Könyvajánló: Pogácsás Anett – Ujhelyi Dávid: Szellemi alkotások joga

A felsőoktatási szellemi tulajdonjogi szakirodalom újabb kötettel bővült, ezúttal a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kiadója, a Pázmány Press gondozásában. (Ön)könyvajánló következik.

Bár a szellemi tulajdonjogi oktatás a Pázmányon régóta saját tankönyv segítségével valósul meg – ez Tattay professor úr múlhatatlan érdeme -, már régóta fontolgattuk Pogácsás Anettel, hogy a rendszeres ráncfelvarrások helyett ideje lenne már egy teljesen új tankönyvet írni. 2021 végén véglegesen megszületett bennünk az elhatározás, amelynek eredményeképpen a napokban közzétételre került a „Szellemi alkotások joga” című tankönyvünk.

Több elvárást is támasztottunk magunkkal szemben, amelyek a későbbi tankönyv sarokköveit lettek az írás során. Mindenekelőtt egy olyan könyvet szerettünk volna írni, amely méltó módon tükrözi a szellemi tulajdonjog területének sokszínűségét, a normaszöveg és mögöttes dogmatika ismertetésén túl betekintést enged a hallgatóknak abba, hogy a gyakorlatban miért is annyira szép és szerethető ez a diszciplína.  Ennek az egyik eszköze az volt, hogy a törzsanyagtól jól elkülönítve (villanykörtét illetve az angolszász jogrendszerekből ismert bírói kalapácsot ábrázoló ikonnal megjelölve) elhelyeztünk érdekességeket illetve olyan jogeseteket, amelyek segítik a szabályozás megértését.

Fontos célkitűzés volt az is, hogy amennyiben a hallgatókat egy-egy részterület vagy jogintézmény mélyebben is érdekli, akkor elnavigáljuk olyan további anyagokhoz, amelyek útján a törzsanyagon túli információkat is könnyen megtalálnak. Ennek érdekében számtalan QR-kód útján sok-sok további érdekességet is könnyen megközelíthetővé tettünk az anyagban.

Szintén célunk volt, hogy a Z-generáció számára is könnyen befogadható, jól tanulható tankönyvet állítsunk össze, ez komoly átalakításokat eredményezett, különösen a bevezető fejezetet kellett alapjaiban újra gondolni.

Végezetül talán az egyik legfontosabb elvárásunk az volt, hogy a tankönyv ebook verziója open access, tehát bárki számára, ingyenesen hozzáférhető legyen. Szerencsére a Pázmány ebben a kezdetektől partner volt (ennek eredményeként a tankönyv itt vagy a fenti képre kattintva elérhető bárki számára), amiért ez úton is szeretnénk kifejezni a köszönetünket.

Bízunk benne, hogy az annak idején Tattay professor úr által kijelölt utat követve sikerült a fenti célkitűzéseinknek is megfelelő, a hallgatók igényeit is kielégítő anyagot összeállítanunk. Zárásként az előszó utolsó bekezdését idézném fel: „Jelen kötet szerzői így arra biztatják az Olvasót – legyen joghallgató, végzett jogász vagy a jogterület iránt érdeklődő szakember –, hogy e tankönyvet ne csak az alapvető szellemi tulajdonjogi ismertek elsajátításának, hanem […] az igazságosság és a közjó szolgálatának eszközeként forgassák.