Címke: jogsértés

Amikor a kreativitás utat tör magának

A szerzői jog egyik alapvető célja és funkciója, hogy ösztönzőleg hasson a szerzők számára új alkotások létrehozatalában. Jelen bejegyzés egy olyan „játékos” esetet mutat be, ahol egy szoftver szerzői saját korábbi jogaikat kényszerültek – több-kevesebb sikerrel – megkerülni. A folytatásért point-n-click. Az eset középpontjában az

vállalkozás

Szerzői jog egy vállalkozás életében I.

Az elmúlt időszakban több alkalommal is kapcsolatba kerültem érdekes, a szerzői joggal összefüggő jogesetekkel, amelyekből most kettőt szeretnék bemutatni. Érdekesség, hogy mindkét esetben a jogsértéssel vádolt felet kellett „támogatnom”, ráadásul úgy, hogy azok tekintetében nem lehetett kérdés az esetlegesen jogsértő személyek kiléte. A két eset