Emlékkonferencia Prof. Tattay Levente tiszteletére

Néhány hónapja megrendülten tudósítottunk arról, hogy egy fontos kolléga távozott közülünk. A PPKE JÁK 2021. szeptember 24-én szervezett egy konferenciát a néhai Tattay professzor úr emlékének szentelve. – Mezei Péter és Ujhelyi Dávid összefoglalói.

Az eseménynek a PPKE JÁK fő épülete adott helyet. A konferenciát megelőzően egy szeretetteljes megemlékezést tartottunk, ahol Szabó István dékán úr köszöntötte az egybegyűlteket, és Landi Balázs, megbízott tanszékvezető úr, köszönt el a professzor úrtól.

A konferencia szakmai része ez után vette kezdetét, két nagy blokkban. Előbb egy plenáris ülés keretében hallhattunk öt előadást a (szűkebb-tágabb értelemben vett) szellemi tulajdonvédelem széles spektrumáról: szerzői jog (Faludi Gábor), földrajzi árujelzők (Gonda Imre), védjegyjog (Szamosi Katalin), képmások védelme (Zakariás Kinga Rita) és a hungarikumok (Landi Balázs) világából. Ezek közül szívemhez természetesen leginkább Faludi Gábor, a CDSM-irányelv szerződési joggal kapcsolatos szerzői jogi rendelkezéseit foglalta rendszerezett keretek köz, elemezve azt, hogy milyen érdemi kihívások várhatók a magyar jogra nézve ezen a területen.

A plenáris ülés – és egy gyors kávészünet – után a résztvevők 3 szekcióra oszlottak. Ezek közül bloggereink két szekciót látogattak meg. Az angol nyelvű – 1. számú – szekció előadásai érintették a CDSM-irányelv németországi átültetésének a kérdéseit (Helena Jahromi), a szellemi tulajdonvédelem jogérvényesítési kihívásait (különösen a trollkodást) (Kovács György), a CDSM-irányelv 17. cikkében megfogalmazott, kötelező korlátozások és kivételek értelmezési lehetőségeit (Lábody Péter), a végfelhasználói rugalmasságok végfelhasználó szerződésekben való megjelenésére és érvényesülésére vonatkozó empirikus elemzést (Mezei Péter), a szerzői jogi szakértői munka történeti gyökereit (Legeza Dénes), az idézés szerzői jogi szerepét és jelentőségét (Pogácsás Anett), valamint a filmes szerzőség problematikáját (Takó Sándor).

A 3. számú, magyar nyelvű szekción négy bloggerünk, Békés Gergely, Harkai István, Paku Dorottya és Ujhelyi Dávid is előadott. A panel tematikáját tekintve két fő kérdéskör, a CDSM irányelv 17. cikke és a szabadalmi jog területén szabályozott közegészségügyi kényszerengedélyek köré szerveződött. Békés Gergely „Nyilvánossághoz közvetítés szomszédos jogi szemmel” című előadása a szomszédos jogi jogosultakat érintő szabályozás diszkrepanciáira, illetve ennek gyakorlati veszélyeire mutatott rá.  Baranyi Róbert „De ki őrzi az őrzőket? – A CDSM irányelv szűrési mechanizmusa és a véleményszabadság” című előadása az automatikus tartalomfelismerő eszközöket övező alapjogi kockázatokat ismertette. Harkai István „Boruló status-quo? A CDSM-irányelv 17. cikke, különös tekintettel az EUB esetjogára” című eladásában a Cyando ügyből kiindulva mutatott rá az uniós jogalkotó és az EUB álláspontjának fordulópontjaira a nyilvánossághoz közvetítéssel kapcsolatban. Paku Dorottya „A tartalommegosztó szolgáltatók felelősségi szabályainak alapjogi vizsgálata” címmel adott elő, szintén a CDSM irányelv 17. cikkéhez kapcsolódó fő forráspontokat ismertetve. Stock Szabolcs „Szerzői jogi védelem az online platformok világában – CDSM 15. és 17. cikk” című előadása – a változatosság kedvéért – a nyilvánossághoz közvetítése kérdéseken túlmenően az új, sajtókiadói szomszédos jogok tekintetében szolgált érdekes, gyakorlatias információkkal. Szupera Blanka „A szabadalmi kényszerengedély kihívásai” című előadása a járványhelyzettel összefüggő, speciális szabadalmi jogi megoldásokról, a kényszerengedélyről és annak alternatíváiról adott részletes beszámolót. Végezetül Ujhelyi Dávid „TRIPs 31 vagy 31bis, avagy a szabadalmi kényszerengedélyre vonatkozó új szabályozás rapszódiája” című előadása betekintést nyújtott a magyar közegészségügyi kényszerengedélyekkel kapcsolatos jogalkotási erőfeszítésekbe, illetve megvilágította azok eredményeit. A harmadik panel végül a kiírt programnál jóval hosszabbra nyúlt, mivel az előadók és a résztvevők heves eszmecserébe bocsátkoztak az egyes előadásokat követően, amit másfél évnyi online konferencia után igazán öröm volt látni.