Újabb jogalkotási csoda a szerzői jog területén

Az Országgyűlés 2022. július 19-én fogadta el a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2022. évi XXIV. törvényt. Az említett törvény 49-51. szakaszai a szerzői jognak oszt ki néhány nem megérdemelt pofont.

49. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában állami vagyonnak minősül:)
„f) azon országgyűlési képviselőről, aki más, Alaptörvényben nevesített közjogi tisztséget is betöltve közfeladatot lát el, e közfeladata ellátása körében vagy ezzel összefüggésben, költségvetési forrásból készített, szerzői vagy szomszédos jogi védelmet élvező műhöz vagy teljesítményhez, különösen kép-, illetve hangfelvételhez kapcsolódó, felhasználási szerződés útján vagy a szerzői jogról szóló törvény alapján megszerzett felhasználási engedély, illetve vagyoni jog.”

50. § Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény a következő 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B. § Az országgyűlési képviselőről, aki más, Alaptörvényben nevesített közjogi tisztséget is betöltve közfeladatot lát el, a nem állami forrásból készített szerzői mű vagy szomszédos jogi teljesítmény, különösen kép-, illetve hangfelvétel vonatkozásában felhasználási szerződés keretében ingyenes felhasználási engedély adható az állam részére.”

51. § (1) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Állami vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható)
„h) az e törvény 1. § (2) bekezdés f) pontja szerinti állami vagyon tekintetében.”
(2) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A (2) bekezdés h) pontja szerinti mű vagy teljesítmény, különösen kép-, illetve hangfelvétel vonatkozásában az 1. § (2) bekezdés f) pontja szerinti képviselő részére vagy a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény szerinti jelölő szervezete vagy pártja részére felhasználási szerződés útján ingyenes, korlátozás nélküli felhasználási engedély adható.”

Érdemes megnézni a törvény indokolását is. Illetve, érdemes lenne. Csak lenne, mert az indokolás nem elérhető. Az említett szakaszok az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága által összeállított összegző módosítóban jelentek meg. Indokolás nélkül.

Tisztelt Országgyűlési képviselők! A szerzői jog egy gyönyörű hagyományokkal rendelkező tudomány, ami értékek mentén szerveződik. Ha egy mód van rá, a jövőben hagyják békén és a napi politikai agymenési kényszerüket éljék ki máshol.

(Via KZ)