Blogbejegyzés-író verseny: eredményhirdetés

Áprilisban hirdettük meg, június elején zártuk le a Szerzői jog a XXI. században blog olvasói számára meghirdetett első blogbejegyzés-író versenyt. Eljött az idő, hogy eredményt hirdessünk!

A versenyre négy pályamű érkezett. Általánosságban elmondható, hogy a zsűri rendkívül örömmel vette mind a négy dolgozatot, melyeket röviden az alábbiakban – ABC sorrendben a szerzők neve mentén – bemutatnék.

Embert Tamás A jogalkotó mentegetése. Vagyis miért nincs egységes szabályozás, és ha lenne, szerintem milyen kellene, hogy legyen” című írása a szerzői jog jelenlegi kereteinek a digitális korra való alkalmazhatóságára, illetve alkalmazhatatlanságára koncentrált, egyedi megoldási javaslatot (konkrétabban: normaszöveget) kínálva e dilemma felszámolására. 
Szabó András A fájlcserélés gazdasági hatásairól” című pályamunkájában a fájlcserélésnek a zeneiparra és a filmiparra gyakorolt – eltérő, illetve hasonló – hatásait taglalta. Statisztikai adatokkal támogatta meg érvelését, s ennek eredményeként jutott arra a következtetésre, hogy a tartalmak, illetve jogosultak e két eltérő köre vonatkozásában szükségtelennek tűnik eltérő jogszabályi környezetet felállítani. (András aztán a zsűri tanácsára kiegészítette a dolgozatát a hazai helyzetképpel. Ennek fényében aztán a konklúziója is másként alakul.)
Ujhelyi DávidNem játék – az OnLive szerzői jogi szempontból” címmel egy online játékszolgáltatás szerzői jogi vonatkozásait vette górcső alá. Ennek keretében elhelyezte az OnLive szolgáltatását a cloud computing területén, ismertette a modell előnyeit és hátrányait, valamint szerzői jogilag releváns jellegzetességeit (ki a jogosult, miként történik a felhasználás).
Végül Urbán KittiA közös jogkezelés versenyhelyzetének kialakulása hazánkban” című dolgozatával nevezett a versenyre. A pályamű szerzője következetesen végighaladt a közös jogkezelés monopol jellegének problematikáján, az ezzel kapcsolatos uniós aggodalmakon, a monopol helyzet felszámolhatóságán, illetve az ezzel kapcsolatos dilemmákon, végül feltette a kérdést, hogy a hazánkban életre hívott liberalizált közös jogkezelési modell alapja lehet-e a hatékony(abb) működésnek.
A zsűri (melynek tagjai a jelen blog szerzői voltak) négy szempont mentén értékelte a dolgozatokat. Sok esetben hallhatunk ugyanis olyat, hogy egy-egy téma lerágott csont. Ezért, valamint az eredetiséget honorálandó először is a témaválasztást vizsgáltuk meg. A második körülményt a jogi ismeretek, illetve jogias gondolkodás bizonyítása jelentette. Már a pályazi kiírásban is jeleztük: a konstruktív gondolatokat részesítjük előnyben, és e blog szerzői egyértelműen pro-copyright pártiak. Ennek megfelelően a jogi tartalomnak fontos szerepet kellett szánnunk. Mivel e blog a szerzői jog világára koncentrál, ezért a harmadik faktornak a szerzői jog ismeretét, eszközkészletének, irodalmának, jogszabályi környezetének felkészült alkalmazását tekintettük. Végül, mivel a kiírás szerint – amennyiben erre alkalmas dolgozat születik – a pályamunkák megjelentetését is tervbe vettük, külön figyelmet kellett szentelnünk a formai kritériumok követésének. Alapvetően elvárt volt a hivatkozások alkalmazása, akár lábjegyzet, akár link formájában. (Szerencsére ebben alapvetően nem kellett csalódnunk.)
Mindezek alapján … (hatásszünet) … az alábbi sorrend alakult ki a dolgozatírók között:
I. helyezett: Ujhelyi Dávid (digitális szerzői jogi kategória győztese, aki a LicencPro tárgyjutalmát kapja)
Dávid a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának IV. éves jogász hallgatója. Immáron másfél éve foglalkozik szerzői joggal, amely témában évfolyamdolgozatot írt, jeles eredménnyel. Kutatási területével elnyerte a 2012-es Kari Tehetségnap első helyezését, e mellett a Kari Tudományos Diákkör keretében legjobb opponensi címben részesült. Folyó év őszén készül bemutatni TDK-értekezését, amely a szerzői jogban kimutatható paradigmaváltó hatásokkal foglalkozik. A diploma megszerzése után szeretne szerzői joggal kapcsolatos területen elhelyezkedni.
II. helyezett: Urbán Kitti (klasszikus szerzői jogi kategória győztese, aki a Maxim Könyvkiadó tárgyjutalmát kapja)
Kitti ugyancsak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának IV. éves jogász hallgatója. A szerzői jog iránt harmadéves korában kezdett el érdeklődni. A technológia rohamos fejlődése napról-napra új kihívás elé állítja e szektor szereplőit. A megoldás megtalálása jogi, gazdasági és egyéb szempontokból is izgalmas kihívásnak bizonyul, mellyel Kitti a továbbiakban is részletesen igyekszik foglalkozni.
III. helyezett: Szabó András
András az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának V. éves jogász hallgatója és az ELTE Bibó István Szakkollégium Büntetőjogi Műhelyének tagja. Egy éve Erasmus ösztöndíjjal tanul Göttingenben, a Georg August Universitäten. Érdeklődési területe a szerzői jog és a büntetőjog területére esik, ezek összefüggéseit vizsgálja. A 2011-es pécsi Országos Tudományos Diákköri Konferencián „Az internetes fájlcserélés büntetőjogi vonatkozásai” című dolgozattal vett részt. Később ezen jogterületek valamelyikével szeretne foglalkozni.
IV. helyezett: Embert Tamás
(Sajnos Tamástól még nem kaptam a személyével kapcsolatos bemutatást, ezért ennek pótlását a későbbiekre ígérem.)
A fentiekből jól látható, hogy Pesten dúl a szerzői jogi élet. Igaz ez Szegedre is, sajnos mégsem indult helyi hallgató. Bízok benne, hogy lelkes diákjaink, köztük az InfoCopy diákkör tagjai is, a jövőben, reményeink szerint az ősszel ismét meghirdetésre kerülő versenyen, képviseltetni fogják magukat!
Végül még egy apróság: e blog alapítójaként személy szerint nagyon boldog vagyok attól, hogy a fenti négy ember nem csak a bátorságot, de a fáradtságot is vette, és benyújtotta dolgozatát. Valamennyiükkel még a mai napon felveszem a kapcsolatot, és értesítek mindenkit a következő lépésekről. Bízok benne, hogy e blog olvasói hamarosan megismerkedhetnek a pályaművek konkrét tartalmával.

2 thoughts on “Blogbejegyzés-író verseny: eredményhirdetés”

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük