Csécsy György professzor úrra emlékezünk

Tomasovszky Edit megemlékezése Csécsy György professzor úrról.

Rendkívüli megrendüléssel kaptam a hírt május 22-én, hogy előző nap elhunyt Csécsy György professzor úr, a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Polgári Jogi Tanszékének egyetemi tanára, tanszékvezetője. Halála azért is különösen megrázó, mert tragikus hirtelenséggel történt, és nagyon fiatalon, 70. évében érte őt. Tanár úr halála napjáig aktívan részt vett az oktatásban és a tanszék munkájában.

Tanár úr végigkísért jogásszá válásom útján: először a polgári jogba, aztán a szellemi alkotások jogába vezetett be. Képes volt arra, hogy a legbonyolultabb polgári jogi vagy szellemi tulajdon jogához kötődő konstrukciót, jogintézményt is egyszerűen, szemléletesen magyarázza el. Órái emlékezetesek, példái legendásak és emberközeliek. Mindig megnevettette a hallgatókat a vele vagy másokkal megesett történetekkel, mindenben meglátta a humort, a könnyedséget. Tisztán emlékszem a Mercedes-jelre, amelynek segítségével megtanította nekünk a polgári jogi jogintézmények hagyományos hármas megközelítési módját: alany – tárgy – tartalom vagy éppen a tulajdonjog részjogosultságait: birtoklás – használat – rendelkezés. Szakterülete a szellemi alkotások joga volt, ezen a területen végzett kimagasló kutatómunkát.

Doktoranduszai közül én szereztem utoljára fokozatot, 2021 decemberében. Ezt az örömteli eseményt még megérhette, az idén május végén rendezett doktoravató ünnepséget már sajnos nem. Témavezetői munkáját az jellemezte, hogy szűkszavúan bár, de mindig nagyon frappáns gondolatokkal, hasznos tanácsokkal segítette a hallgatót. Nem magyarázott túl semmit, néha csak 1-2 szavas tanácsot, bátorítást adott, de az sokszor óriási segítséget jelentett. Hagyott kibontakozni, és elismerte a munkámat, a védésen pedig nagyon szerényen a háttérben maradt. Nagyon örült, hogy a védésem után újra egyetemi közegbe kerülhettem – még ha nem is Debrecenben, hiszen évek óta nem ott élek. Ekkor mesélte nekem csillogó szemmel, hogy annak idején a jól fizető vállalati jogász állását hagyta ott azért, hogy részt vegyen a miskolci jogi kar alapításában és aztán annak építésében éveken keresztül. Később az újraalakuló debreceni jogászképzésben, majd a Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola alapításában is jelentős munkát végzett. Mindezekből jól látható, hogy őt a gyakorlati munka izgalmai ellenére a jog nagy elméleti kérdései és az ismeretek átadása az oktatói munkán keresztül még jobban érdekelték. Semmi nem fejezi ezt ki jobban, mint hogy az élete során kapott hazai és nemzetközi díjak, kitüntetések közül a több alkalommal elnyert, a DE-ÁJK hallgatói közössége által adományozott „Év Tanára” díjakra volt a legbüszkébb. Bár órái mindig reggel 8-kor kezdődtek, mégis számos hallgató látogatta.

A tanszéki kollégákkal nagyon családias viszonyt ápolt, őszintén érdekelte, hogy kinek hogyan mennek a dolgai. Egy gondoskodó apafigura volt. A hétköznapi történésekkel kapcsolatban is általában röviden, szűkszavúan nyilatkozott, de nagy szeretettel viszonyult mindenhez és mindenkihez. Sosem felejtem el a tanszéki évzárókat, amelyeket tanár úr a saját kertjében tartott, és specialitását, a slambucot készítette el nekünk bográcsban.

Temetésén hatalmas tömeg volt jelen. Nemcsak a családtagok, barátok és a debreceni jogi kar majdnem összes munkatársa vett részt rajta, hanem rengeteg korábbi miskolci kollégája is megjelent, valamint számos jelenlegi és korábbi hallgató is lerótta kegyeletét.

Tanár úr bölcsessége, humora és embersége bizonyára sokaknak hiányozni fog, nekem biztosan. Ugyanakkor mindenki számára útmutatóul is szolgálhat, hogy hogyan is érdemes élni. Szikora Veronika dékán asszony foglalta össze búcsúbeszédében, hogy Csécsy professzor úr valóban az ulpianusi intelemnek megfelelően élt: „Tisztességesen élni, mást nem sérteni, mindenkinek megadni a magáét.”

(A kiemelt kép forrása: Digitális Képarchívum, https://dka.oszk.hu/034600/034630.)

~~~

Dr. Tomasovszky Edit 2013-ban végzett a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán. 2021-ben szerzett PhD fokozatot a DE-ÁJK Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában. Kutatási területe a szerzői jog, különös tekintettel a követő jogra. Korábban ügyvédjelöltként dolgozott, iparjogvédelemmel és szerzői joggal foglalkozott. Jelenleg a BME GTK Üzleti Jog Tanszékének adjunktusa