All posts by Dr. Harkai István

Az Infosoc-irányelv időleges többszörözési kivételének viszonya egyéb szerzői jogi tárgyú irányelvi rendelkezésekhez

A legutóbbi blogbejegyzésemet a Jézuska tette a karácsonyfa alá, ezért éppen itt volt az ideje, hogy végre írjak én is valamit. Hosszú némaságom elsődleges oka, hogy a 2018-as évet megpróbálom teljes egészében a disszertációm megírásának szentelni, így igen kevés idő jut egyéb feladatokra.

A képmáshoz fűződő jog (Right of Publicity) szerzői jogi gyökerei

Napjainkra egy igen érdekes jelenség bontakozott ki a személyhez fűződő jogok világában. Nevezetesen az egyébként az egyén személyéhez kötődő egyes jogok a kereskedelmi ügyletek tárgyaivá váltak, elég, ha csak híres előadókra, színészekre vagy sportolókra gondolunk. E téma önmagában megért egy tanulmányt jelen sorok írója számára,

Ki „rakta ki” a Rubik-kockámat engedély nélkül?

A Rubik-kockát mindannyian jól ismerjük, bár igaz, hogy kirakni már kevesebben tudjuk. A játékszer világhírű, rengeteg fogyott belőle, ebből pedig következik, hogy Rubik Ernő találmányát egyesek nem átallottak lekoppintani. Ez különösen érdekes kérdéseket vet fel egy olyan találmány esetében, aminek a jogi oltalmát nem sikerült