Apáthy-díj kiírás 2015

A Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület idén is közzétette az Apáthy-díj pályázati felhívását. Végzős szakdolgozók: figyelem!

A nevesjogtudós, a pestitudományegyetem hajdanirektora, az első magyar szerzőijogi törvény előterjesztője, Apáthy István (1829-1889) szellemi örökségeápolásának jegyében a Magyar SzerzőiJogi Fórum Egyesület pályázatot ír ki
APÁTHY ISTVÁN-DÍJRA
1. A pályázat feltételei:
Pályázni lehet minden olyan magyar nyelvenelkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzőijogot, különösen a szerzőijog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzőijognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2014/2015. tanév keretében a jogász alapképzés, szakjogász képzés, illetve más posztgraduális képzés keretében nyújtották be, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem kerültek.A pályázaton való részvételt ugyanakkor nem akadályozza, ha a szerző pályaművét más pályázatra is benyújtja, ha annak eredményhirdetésére az Apáthy-pályázat benyújtási határidejét követően kerül csak sor.
2. A pályázók köre:
A pályázaton a 2014/2015. tanévben felsőfokúképzésben részt vevő egyetemi hallgatók indulhatnak.
3. A pályázati díj összege és annak elbírálása:
A pályázatidíj összege bruttó 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint.A pályázatokat a kiíró szervezet által kijelöltöttagú bíráló bizottság bíráljael. Az I. helyezett bruttó125 000 Ft azaz százhuszonötezer forint, a II. helyezettbruttó 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint, a III. helyezett bruttó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint pénzjutalomban részesül.
A pályázatkiírója fenntartja a jogot arra,hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda vagy arra érdemespályamű hiányában helyezettet ne hirdessen. A pályázatkiírója támogatjaa díjazott pályaművek megjelentetését az „Iparjogvédelmi és SzerzőiJogi Szemle” című szakfolyóiratban.
4. A pályázat célkitűzése:
A pályázatot kiírószándéka a szerzői jog, és a szerzőijoghoz kapcsolódó más jogágak, társadalomtudományok tudományos igényű művelésének elősegítésére, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsítófelsőfokú képzésben részt vevő egyetemihallgatók ösztönzésére irányul.
5. A pályázatformai követelményei:
A pályázatok a 4. pontbanmegjelölt feltételeken túl nem esnek semmilyen tartalmi, terjedelmi korlátozás alá, azonban meg kell felelniük a szakdolgozattól (diplomamunkától) elvárható alapvető formaikövetelményeknek. A pályaműveket három példányban kell megküldeni a pályázatot kiírók részére, mellékelve egy nyílt nevezési lapot a következő adatok feltüntetésével:
– A pályázó neve, egyetemi évfolyama, lakcíme, telefonszáma, valamint e-mail címe
– A pályamű címe
– A pályázó felsőoktatási intézményének a megnevezése, címe, telefonés fax száma, valaminte-mail címe
– Képzés megjelölése (alapképzés, szakjogász képzés, más posztgraduális képzés)
– A konzulens tanár/tanárok neve
A pályázathoz csatolni szükségesa konzulens oktató(oktatók) rövid, írásos ajánlását. A pályaművet továbbá elektronikus úton, pdf formátumban is meg kell küldeni az info@mszjf.hu e-mail címre.
Dr. Mezei Péter és Dr. Munkácsi Péter felajánlásában bruttó 75.000 Ft különdíjban részesül az a pályázó, aki a szerzői jogot jogtörténeti megközelítésben vagy összehasonlító módszerrel vizsgáló legjobbpályaművet nyújtja be. A különdíjban részesítendő pályázat feltételeire egyebekben a fenti előírásokvonatkoznak. A különdíjcélja, hogy ösztönözze jogtörténeti vagy a jogösszehasonlítás módszereit alapul vevő tanulmányok készítését. A különdíjról a felajánlók döntenek.A különdíj felajánlói fenntartják a jogot arra, hogy a különdíjat megosztottan ítéljékoda vagy arra érdemes pályamű hiányában különdíjat ne hirdessenek.
6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2015.július 31.
Az eredményhirdetésről, az ünnepélyes díjátadáshelyéről és időpontjáról a díjazottak külön értesítést kapnak. A pályázatvégeredménye és a bíráló bizottságbírálata és a díjazott pályaművek a pályázatot kiíró szervezet honlapján (www.mszjf.hu) is közzétételre kerülnek.
7. A pályázatok benyújtásának helye és címe:
Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Magyar SzerzőiJogi Fórum Egyesület

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük