közvetve haszonra tesz szert az alperes. Ezt csak tetézte a tény, hogy a RapidShare szolgáltatását (anno) anonim jelleggel is igénybe lehetett venni.
A BGH úgy látta, hogy a RapidShare nem kötelezhető általános jelleggel semmilyen ellenőrzésre, mivel ez nemcsak a jogszabályi előírásokba ütközne, de egészében veszélyeztetné a jogrendszer védelme alatt álló üzleti modelljét. Abban az esetben azonban, ha konkrét jogsértés jut a tudomására, ezzel összefüggésben köteles olyan speciális intézkedéseket tenni, melyekkel megakadályozza az érintett műveken fennálló szerzői jogok minden további hasonló megsértését. A felperesi értesítésekben foglalt közel ötezer mű egy ideig továbbra is elérhető maradt. Ebből következik, hogy az alperes nem tett meg minden tőle technikailag és gazdaságilag telhetőt a hasonló jogsértések megakadályozása céljából.
A BGH kifejezetten elégtelennek találta az alperes intézkedési protokollját. Hiába foglalkoztatott a RapidShare tizenhét fős, 7/24-es műszakban dolgozó csapatot a jogsértések kiszűrésére („Abuse-Team”), ezt irrelevánsnak tartotta a fórum, mivel az alkalmazottak kizárólag egyedi megkeresésekre eseti válaszokat adtak. A felügyeleti/intézkedési kötelezettségnek ezen túl kell terjednie. Hasonlóképp elégtelen, ha a RapidShare csupán figyelmezteti a felhasználókat, hogy tartózkodjanak a szerzői jogok megsértésétől. Az MD5 filter technológia hatékonyságát a BGH ugyancsak kétségbe vonta. Ugyancsak elégtelen megoldás az ún. „Lösch-Interface” alkalmazása, amelynek keretében a szerzői jogosultak a tudomásukra jutott, jogellenesen megosztott tartalmakra utaló linkek blokkolását kezdeményezhetik. Ehhez hasonlóan a linkgyűjtemények kontrollálása is szükséges minden további hasonló jogsértés megelőzése céljából. Mindezek elmulasztása a felelősség beállását eredményezi, még akkor is, ha az alperes intézkedési kötelezettsége nagyszámú jogosult nagyszámú művét érinti.
A BGH túllépett azokon a kereteken, amelyeket maga rögzített alig egy évvel korábban az Alone in the Dark ügyben. Akkor kilenc linkgyűjtemény ellenőrzését rendelték el a főbírák, ezúttal ennél több oldal vizsgálatát is elfogadhatónak találták. Sőt, a BGH szerint nem hibás az OLG Hamburg azon rendelkezése, mely az alperest „általános piacfelügyeleti kötelezettséggel” terhelte, s előírta, hogy a linkgyűjteményeken felül a Google keresőmotorját, avagy a Facebook és Twitter oldalakat is pásztázzák át.

Végül e helyütt kell említést tennem a BGH egy további érdekes érveléséről, mely mindkét ítéletben megjelent ugyan, de e helyütt csúcsosodott ki igazán. Az Alone in the Dark ügyben merült fel, hogy bár a szoftverek vonatkozásában a német szerzői jogi szabályok (összhangban az uniós joggal) kizárják a magáncélú többszörözés lehetőségét, a biztonsági másolat készítésének kivételét garantálják. Ez alapján lehetőség nyílik a jogszerűen használt szoftverekről – kizárólag saját részre – másolat készítésére. Hogy e másolatot hol tárolják (másik lemezen, merevlemezen, pen-drive-on vagy más hordozható eszközön, esetleg a felhőben), az már irreleváns. Elvben tehát előfordulhat, hogy az automatizált és manuális részekből álló kulcsszavas keresés eredményeként a RapidShare olyan tartalmakat is töröl tárhelyeiről, melyeket azok feltöltői a biztonsági másolatra vonatkozó szabályok alapján jogszerűen készítettek. A BGH 2012-es ítéletében ezt mindaddig nem látta problémásnak, amíg ezen intézkedések eredményeként a RapidShare üzleti modellje nem kérdőjeleződik meg. A 2013-as, második ítélet ezen messze túllépett. Az indokolás szerint a tény, hogy a szűrés eredményeként jogszerűen előállított biztonsági másolatok is törlésre kerülhetnek, nem mentesíti a szolgáltatót az intézkedési kötelezettség alól. Amennyiben egyszer már feltöltöttek és megosztottak egy jogvédett művet a RapidShare szolgáltatása segítségével, akkor a jövőben fennáll annak a veszélye, hogy bármely további feltöltés jogsértést fog eredményez. Következésképp a szolgáltató annak ellenére intézkedni köteles az elérés megakadályozása iránt, hogy ezzel jogszerű másolatok kerülnek törlésre.
Rövidesen jelentkezek a harmadik résszel, melyben a két ítélet kritikai elemzését mutatom be.
Az ítélet bibliográfiai adatai a következők: BGH 15.8.2013 (I ZR 80/12) – File-Hosting-Dienst, Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht, 2013: p. 1030-1035.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük