Kategória: Cikkajánló

Cikkajánló #6.6

2015 végéhez érve egybegyűjtöttem az idén megjelent publikációimat, hátha valamelyik téma megfogja a blog olvasóit. Az idén elsőként megjelent cikkemben [A linkelés szerzői jogi vonatkozásai – négyszögletes dugó a hatszögletű lyukba?, Infokommunikáció és Jog, 2015. március (61. szám), p. 30-39.] a legújabb, linkeléssel kapcsolatos uniós

Cikkajánló #6.5: Mezei Péter: A jogkimerülés intézményének a kialakulása és fejlődése az Európai Unió szerzői jogában

Mezei Péter tanulmánysorozata – melyben a jogkimerülés egyre aktuálisabbá váló témakörével foglalkozik – a napokban új taggal bővült. Korábban A jogkimerülés intézményének kialakulása és fejlődése az Egyesült Államokban címmel jelent meg a sorozat első tagja, ugyancsak az  Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle hasábjain. A most

Cikkajánló #6.4: João Pedro Quintais – Alternative compensation models for large-scale non-commercial online uses

Nemrégiben rendkívül érdekes kutatással rukkolt elő a University of Amsterdam Instituut voor Informatierecht (vagy angol nevén Institute for Information Law – röviden IViR) nevű kutatócsoportja, konkrétan João Pedro Quintais. Alternatív kompenzációs modellek, a magáncélú többszörözés rendszerének újragondolása, empirikus felmérés… mi kell még? Az IViR – amelynek

Cikkajánló #6.3: Peter Mezei: Digital First Sale Doctrine Ante Postas – Exhaustion in the Online Environment

A jogkimerülés (amely a terjesztési jog korlátjaként értelmezhető) a szerzői jog egyik aránylag fiatal, és a digitális világ kihívásai miatt mozgásban lévő konsktrukciója. A téma összefoglalása viszont mindezidáig váratott magára annak ellenére, hogy az egyes jogesetek kapcsán részkérdések megvitatásra kerültek a szakirodalomban. Mezei Péter angol

Cikkajánló #6.2 – Gondolatok a könyvtári e-haszonkölcsönzésről

Épp végeztem egy összegző tanulmány elkészítésével, amelyben egy olyan irodalom is helyet kapott, amelynek Cikkajánló keretében történő bemutatása indokoltnak tűnik. Séverine Dussolier professzor ugyanis azt járta körbe tanulmányában, hogy lehetséges volna-e, és ha igen, milyen feltételekkel bevezetni egy e-haszonkölcsönzési korlátozást a könyvtárak számára. A tanulmányt

Cikkajánló #6.1: Magáncélú másolás, díjfizetés és EUB

Hajdú Dóra kollegina egy rendkívül színvonalas és terjedelmes tanulmánnyal ajándékozta meg a nagyérdeműt a 2014. decemberben megjelent Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle hasábjain, mely az Európai Unió Bíróságának a magáncélú másolásra tekintettel fizetett díjakkal kapcsolatos joggyakorlatát vette szemügyre a lehető legalaposabb módon. Dóra a munka