Apáthy István-díj 2019

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület (MSZJF) idén is meghirdeti az Apáthy István-díjat. Kattintás után olvasható a pályázati felhívás teljes szövege.

„Pályázati felhívás
A neves jogtudós, a pesti tudományegyetem hajdani rektora, az első magyar szerzői jogi törvény előterjesztője, Apáthy István (1829-1889) szellemi öröksége ápolásának jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület pályázatot ír ki
APÁTHY ISTVÁN-DÍJRA
1. A pályázat célkitűzése:
A pályázatot kiíró szándéka a szerzői jog, és a szerzői joghoz kapcsolódó más jogterületek, társadalomtudományok tudományos igényű művelésének elősegítésére, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzésére irányul.
2. A pályázat feltételei:
Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogterületekkel vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozat (diplomamunka) a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem került. A pályázaton való részvételt ugyanakkor nem akadályozza, ha a szerző pályaművét más pályázatra is benyújtja, ha annak hivatalos eredményhirdetésére az Apáthy-pályázat benyújtási határidejét követően kerül csak sor.
3. A pályázók köre:
A pályázatra olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik Magyarországon vagy a határon kívül a 2018/2019. tanév keretében jogász osztatlan képzésben, szakjogász, LLM képzésben, illetve egyéb alap, vagy mesterképzésben vesznek részt.
4. A pályázati díj összege és annak elbírálása:
A pályázati díj összege bruttó 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint. A pályázatokat a kiíró szervezet által kijelölt bíráló bizottság bírálja el. Az I. helyezett bruttó 125 000 Ft azaz százhuszonötezer forint, a II. helyezett bruttó 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint, a III. helyezett bruttó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint pénzjutalomban részesül. A pénzjutalom adóköteles.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne hirdessen. A pályázat kiírója lehetőség szerint támogatja a díjazott pályaművek megjelentetését az „Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle” és/vagy az „Infokommunikáció és Jog” című szakfolyóiratokban, a folyóiratok szerkesztői által meghatározott terjedelemben.
5. A pályázat formai követelményei:
A pályázatok a 2. pontban megjelölt feltételeken túl nem esnek semmilyen tartalmi, terjedelmi korlátozás alá, azonban meg kell felelniük a szakdolgozattól (diplomamunkától) elvárható alapvető formai és tartalmi követelményeknek. A pályaműveket három példányban kell megküldeni a pályázatot kiíró részére, mellékelve egy nyílt nevezési lapot a következő adatok feltüntetésével:
• A pályázó neve, egyetemi évfolyama, lakcíme, telefonszáma, valamint e-mail címe • A pályamű címe • A pályázó felsőoktatási intézményének a megnevezése, címe, telefon és fax száma, valamint e-mail címe • Képzés megjelölése (alapképzés, szakjogász képzés, más posztgraduális képzés) • A konzulens tanár/tanárok neve
A pályázathoz csatolni szükséges a konzulens oktató (oktatók) rövid, írásos ajánlását. A pályaművet továbbá elektronikus úton, pdf formátumban is meg kell küldeni az info@mszjf.hu e-mail címre.
6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. október 11.
Az eredményhirdetésről, az ünnepélyes díjátadás helyéről és időpontjáról a díjazottak közvetlen értesítést kapnak. A pályázat végeredménye a pályázatot kiíró szervezet honlapján (www.mszjf.hu) is közzétételre kerül. A pályázó a pályamű benyújtásával hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályaművet a saját honlapján lehívásra hozzáférhetővé tegye.
7. A pályázatok benyújtásának helye és címe:
Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, 1033 Budapest, Vörösvári út 101.
Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük