Címke: főtanácsnoki indítvány

Főtanácsnoki indítvány a Reha Training v. GEMA ügyben

Az Európai Bíróság nem úszta meg. Az egyébként már így is alaposan kivesézett „nyilvánossághoz közvetítés” vagyoni joga újabb elemzésre szorul. A Reha Training v. GEMA ügy rehabilitációs központok váró- és edzőtermében elhelyezett televíziókról követhető műsorok után fizetendő jogdíjakról szól. A témakörben 2015. február 23-án hozta

(Európai) Hírmorzsák #6.2

Újabb előzetes döntéshozatali eljárás a nyilvánossághoz közvetítésről. Nyilvános konzultáció a Jogérvényesítési irányelvről. Főtanácsnoki indítvány – még egy magáncélú többszörözési ügyben. Sért-e szerzői jogot egy GIF animáció? Állami felelősség a fájlcseréért? – (Európai) Hírmorzsák #6.2. Újabb előzetes döntéshozatali eljárás a nyilvánossághoz közvetítésről – Talán kissé furcsa,

Főtanácsnoki indítvány a Liffers-ügyben

2015. november 19-én hozta nyilvánosságra Melchior Wathelet a főtanácsnoki indítványát a Liffers-ügyben. A kérdés egyszerű, de nagyszerű: a Jogérvényesítési irányelv alapján igényelhet-e nem vagyoni kártérítést a szerzői jogosult? A jogeset tényállásáról röviden csak annyit: az alapügy felperese, Christian Liffers a havannai emberek életéről készített filmet

Banktitok kontra szellemi tulajdonvédelem – első felvonás

Pedro Cruz Villalón főtanácsnok Coty Germany v. Stadtsparkesse Magdeburg ügyben közzétett indítványa szerint a banktitok akadálya lehet a szellemi tulajdonvédelmi jogok érvényesítésének. (Csak épp nem az alapul fekvő ügyben.) Először is hangsúlyozni kell: az említett jogvita a védjegyjog területéről érkezik. Ugyanakkor az Európai Unió Bíróságának

Főtanácsnoki indítvány a Hejduk ügyben

Tavaly októberben már említést tettem a Hejduk ügyről, idén szeptemberben pedig megszületett a főtanácsnoki indítvány is az ügyben. A jogeset kiváló, harmadik pillére lehet az uniós joghatósági rendelkezések nemzetközi szerzői jogviták keretében történő alkalmazásának, ezért tekintsük át Cruz Villalón indítványát. Az Európai Bíróság az elmúlt

Főtanácsnoki indítvány az Art & Allposters ügyben

„Egy festmény szerzői jogainak jogosultja, aki hozzájárult ahhoz, hogy az ábrázolt képet plakát formájában forgalomba hozzák, ellenezheti-e a vászonra átvitt ugyanezen kép forgalomba hozatalát?” – tette fel a kérdést egy holland tagállami bíróság, s 2014. szeptember 11-én Pedro Cruz Villalón nyilvánosságra hozta indítványát az ügyben.