Címke: képmáshoz való jog

InfoCopy TDK: Szerzői jog és videojátékok

Az SZTE ÁJTK InfoCopy Diákkör 2020. március 10-én, csütörtökön tartott ülést szerzői jog és videójátékok témában. A TDK legutóbbi ülésén dr. Harkai István, az SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi és Jogelméleti Intézet tanársegéde tartott előadást. – Erdősi Gergely vendégposztja.

A képmáshoz fűződő jog (Right of Publicity) szerzői jogi gyökerei

Napjainkra egy igen érdekes jelenség bontakozott ki a személyhez fűződő jogok világában. Nevezetesen az egyébként az egyén személyéhez kötődő egyes jogok a kereskedelmi ügyletek tárgyaivá váltak, elég, ha csak híres előadókra, színészekre vagy sportolókra gondolunk. E téma önmagában megért egy tanulmányt jelen sorok írója számára,