MSZJF vélemény az új Btk. koncepcióról

Február végén közzétettem a véleményemet a készülő Büntetőtörvénykönyv koncepciójáról. E dokumentumot a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesületnek is megküldtem, amely a mai napon tette közzé az egyesület egységes szakmai véleményét.

Az ilyen egyesületi véleményezések épp arra alkalmasak, hogy a több nézőpont több értékes észrevételt ötvözhessen. Egyes pontokon az általam leírtak is visszaköszönnek, ami számomra nagy megtiszteltetés. Máshol a kiváló kollégák hasznos észrevételei jelennek meg. Így például a TRIPS egyezmény nekem (sajnos…) nem jutott eszembe, így én arról nem is írtam. A kollégák meglátása szerint:

„Az említett módosítás értékelésekor azt (is) szükséges megvizsgálni, hogy az megfelel-e a TRIPS egyezmény 61. cikkének. Az említett szakasz a következő rendelkezést tartalmazza az angol nyelvű eredeti szövegben, illetve magyar fordításban:
„Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity.”
„A Tagok alkossanak büntetőeljárási és büntetési jogszabályokat, éspedig minimálisan a szándékos védjegyhamisítás és a kereskedelmi nagyságrendű (üzletszerű) szerzői jogi kalózkodás esetére. Az alkalmazandó eszközök között szerepeljen a szabadságvesztés és az elrettentéshez (visszatartáshoz) elegendő összegű pénzbüntetés…”
Az első pillanatra is látható, hogy az Előterjesztés eltér a TRIPS egyezmény magyar szövegétől a „rendszerességre” utaló fordulat beemelésével. Az eltérés egy lehetséges következménye, hogy az Előterjesztés – épp a „rendszerességre” való utalás okán – némileg szűkebbre korlátozza a tényállást, mint ami egyébként a TRIPS egyezményből következik. Bár az Előterjesztés szerint a tényleges vagyoni kár megléte esetén – feltéve, hogy a vagyoni kár mértéke meghaladta a szabálysértési alakzat felső határát – a bűncselekmény megállapítható, a vagyoni kár tényleges bekövetkezése hiányában egyes, nem ismétlődő jellegű cselekmények kieshetnek a büntetendő magatartások köréből, vagy legalábbis csupán kísérletként lesznek büntethetőek. Ha ugyanis az elkövető szándéka nem rendszeres jogsértésre irányul (például csupán egyetlen mozifilm engedély nélküli másolati példányait kívánja a piacon teríteni), és a hatóságok még az első példány értékesítését megelőzően megakadályozzák a bűncselekmény befejezését, úgy olyan magatartásról beszélhetünk, amely az Előterjesztés alapján nem (vagy legfeljebb kísérletként), a TRIPS egyezmény alapján azonban büntetendő lenne. (Szükséges azt is megjegyezni ezen a helyen, hogy TRIPS egyezmény elvileg azt is lehetővé teszi, hogy a szabadságvesztés büntetését ne büntető, hanem szabálysértési eljárás útján rendelje alkalmazni a jogalkotó, ugyanakkor az Előterjesztés részint – helyesen – nem tesz említést az alkalmazandó büntetésről, másrészt pedig a szabálysértési alakzat feltétele is a vagyoni kár bekövetkezése.)

Akit tehát a szerzői jogi kérdések büntetőjogi reformja érdekel, az olvassa el ezt a szakmai véleményt egészében. Abban pedig különösen bízok, hogy a jogalkotó bőségesen figyelembe is fogja venni a lényeges észrevételeket.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük